Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/99
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.25.
Iktatószám: 8129/2018
CPV Kód: 30211200-3
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 1149 Bp. Róna u. 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: elektr. informatikai és távközlési közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
Telefon: +36 17954436
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer szállítása, telepítése
Hivatkozási szám: EKR000085102018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211200-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Informatikai rendszer szállítása, telepítése (Ajánlatkérő meglévő videokonferencia központi rendszerének bővítése és integrációja)”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer szállítása, telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Bp. Róna u. 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő meglévő videokonferencia rendszerének (VIKI) központi elemeinek bővítése. Az Ajánlatkérő által biztosított (KAK, illetve IP-géptermi) vmware alapú virtuális erőforrásokon működő videokonferencia alrendszerek alkalmazásainak bővítése és integrációja érdekében az alábbiak szállítása:
MCU alrendszer bővítés
• 45 db konkurens MCU szoba bővítés
• 200 db Jabber szoftkliens végponti bővítés
• a bővítéshez szükséges új virtuális gépekhez (IP-géptermi szervereken futtatott) Performancia monitorozó, Vírus és spamszűrő licencek bővítése.
REC alrendszer bővítés
• 70 videokonferencia hívás központi rögzítésének bővítése
• Végpont videokonferencia jelének (p2p) rögzítése fejlesztés, integráció
• a bővítéshez szükséges új virtuális gépekhez (KAK Felhő) Performancia monitorozó, Vírus és spamszűrő, Syslog licenc bővítés.
NMS alrendszer bővítés
• 500db végpont bővítmény miatti központi menedzsment szerver bővítés:
o VCM (TMS)
o TCM (Crestron Fusion)
o RRM (Crestron Fusion)
o SUBM
o CONFORG TPI
• Felhasználói szerepkör bővítés (helpdesk/szervező csoport) fejlesztés, integráció (Conforg)
• 2 faktorú azonosítás fejlesztés, integráció (Conforg)
• WEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció (TMS)
• Foglalási portál bővítés: MCU szoba bővítmény kezelése (CONFORG WCO, WCM)
• Védet tanú: 1 foglalási folyamatba szervezése, fejlesztés, integráció (Conforg)
• Foglalási folyamat: 2 intézményre szabása fejlesztés, integráció (Conforg)
• Touchpad kezelési profil: 2 intézményre szabása fejlesztés, integráció (TCM - Crestron Fusion)
• a bővítéshez szükséges új vitruális gépekhez (KAK Felhő) Performancia monitorozó, Vírus és spamszűrő, Syslog licencek bővítése.
A VIKI rendszer bővítése során a beszerzett tételeket a meglévő VIKI rendszerhez kell illeszteni vagy bővíteni úgy, hogy a meglévő rendszer éles, teszt és fejlesztői rendszereinek funkcionalitása nem sérülhet és minimális üzemi, kimaradások lehetségesek. A szükséges installációt és integrációt meg kell tervezni, tesztelni, végre kell hajtani, teljes körűen dokumentálni és az új rendszerelemekhez (5 fő rendszermérnök részére üzemeltetői) oktatások kell tartani.
A bővítés során, mind az éles, mind a teszt rendszerekhez kapcsolódó adatbázis integrációs feladatokat el kell végezni.
Az összes fejlesztést és integrációt először a tesztkörnyezetben kell implementálni, csak az itt letesztelt és elfogadott megoldások kerülhetnek az éles síkra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljes licenc mennyiség leszállításának határidejére vonatkozó többletvállalás (nap) (60 nap vagy annál kevesebb) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott határidő alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért. A megadott határidő a II. ütem teljesítési határideje. Az I ütem teljesítési határideje 60 naptári nap, vagy az ajánlattevő által megajánlott, kedvezőbb határidő (legkevesebb 30 nap).
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
P1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolása - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során:
P1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele eléri a nettó 350 millió forintot és a közbeszerzés tárgyából (IP alapú videokonferencia rendszer központi integrációjából) származó árbevétele eléri a nettó 250 millió forintot.
A P1. pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
A teljes és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatot éves bontásban kell megadni, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1-M3.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (IP alapú videokonferencia rendszer központi integrációjára vonatkozó) szállításainak ismertetése az alábbi tartalommal.
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)) vagy időtartama (hónapban megadva),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
— a szállítás (szerződés) tárgya és a szerződés keretében szállított termékek (gyártmány, típus megadása) és kapcsolódó szolgáltatások megnevezése (olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen),
— szállított termékek mennyiségi adatainak megadása (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell megadni) az alábbiak szerint:rendelkezik-e legalább 30 egyidejű virtuális meetingroom kapacitással és tartalmaz-e legalább 52 egyidejű HD hívást központilag rögzíteni képes funkciót.
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A hat év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívásfeladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- a bevonni kívánt szakember végzettsége és/vagy az alkalmasság megítélése szempontjából releváns képzések, minősítések megnevezése, melyeken a szakember részt vett
- az alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva, kizárólag az M2. A) és B) alkalmassági szempontnak való megfeleléshez bemutatott szakember esetén)
- az alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert (A-D),
b) a bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát a szakmai tapasztalat alátámasztására (kizárólag az M2. A) és B) alkalmassági szempontnak való megfeleléshez bemutatott szakember esetén),
c) a bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,
d) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5)-(9) és (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben rendelkezik legalább egy olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (IP alapú videokonferencia rendszer központi integrációjára vonatkozó) szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amely olyan Videokonferencia (VK) infrastruktúra kialakítására vonatkozik, amely rendelkezik legalább 30 egyidejű virtuális meetingroom kapacitással és tartalmaz legalább 52 egyidejű HD hívást központilag rögzíteni képes funkciót
M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi (A-D pontban felsorolt) szakemberek mindegyikével:
A) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű és legalább 36 hónap IT architekt (vezető tervező, vagy főmérnök) szolgáltatói és/vagy vállalati videó kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
B) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettségű, aki projektvezetőként részt vett legalább egy projektben, és rendelkezik IPMA „A” vagy ezzel egyenértékű nemzetközi minősítéssel.
C) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, videokonferencia gyártói, legalább közepes szintű szolgáltatói és/vagy vállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.
D) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével:
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)(security) minősítéssel, és
• Certified Information Systems Auditor (CISA) minősítéssel, és
• Certified Information Security Manager (CISM) minősítéssel, valamint
• Certified Infomation Security System Professional (CISSP) minősítéssel.
Egy szakember nem igazolhat több műszaki alkalmassági részkövetelmény fennállását. Az időben párhuzamos tapasztalatok nem adandóak össze.

A III.1.3. (M1-M2) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítést követően, ütemenként 1-1, összesen 2 darab számla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető az 1.3) pontban megadott elérési úton. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevő (továbbiakban AT) rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják: műszaki megvalósítási leírás
2. Az eljárás nyelve magyar. AT-nek a gyártói adatlap/dokumentumok kivételével, melyek angol nyelven is benyújthatók, minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia.
3. Az AK a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
4. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
6. AK a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
7. Az ajánlat részeként a műszaki megfelelőség érdekében AT-nek be kell nyújtania tételes nyilatkozatot (megfelelőségi táblát), valamint az abban írtak igazolására a nyilatkozatban megjelöltek alapján a gyártói adatlapot / dokumentációt / műszaki megvalósítási leírást.
8. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nagydaróci Roland, lajstromszáma: OO657
10. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mértéke: 4.000.000 forint. AT-nek az ajánlattételi határidő lejártáig kell AK rendelkezésére bocsátania, amit igazolnia kell ajánlatában. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: Az előírt pénzösszegnek AK 10403239-00027183-00000001 számú fizetési számlájára történő befizetésével (a jóváírásnak az ajánlati kötöttség beálltáig meg kell történnie). Ez esetben eddig az időpontig be kell nyújtani a befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolást; internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást. További feltételeket a dokumentáció 3.8. pontja tartalmazza.
11. Nyertes AT-nek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 200 millió forint/ kár és legalább 300 millió forint/év mértékű, a közbeszerzés tárgyára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással, mellyel a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkeznie kell; valamint a nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó (informatikai eszközök szállítására és telepítésére) ISO 9001:2000 és 27001:2013 vagy azzal/azokkal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási-, és információbiztonsági irányítási rendszerrel, vagy a minőség biztosítása, információ biztonsága érdekében tett intézkedéseinek bemutatását tartalmazó dokumentummal. AT-nek a fentiekről az ajánlatában nyilatkoznia kell. A fentiek igazolása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása AT visszalépésének minősül.
12. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): 0-10 pont
A pontszámok kiosztásának módszere: fordított arányosítás a dokumentációban megadott képletek alapján.
13. II.1.6. pontban írtak indoklása: A beszerzés célja egy olyan komplex rendszer bővítése, amelyben a részegységeknek integrált módon kell együttműködniük. A részelemek külön-külön történő szállításával nem lenne biztosítható az end-to-end működőképesség. Ajánlattevőtől várjuk el a rendszerintegrációt és ezen keresztül a komplett rendszer működőképességének biztosítását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák