Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.19.
Iktatószám:6165/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.;1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.;1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.;1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.;1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.;1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Gyöngyi
Telefon: +36 13275972
E-mail: gazdag.gyongyi@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ppke.hu/kozbeszerzesek/folyamatban-levo-kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komócsy u. 5. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csontó Bianka
Telefon: +36 302651255
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komócsy u. 5. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csontó Bianka
Telefon: +36 302651255
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére - 2.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére - 2.
1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK részére
6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
58 féle, összesen 63 darab PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése az alábbi bontásban:
- hálózati eszköz - 1 db
- digitalizáló tábla - 1 db
- digitalizáló interaktív monitor - 1 db
- pendrive - 6 db
- PC - 19 db
- egyéb - 35 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
13 féle, összesen 61 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése az alábbi bontásban:
- notebook - 19 db
- monitor - 1 db
- projektor - 1 db
- PC - 3 db
- egyéb - 37 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a6 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30234500-3
30236100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
17 féle, összesen 91 darab hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése az alábbi bontásban:
- memória - 7 db
- hálózati eszköz - 6 db
- szerver - 1 db
- PC - 2 db
- egyéb - 75 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
9 féle, összesen 54 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése az alábbi bontásban:
- notebook - 8 db
- monitor - 25 db
- PC - 5 db
- hálózati eszköz - 3 db
- egyéb - 13 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33195100-4
További tárgyak:30200000-1
30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK részére
5 féle, összesen 45 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése az alábbi bontásban:
- PC - 20 db
- notebook - 10 db
- monitor - 15 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH részére
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
További tárgyak:30200000-1
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH részére
15 féle, összesen 30 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése az alábbi bontásban:
- PC - 1 db
- monitor - 2 db
- notebook - 4 db
- projektor - 1 db
- egyéb - 22 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás:
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (321/2015. Kr. 1. § (7)).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő 3 év teljesítését írja elő azzal, hogy a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
• a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét;
• a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen;
• az értékesített mennyiségét (db), vagy az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft);
• a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatokat, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható (pl. saját teljesítés %-ban);
• a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő,ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok #: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (4) bek. alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (5) bek. alapján,nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legalább
• az 1. rész vonatkozásában: legalább 45 darab informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 2. rész vonatkozásában: legalább 43 darab informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 3. rész vonatkozásában: legalább 64 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 3 db referenciával igazolható.
• a 4. rész vonatkozásában: legalább 38 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• az 5. rész vonatkozásában: legalább 32 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 6. rész vonatkozásában: legalább 21 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
Ajánlatkérő az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit, továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér:Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdés alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben szereplő határidő lejártáig nem teljesít. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 3 %-a. Vevő meghiúsulásnak értékelheti azt az esetet, ha Eladó 10 naptári napot meghaladóan késedelembe esik, ebben az esetben jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és a meghiúsulási kötbérre.
Meghiúsulási kötbér:Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az adásvételi szerződés teljesítése olyan okból, amiért felelős meghiúsul, úgy a nyertes ajánlattevő a meghiúsult rész teljes nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő felé.
Jótállás:A közbeszerzési dokumentumokban részletezve.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Komócsy u. 5. I. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek (AT-nek) visszaigazolni a letöltést. A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével e-mailen (titkarsag@gvckft.hu) kell igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő (AK) a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy AK nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia AK honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről.
2. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5. AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.
6. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt. 66.§ (5) szerint.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt.47.§ (2) alapján, nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
9. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.).
10. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött, árazott költségvetést. (A közbeszerzési dokumentumok részeként AT-k rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.) Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a műszaki leírásban meghatározott szempontok tekintetében kell igazolni.
11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bálint Gyöngyi. Lajstromszáma: OO700
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK uniós forrásból biztosítja. AK előleget nem biztosít.
14. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
15. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
16. Kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdései, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet figyelembevételével történik. Alvállalkozó igénybevétele esetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint.
17. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
18. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§ (5)-(6)-ra.
19. Kbt. 54.§ -ra tekintettel, az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák