Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7824/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1148 Budapest, Róna utca 54-56;1135 Budapest. Csata u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektr. közig. informatikai és távközlési szolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Égert Zsuzsa
Telefon: +36 17957036
E-mail: egert.zsuzsa@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087162018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087162018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. közig. informatikai és távközlési szolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: RSA gyártói támogatás és fejlesztési támogatás
Hivatkozási szám: EKR000087162018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása és mérnökóra alapú üzemeltetési és fejlesztési támogatása 2018.
1.rész - RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása 2019.08.31-ig
2. rész - RSA-EMC logelemző rendszer mérnökóra alapú üzemeltetési és fejlesztési támogatása 2019.08.31-ig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1148 Budapest, Róna utca 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
RSA-EMC logelemző rendszert alkotó hardvereknek és a kapcsolódó szoftver elemeknek gyártói támogatása 2019.08.31-ig
Az RSA által biztosított „basic support” támogatás vagy azzal egyenértékű szolgáltatási tartalom
A beszerzés tárgyába bevont eszközök / szoftverek
Db Cikkszám Megnevezés
1 SA-S4H-AS Series4S HeadUnit-Analytics Server with 10 Users
1 SA-S4H-BRO Series 4 Modular Broker. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Broker license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H
2 SA-S4H-L-CON Series 4 Modular Concentrator - logs. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Concentrator license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating environmental: 39Lbs, 3.8 AMPS, 1443.3BTU/H for logs
4 SA-HPD12H1 3U, High Performance Direct Attached Appliance Capacity, 1.1T, SSD & 11T HDD Useable for DAS, 1-2TB Hot-Spares. Included Capacity license.
2 SA-S4H-L-DEC Series 4 Modular Decoder - Logs. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Decoder license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating Environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H for logs
2 SA-HDD22-LL 3U, High Density direct attached appliance capacity, 22TB usable, 1HS for DAS. Includes capacity license. (for Log Decoder)
2 SA-S4H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
2 SA-S4H-ARCH-MD S4SHeadUnit Archiver w/64TB
2 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
2 SA-HDD22-LLH 22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
2 SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
2 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
2 SA-HDD22-LLH 22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
2 SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
1 SA-S4H-AS Series4S Head Unit - Analytics Server with 10 Users
1 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
1 SA-HDD22-LLH 22TB High DensityDirect Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
1 SA-S4H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
1
SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
1 VLC Virtual Log Collector – szoftver appliance
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés kezdési dátuma technikai jellegű adat. A megadott időpont a szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja, ami az eljárás befejezésének tényleges időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bek a) pontja szerint. At választását megalapozó körülmények: a jelen beszerzés egy, konkrét szolgáltatás (gyártói támogatás) biztosítására vonatkozik, melynek tartalmát a támogatásban érintett termékek gyártója határozza meg. Így csak az ajánlattevők köre változhat, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás minőségi és műszaki követelményei adottak

II.2.1)
Elnevezés: Rendszer üzemeltetési és fejlesztési támogatása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest. Csata u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
RSA-EMC logelemző rendszer mérnökóra alapú üzemeltetési és fejlesztési támogatása 2019.08.31-ig 480 órában.
A beszerzés tárgyába bevont eszközök / szoftverek
Db Cikkszám Megnevezés
1 SA-S4H-AS Series4S HeadUnit-Analytics Server with 10 Users
1 SA-S4H-BRO Series 4 Modular Broker. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Broker license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H
2 SA-S4H-L-CON Series 4 Modular Concentrator - logs. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Concentrator license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating environmental: 39Lbs, 3.8 AMPS, 1443.3BTU/H for logs
4 SA-HPD12H1 3U, High Performance Direct Attached Appliance Capacity, 1.1T, SSD & 11T HDD Useable for DAS, 1-2TB Hot-Spares. Included Capacity license.
2 SA-S4H-L-DEC Series 4 Modular Decoder - Logs. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W, 4-port 1G copper, Decoder license, 1.68"H X 18.99"W X 30.39"D - Operating Environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H for logs
2 SA-HDD22-LL 3U, High Density direct attached appliance capacity, 22TB usable, 1HS for DAS. Includes capacity license. (for Log Decoder)
2 SA-S4H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
2 SA-S4H-ARCH-MD S4SHeadUnit Archiver w/64TB
2 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
2 SA-HDD22-LLH 22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
2 SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
2 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
2 SA-HDD22-LLH 22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
2 SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
1 SA-S4H-AS Series4S Head Unit - Analytics Server with 10 Users
1 SA-HYBRID-L Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 EPS capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port copper
1 SA-HDD22-LLH 22TB High DensityDirect Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
1 SA-S4H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
1 SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w/32TB
1 VLC Virtual Log Collector – szoftver appliance
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre állás időtartama  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés kezdési dátuma technikai jellegű adat. A megadott időpont a szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja, ami az eljárás befejezésének tényleges időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.
Részszempont/Súlyszám
1. Ajánlati ár: 90
2. Rendelkezésre állás időtartama (min. 8-17 óra között, max. 0-24 óra között): 10
Az időtartam mind egész, mind tört értékben megadható.
Az 1. értékelési szempont esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás elvén, 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás elvén alapszik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rende-let) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumen-tum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII.. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló tör-vény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakó-helyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás-ról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési doku-mentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekez-désében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerző-dés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok tekintetében a Kbt. 64. § -ában (öntisztázás) foglaltak is irányadóak.
Hivatkozva a Kbt. 74. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumok is benyújthatók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alap-ján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2), (3a), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részre történő ajánlatté-tel esetében: RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása ; 2. részre történő ajánlattétel esetében: RSA-EMC logelemző rendszer üzemeltetési és fejlesztési támogatása) vagy azzal egyenértékű szolgáltatások ismertetése a dokumentáció 4.3 2.2. M1. pontjában meghatározott tartalommal.
A referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell kiállíta-ni/kiállíttatni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhető-sége),
- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás összege (kizárólag az első részajánlat esetében) (nettó HUF-ban megadva) (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására ke-rült sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy az ellenszolgáltatás összegéből milyen értékű az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás),
- a szerződés mennyisége (kizárólag a 2. részajánlat esetében) (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy a teljes mennyiségből mennyi az alkalmasság igazolására vonatkozó szol-gáltatás mennyisége)
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de leg-feljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5) (6), (7), (9) és (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelke-zik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részre történő ajánlattétel esetében: RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása ; 2. részre történő ajánlattétel esetében: RSA-EMC logelemző rendszer üzemeltetési és fejlesz-tési támogatása) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amelyek össz-értéke vagy összmennyisége eléri, vagy meghaladja
• 1. részre történő ajánlattétel esetében az 50M HUF-ot oly módon, hogy annak teljesítése legfeljebb 2 darab szerződés keretében történt;
• 2. részre történő ajánlattétel esetében a 300 munkaórát oly módon, hogy annak teljesítése legfeljebb 2 da-rab szerződés keretében történt;

Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatással egyenértékűnek tekinti az olyan szerződést:
• az 1. részre történő ajánlattétel esetében: amelyeknek tárgya logelemző rendszerhez (hardverhez és szoft-verhez együttesen) gyártói támogatás szolgáltatás biztosítása.
• a 2. részre történő ajánlattétel esetében: amelyeknek tárgya logelemző rendszerhez (hardverhez és szoftver-hez együttesen) üzemeltetési és fejlesztési támogatás szolgáltatás nyújtása.
A III.1.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazol-nia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. A teljesítésről az 1. rész esetében egy, a második rész esetében havonta egy számla nyújtható be.Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat illetve mindkét rész tekintetében a szerződés biztosító mellékkötelezettségek alapvető rendelkezésit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087162018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférés módja: A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087162018/reszletek elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelke-zésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Ajánlattételi lap,
- a közbeszerzés műszaki leírás 1. számú mellékletében szereplő termékek gyártójának (vagy a gyártó ma-gyarországi képviseletének) cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő RSA-EMC gyártmányú logelemző eszközök gyártói támogatásának nyújtására jogosult. (Dokumentáció III/A. fejezet 15. számú melléklet)
- az egyenértékűség bemutatása (Dokumentáció III/A. fejezet 16. számú melléklet).
3. Az eljárás nyelve magyar.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).
6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1. részajánlat esetében:
- késedelmi kötbér: mértéke a kötbéralap 1%-a/nap. Maximális mértéke: a kötbéralap 20 %-a. Kötbéralap: nettó vállalkozói díj.
- meghiúsulási kötbér: mértéke a kötbéralap 25 %-a. Kötbéralap: nettó vállalkozói díj,
2. részajánlat esetében:
- késedelmi kötbér: mértéke a kötbéralap 0,5%-a/nap. Maximális mértéke: a kötbéralap 20 %-a. Kötbéralap: a késedelmesen teljesített feladat, szolgáltatás nettó értéke.
- hibás teljesítési kötbér: mértéke a kötbéralap 20 %-a. Kötbéralap: a hibásan teljesített feladat, szolgáltatás nettó értéke.
- meghiúsulási kötbér: mértéke a kötbéralap 25 %-a. Kötbéralap: szerződés értékéből a meghiúsulásig ki nem fizetett rész nettó értéke.
- jótállás: nyertes ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell biztosítania az általa végzett tevékenység körében elvégzett feladatok vonatkozásában
10. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Égert Zsuzsa, lajstromszáma:00726
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák