Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5792/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. Épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: háttérintézményi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lechner Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18375
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792641
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://lechnerkozpont.hu/oldal/elektronikus-ingatlan-nyilvantartas-kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Makranczi Ádám felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 1788931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Makranczi Ádám felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: háttérintézményi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében,az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési,adatbázis-és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében,az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési,adatbázis-és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. Épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés az Elektronikus Ingatlan Nyilvántartás (a továbbiakban: Rendszer):
•tervezésének hatékony előkészítését szolgáló, a földügyi igazgatás jelenlegi szoftver- és hardver-infrastruktúrájának előzetes „felmérési” feladatainak végrehajtására,
•követelményeinek elemzésére (a műszaki leírásban megfogalmazott üzleti igények pontosítására),
•logikai és fizikai tervezésére,
•központi adatbázisainak tervezésére és kialakítására, a jelenlegi adatbázisok teljes körű migrálására, komplex három rétegű architektúrára épülő technológia alkalmazásának, valamint egyes ügyviteli munkafolyamat-támogató alrendszereinek, moduljainak létrehozására (kifejlesztésére), az ingatlannyilvántartás közigazgatási feladatait támogató térinformatikai rendszer létrehozására
•keretrendszeri szolgáltatásainak integrálására,
•integráció-támogató alrendszerének létrehozására,
•ügyviteli munkafolyamat-támogató moduljainak (back-office feladatokat támogató „E-FÖLDHIVATAL” alrendszeri modulok) kifejlesztésére,
•ügyfélkapcsolati menedzsment-támogató moduljainak (front-office feladatokat támogató „E-FÖLDÜGY” alrendszeri modulok) kifejlesztésére,
•üzembeállítására (szállítói tesztelésére, bevezetés-támogatására),
•által kezelendő digitalizált okirat-állományok előállításának szakmai háttértámogatására;
•létrehozásához közvetetten kapcsolódó (szállító-oldali projektmenedzsment, minőségbiztosítás stb.) szolgáltatások nyújtására terjed ki.
A nyertes Ajánlattevőtől a hardver-infrastruktúra tervezése kapcsán szakértői háttértámogatás (konzultánsi rendelkezésre állás) biztosítása az elvárt. Ugyanakkor, jelen beszerzésnek nem tárgya a Rendszer futtatásához szükséges hardver- és szoftver-licenc környezet (kiszolgáló infrastruktúra) kialakítása, egyéb eszközök beszerzése és az azokhoz kapcsolódó adatkommunikáció kialakítása.
A nyertes Ajánlattevőtől a Projekt keretében megvalósítandó „digitalizálási” tevékenységek kapcsán szintén szakértői háttértámogatás (konzultánsi rendelkezésre állás) biztosítása az elvárt. Ugyanakkor, jelen beszerzésnek nem tárgya a digitalizálási tevékenységek végrehajtása, a digitalizált okirat-állományok előállítása.
Az Ajánlattevőnek az alábbi feladatok elvégzésére kell szakmai ajánlatot tennie:
•infrastruktúra-felmérés;
•üzleti elemzés;
•adatbázis- és migrációtervezés;
•logikai és fizikai rendszertervezés;
•adatbázis-fejlesztés;
•alkalmazás-fejlesztés;
•szállítói tesztelés;
•bevezetés-támogatás;
•szakértői háttértámogatás biztosítása (hardver-tervezés, digitalizálás);
•szállító-oldali projektmenedzsment és minőségbiztosítás.
A beszerzés mennyisége: 1 db komplex alkalmazásfejlesztés és kapcsolódó infrastruktúra felmérés
Az 1 darab komplex rendszer főbb mennyiségi jellemzői a műszaki leírás 2. sz. melléklete alapján:
-rendszer által kiszolgálandó éves felhasználók átlagos száma: 2,4 millió
-rendszerben indított ügyek átlagos száma évente: 2,4 millió
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat 25
2 Az alk. követelmény M/2.b) pontjára megajánlott rendszerszervező szakértők közül egy szakembernek,az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti tapasztalata (min.0,max.24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt
II.2.14) További információ:
Részvételi jelentkezések bontása: 2018. május 11., 11:00 óra.
ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. A részv. jelentkezések felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13. §.]
Részvételre jelentkezők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (3) bek. és a Kr. 15. § (1) szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) szerint.
Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Részvételre jelentkező csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (alkalmazásfejlesztés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltése szükséges.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal - más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés].
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. megfelelően alkalmazandó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.
Felhívjuk részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fent megnevezett alkalmasságot alátámasztó iratok benyújtása csak az ajánlattételi szakaszban szükséges (a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel),jelen részvételi szakaszban részvételre jelentkezőnek elegendő az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani az alkalmasság igazolása körében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (alkalmazásfejlesztés) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 3,5 milliárd HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Részvételre jelentkező igazolja alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónap jelentősebb közbeszerzés tárgya (alkalmazásfejlesztés) szerinti referenciáit a KR 22.§ (1) bek.- ben meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
-ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban,
-teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
-teljesített szolgáltatás leírása,
-nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) rögzíti, hogy ha egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alk. feltételeket, figyelemmel a Kbt.140.§ (9) bek.-ben meghatározottakra is (a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját telj. mértékét %-ban vagy HUF-ban).
Az AK a vizsgált időszak alatt befejezett (72 hónap), de legfeljebb kilenc éven belül (108 hónap) megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (kérjük az igazolásban tüntessék fel a szerződés teljesítésének kezdő és befejező napját). Ha a bemutatni kívánt referencia osztható, úgy az M/1. alk. követelmény tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész teljesítése esik a vizsgált időszakra (felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónap, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alk. követelmény keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M/2. /a)-d)
Részvételre jelentkező igazolja alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
-szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből kiderül, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli részvételre jelentkező;
-szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alk. feltétel(ek) teljesülése;
-végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
-a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az igazolási mód további részletei a hirdetményi karakterkorlát miatt "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" részben kerülnek ismertetésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen legalább nettó 2.000.000.000 HUF értékű, legfeljebb 7 szerződés keretében megvalósult alkalmazásfejlesztés tárgyú referenciával, ahol a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Alkalmatlan továbbá a részvételre jelentkező, ha a bemutatott referenciák tárgyát képező alkalmazásfejlesztés tárgyú munkák nem terjednek ki az alábbi területekre (azzal, hogy mindhárom területre vonatkozó ellenszolgáltatás értékének összesen - az adott igazolásból/nyilatkozatból megállapítható módon - el kell érnie a nettó 600.000.000 HUF értéket, azonban nem szükséges, hogy a részvételre jelentkező által benyújtandó referenciák mindegyike önmagában lefedje mindhárom területet.):
-térinformatikai rendszerfejlesztés
-komplex, három rétegű architektúrára épülő technológia
-közigazgatási nyilvántartás feladatait támogató rendszerfejlesztés.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
a) 1 fő államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki vagy közgazdasági (vagy ezekkel egyenértékű) végzettségű projektvezető, aki térinformatikai rendszer fejlesztésében legalább 60 hónapos projektvezetői tapasztalattal rendelkezik,
b) 1 fő, legalább 36 hónap térinformatikai rendszerfejlesztési projektekben szakmai tapasztalattal, valamint államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) informatikus, vagy mérnök-informatikus, vagy villamosmérnök, vagy programozó matematikus, vagy programtervező matematikus (vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkező rendszerszervező szakértő,
c) 1 fő, legalább 36 hónap alkalmazásfejlesztői szakmai tapasztalattal, valamint államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) informatikus, vagy mérnök-informatikus, vagy villamosmérnök, vagy programozó matematikus, vagy programtervező matematikus (vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkező alkalmazásfejlesztő szakértő,
d) 1 fő CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező informatikus biztonsági szakember.
Az a)-d) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében 1 szakember több pozícióra is megjelölhető.
Az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán, a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempontáltalános jelzése) kitöltése szükséges. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozódokumentumok bekérése AK felhívása alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69.§ (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően hozzáfér a KR IV.Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumokbekérése AK felhívása alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően. Az alk. követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak AK által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal-más szervezetkapacitásaira támaszkodás esetén-a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania azigazolásokat az (általa igazolt)alk. követelmények tekintetében [Kbt. 69.§ (4) bek.].KR 1.§ (5) bek. alapján jár el AK. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk. követelményeknek (M/1-M/2.) a közös részv. jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Meghiúsulási kötbér alapja:teljes nettó váll.díj,mértéke a kötbéralap 10%-a.
Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten,de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a.Ajánlattevő jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módon.Mértéke:nettó váll.díj 1%-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték:272/2014. (XI. 5.) KR.118/A.§(2) és (5a) bekezdése alapján.Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.) KR.119.§ (1) bek. a) pont szerint,mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30%-a.Irányadó:272/2014.(XI.5.) KR.118/A.Ajánlattevő teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módon.Mértéke a nettó váll.díj 5%-a.A finanszírozás:szállítói.Támogatás intenzitása:100,000000 %.Jótállás:a sikeres átadás-átvételtől számított 24hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlati biztosíték (tájékoztató jellegű információ az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan): AK az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatok benyújtását (az ajánlattételi szakaszban) ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke 6 000 000 (azaz hatmillió) HUF. Rendelkezésre bocsátása: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
2. A Kbt. 85. (2) bekezdésének a) pontja alapján, AK tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül. A földügyi igazgatás négy jól elkülöníthető szakterületet foglal magába: ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem és a földforgalom. A közbeszerzés végeredményeként kialakításra kerülő szolgáltatáscsomag e négy szakterület szoros munkafolyamat-alapú támogatását, az elektronikus ügyintézés bevezetésével egyidejűleg valósítja meg. Ez egyedülálló és nem került még sem hazai piacon, sem pedig külföldi országokban kialakításra. Az alkalmazásfejlesztési feladatok csak a - beszerzés tárgyát nem képező - jogszabály-módosításokkal, szakmai szabályozók kialakításával párhuzamosan, azokkal szoros együttműködésben valósíthatók meg. További cél az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás és az Országos Építésügyi Nyilvántartás integrálása, amely szintén egyedi megoldások alkalmazását indokolja. Ebből következően a termék olyan szolgáltatásokkal rendelkezik, amely kész megoldásokkal nem biztosítható.
3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
4. AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdései alapján került megindításra. Az AK a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés a) és k) pontjának módosítását (Ezen jogszabályhelyek módosítása révén tudja biztosítani AK a hozzáférést a rendszerekhez, és adatbázisokhoz), valamint a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatálybalépése vonatkozásában a projekt megkezdhetőségére vonatkozó támogatási szerződésmódosítás megkötésének halasztó hatálya van.Mindkét feltétel teljesülése esetén lép hatályba a szerződés.
5. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
6. A részvételi jelentkezéshez felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
7. Alvállalkozók: Ak jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
8. Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a változásbejegyzési kérelem. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a jelentkezés részeként benyújtani.
9. AK a részvételre jelentkezők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. A közbeszerzési dokumentumok átvétele: felhívás I.3) szerint. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. A letöltéséről szóló nyilatkozatot (6. sz. iratminta) legkésőbb a részvételi határidő lejártát megelőzően kell a részvételre jelentkezőnek rendelkezésre bocsátani AK számára.
11. FAKSZ: Makranczi Ádám (lajstromszáma: 00638).
12. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza:1.fordított arányosítás, 2.pontkiosztás,3.egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
A VI.3) pont folytatása:
13. AK megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e. Arra tekintettel, hogy a közbeszerzés tárgya egy darab komplex Elektronikus Ingatlan Nyilvántartás kialakítása, amelynek egyes moduljai sem az egymáshoz szorosan kapcsolódó ügyviteli folyamatok, sem az előírt technológia, sem a megvalósítás ütemezése szempontjából nem osztható részekre, valamint nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 40.000.000,-Ft/kár, 400.000.000,-Ft/év mértékű.
16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ISO 9001 minőségbiztosítási szabványnak megfelelő, és ISO 27001 Információbiztonsági szabványnak vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával rendelkezni.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat, a BFKH által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására vonatkozó műszaki dokumentáció kivételével elektronikus úton, térítésmentesen és teljes körűen hozzáférhetővé teszi minden, az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő részére, az alábbi elérhetőségen: http://lechnerkozpont.hu/oldal/elektronikus-ingatlan-nyilvantartas-kozbeszerzes
Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a BFKH által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására vonatkozó műszaki dokumentáció a Kbt. 39.§ (1) bekezdés d) pontja szerint biztonsági és nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegű és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelmük nem biztosítható, ezért annak átvétele kizárólag személyes úton történhet az ajánlattételi szakaszban, kizárólag az ajánlattételre felkért részvételre jelentkezők körében. A BFKH által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására vonatkozó műszaki dokumentáció átvételére a részvételre jelentkező képviseletre jogosult képviselője (magánszemély esetén a megjelölt magánszemély), vagy általa írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy(ek) által aláírt titoktartási nyilatkozat átadását követően. A személyazonosságot az átvételkor igazolni kell. A személyes átvétel helyét és időpontját az ajánlattételi felhívás tartalmazza.
18. A felhívás II.2.7 pontjában rögzített 28 hónapos időtartam úgy értendő, hogy a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 28 hónap, de legkésőbb a projekt mindenkori fizikai zárásának napja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák