Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5894/2018
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7621 Pécs, Színház tér. 2. További teljesítési helyek: 7300 Komló, Alkotmány utca 2/B.;7621 Pécs, Színház tér. 2. További teljesítési helyek: 7629 Pécs, Dobó István utca 35-37. 7632 Pécs Aidinger János u. 41. 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.;7621 Pécs, Színház tér. 2.;7621 Pécs, Színház tér. 2.;7621 Pécs, Színház tér. 2.;7621 Pécs, Színház tér. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24393
Postai cím: Színház tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 72795209
E-mail: pecs@kk.gov.hu
Fax: +36 72514600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://drive.google.com/open?id=1-DbPr_AEwGPKuP-An8XJd8x3M5M4rQeF (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Zoric Ildikó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00158
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felszabadulás u. 38/A.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Zoric Ildikó
Telefon: +36 72279200
E-mail: ptkefop@gmail.com
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Zoric Ildikó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felszabadulás u. 38/A.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Zoric Ildikó
Telefon: :+36 72279200
E-mail: ptkefop@gmail.com
Fax: :+36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP 3.2.5-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
30213300-8
30231300-0
30213200-7
30232100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
További teljesítési helyek: 7300 Komló, Alkotmány utca 2/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő hardver, szoftver és kiegészítő eszközök leírása és mennyiségei:
1. 3 db 65"-os vizuáltechnikai eszköz,
2. 2 db mobil görgős állvány 65"os interaktív kijelzőhöz,
3. 1 db LEGO® Mindstorms EV 3 Programozható robot (2-3 tanuló részére),
4. 1 db LEGO® Mindstorms EV 3 Programozható robot (1-2 tanuló részére),
5. 1 db 3D nyomtató,
6. 1 db notebook 14" - érintőkijelző, 360 fokban kihajtható,
7. 5 db notebook 15,6", i3
8. 2 db málna PC,
9. 1 db 'Digitális tanterem 65"-os IT csomag
10. 1 db 'felhasználói képzés 20 fő részére (40 órás)
11. 10 db PC asztali, i5
12. 10 db notebook 15,6" i3 + táska,
13. 1 db projektor asztali, hordozható + táska,
14. 10 db pendrive 64GB,
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszköznek újaknak kell lennie.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.2.5-17 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP 3.2.3-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30234000-8
További tárgyak:30200000-1
30213300-8
30213100-6
30231300-0
30213200-7
48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
További teljesítési helyek:
7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.
7632 Pécs Aidinger János u. 41.
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő hardver és szoftver eszközök leírása és mennyiségei:
1. 40 db merevlemez, külső, 1TB,
2. 8 db 'Digitális tanterem 75"-os IT csomag,
3. 1 db 'Képzés 40 fő részére (100 órás)
4. 3 db LEGO Matek 1-3. évfolyamos diákoknak - 20 fős csoporthoz,
5. 3 db LEGO Education Kommunikáció fejlesztő StoryStarter csomag - 20 - 25 fős csoporthoz,
6. 12 db notebook 14" - érintőkijelző, 360 fokban kihajtható
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszköznek újaknak kell lennie.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.2.3-17 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP 3.1.6-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30234000-8
További tárgyak:30200000-1
30213300-8
30213200-7
30232100-5
48190000-6
30190000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő hardver,szoftver és kiegészítő eszközök leírása és mennyiségei:
1. 12 db PC asztali i3,
2. 7 db billentyűzet,
3. 11 db vezetékes optikai egér,
4. 11 db laminálógép A/4
5. 9 db monitor 22”
6. 119 db notebook i3
7. 17 db pendrive 32GB,
8. 1 db projektor asztali , hordozható + táska
9. 1 db vetítővászon - állványos
10. 1 db notebook + OP +egér
11. 5 db monitor 24”
12. 1 db monitor - érintőképernyős
13. 12 db pendrive 16GB,
14. 1 db vetítővászon - hordozható állvánnyal 200x151
15. 2 db projektor mini, asztali , hordozható + táska
16. 2 db hangszóró PC-hez
17. 1 db nyomtató - Multifunkciós, nagy teljesítményű
18. 6 db notebook i5
19. 15 db notebook 2in1 Laptop-tablet kombinált
20. 9 db tablet 10.1",
21. 1 db nyomtató multifunkciós A3
22. 1 db vetítővászon - állványos hordozható 244x244 cm
23. 1 db videokamera - 4K akció kamera víz alatti felvételekhez is - GoProHero5
24. 1 db Digitális fényképezőgép
25. 2 db memóriakártya az akció kamerához és a fényképezőgéphez
26. 1 db laminálógép A/3,
27. 1 db spirálozó gép műanyag spirálkötéshez - A4
28. 10 db egér (notebookokhoz) - vezeték nélküli optikai
29. 1 db projektor asztali , hordozható + táska
30. 2 db laminálógép A/4
31. 1 db interaktív tábla 87"
32. 2 db digitális 4k videókamera
33. 4 db memóriakártya SDXC 64 GB Class10
34. 1 db Dombornyomtató PIAF /hődomborító/ látássérülteknek - A3
35. 1 db nyomtató, laser, színes, A4
36. 1 db vetítővászon, mobil, állvánnyal, projektoros kivetítéshez
37. 1 db Hama Traveller "117 Ball" állvány 3D gömbfejjel
38. 1 db hangfal PC-hez
39. 2 db digitális fényképezőgép - tükörreflexes, objektívvel
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszköznek újaknak kell lennie.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.6-16 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP 4.1.3-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő hardver és kiegészítő eszközök leírása és mennyiségei:
1. 2 db notebook i3
2. 2 db projektor asztali , hordozható + táska
3. 2 db projektor tartó konzol - mennyezeti
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszköznek újaknak kell lennie.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.1.3-17 azonosító számú projekt.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP 3.1.6-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó szoftverek 1.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő szoftverek mennyiségei:
1. 1 db Varázsbetű Programcsalád
2. 10 db Logovár: Beszédfejlesztés-logopédia CD
3. 7 db Logovár: Képességfejlesztés logopédia CD
4. 10 db Mondd ki szépen - számítógépes oktatóprogram
5. 8 db Első hanglottóm - állatok CD-vel
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.6-16 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP 3.1.6-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó szoftverek 2.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Színház tér. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tankerület intézményei részére informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Beszerzésre kerülő szoftverek mennyiségei:
1. 4 db Boardmaker Plus! - EN
2. 1 db JAWS® Professional dobozos 1 gépes /JAWS for Windows 17.0 képernyőolvasó szoftver
3. 2 db Boardmaker WIN-v.6-EN
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Amennyiben Ajánlatkérő a meghatározott minőségi jellemzőkön felül olyan további minőségi (extra) paramétereket is elfogadna, amelyekre egyébként nincs igénye és szüksége várhatóan a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok érkeznének, amely az eljárás eredménytelenségéhez is vezethetne, amelyet Ajánlatkérő elkerülni kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.6-16 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A R. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.
A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza.
3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
4. A R. 13. § alapján, amennyiben AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart. vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel azelőírt alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az alkalmasság igazolása a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:
M/1. Ismertetni kell a R. 21.§(1)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait. Csatolandó a R.22.§ (1)-(2)bek.szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (ref.ig., ref.nyil.) tartalmazni kell legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletességgel), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyből egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.
M/2. Ismertetni, ill. csatolni kell a R. 21.§(1)bek. b)pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezését, a képzettségüket, a bevonás módját (saját alkalmazott, megbízási/vállalkozási/egyéb jogviszony végzettségüket igazoló dokumentum(ok) másolatát, a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek. foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy AT alkalmasságát aKbt.65.§.(7)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.. Azokban az esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó,Kbt.69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (1-4. rész:informatikai eszközök szállítása, 5-6. rész: szoftverek szállítása) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
1. ajánlati rész esetében: nettó 10 MFt értékű informatikai eszköz szállítását igazolja.
2. ajánlati rész esetében: nettó30 MFt értékű informatikai eszköz szállítását igazolja.
3. ajánlati rész esetében: nettó 20 M Ft értékű informatikai eszköz szállítását igazolja.
4. ajánlati rész esetében: nettó 500 eFt értékű informatikai eszköz szállítását igazolja.
5. ajánlati rész esetében: nettó 300 eFt értékű szoftverek szállítását igazolja.
6. ajánlati rész esetében: nettó 600 eFt értékű szoftverek szállítását igazolja.
Az előírt érték több szállítási referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb hat éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1.alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M/2. ha nem rendelkezik
1.-4. ajánlati rész esetében: legalább 1 fő közép- vagy felsőfokú informatikai képzettségű teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. Ajánlatkérő olyan képzettséget fogad el informatikai képzettségnek, ahol a képzettséget bizonyító okiratban „informatikus” „informatikai” vagy a „programozó” kifejezés szerepel. A korábban megszerzett képesítések esetén a gyenge áramú területre vonatkozó felsőfokú képzettségeket egyenértékűnek tekintjük. (pl: gyenge áramú villamos üzemmérnök stb…)
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember több résznél is bevonható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme HUF. A pénzügyi fedezet 100 %-ban támogatásból, EFOP pályázatok keretében (utófinanszírozásos formában) Minden részajánlati körben az előteljesítés megengedett. A kötelező jótállás mértéke az 1-4. részajánlati körökben és eszközönként változó, 12,24,36 vagy 60 hónap, az 5-6. részajánlati körben 12 hónap a teljesítés igazolását és a sikeres és hiánytalan átadás-átvételt követő naptól számítva. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámlázás nem biztosított. A kifizetés átutalással történik a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: dr. Zoric Ildikó, 7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KARAKTERKORLÁTOZÁS, MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK!
1. A közbeszerzési dokumentumok Kbt.57.§(2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. Kérjük az Ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi igazolást kitöltve és aláírva küldje meg az AK nevében eljáró kapcsolattartó részére az ajánlati felhívás I.3 pontja szerinti elérhetőségre.
2. Az ajánlatokat az I.3.) pontban megadott címre lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig, személyes benyújtás esetén munkanapokon 09:00-15:00, az ajánlattételi határidő napján 09:00-10:00 között.
3. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1.-M.2 feltételek vonatkozásában.
4. AK szerződéses mellékkötelezettségként mind a hat részajánlati körben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, és jótállási kötelezettséget határozott meg. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszk. értékének nettó ajánlati ára, mértéke 0,5 %-a/ naptári nap, maximális összege a vételár 10 %-a. További részletek a dokumentációban. Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5) bek.szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6) bek.vonatkozóan.
7. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, azaz: A bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően végezi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
10. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész vonatkozásában be kell mutatnia - a dokumentációban részletezettek szerint - a megajánlott termék magyar nyelvű műszaki dokumentációját, amely igazolja, hogy a termék megfelel a műszaki leírásban szereplő - minimálisan elvárt - műszaki tartalomnak. Továbbá ajánlattevőnek a dokumentációban részletezettek szerint szakmai ajánlatot kell benyújtania, megadva minden egyes megajánlott termék megnevezését, a termékek releváns műszaki paramétereit, nettó egységárait és a mennyiséggel kiszorzott nettó árat. Amennyiben a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ezen kötelezettségét nem teljesíti, vagy amennyiben a benyújtott dokumentáció szerint megállapítható, hogy a megajánlott áruk (azaz a részen belüli valamennyi termék) közül bármelyik nem felel meg a minimálisan elvárt műszaki követelményeknek, úgy ezt Ajánlatkérő a Kbt. 131. (4) bekezdés szerinti visszalépésnek tekinti és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az az összegezésben megnevezésre került.
11. Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.3) pont folytatása:
12. Ajánlatkérő az eljárásban egyik részajánlati körben sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját .
13. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában szereplő 2 hónap alatt az számított 60 napot kell érteni, tekintettel a Kbt. 81.§(11) bekezdésére
14. AK az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy valamennyi részajánlati körben a felhívás II.2.7) pontjában a hónapokban megadott határidőknél egy hónap alatt 30 naptári napot ért.
16. Az 1. és a 2. részajánlati körben egyenértékű termék megajánlása esetén a legkedvezőbb, valamint esetlegesen az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevő a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolások benyújtásra irányuló ajánlatkérői felkérés során köteles: a Táblavezérlő software, a Mobil Konfigurációs Szoftver gyártójának képviseletétől származó magyar nyelvű egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatot másolatban csatolni,
-eredetiben saját nyilatkozatot csatolni a megajánlott termék egyenértékűségének igazolására
- teljes termékdokumentációt csatolni másolatban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák