Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/15
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.22.
Iktatószám: 887/2018
CPV Kód: 79822500-7
Ajánlatkérő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: A Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Tájegységei. Az információs táblák kihelyezésének pontos helyszíneit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza;Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság telephelye: 4024 Debrecen, Hajnal u. 15.;A Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Tájegységei. A pontos helyszínlistát a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.02.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16572
Postai cím: Sumen utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Marianna
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Ungvári Judit
Telefon: +36 52502554
E-mail: ungvari.judit@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Ungvári Judit
Telefon: +36 52502554
E-mail: ungvari.judit@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tájékoztató anyagok készítése, információs tábla és kiadványkészítés, kiállítási anyagok, interaktív bemutatási elemek, mobil kiállítási anyag készítése (KEHOP-4.1.0-15-2016-00012)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 projekt keretében tájékoztató anyagok készítése, információs tábla és kiadványkészítés, kiállítási anyagok, interaktív bemutatási elemek, mobil kiállítási anyag készítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Információs táblák készítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
További tárgyak: 79821000-5
35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Tájegységei. Az információs táblák kihelyezésének pontos helyszíneit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére információs táblák teljes körű kivitelezése az Igazgatóság három megyére kiterjedő működési területén.
- nagyméretű információs tábla (115 db 100*150 cm nagyságú tábla, melyből 7 db tartószerkezet nélkül készül)
- kisméretű információs tábla (7 db 40*60 cm nagyságú tábla)
- kültéri UV álló nyomtatás, laminálás, 3 mm-es dibond lemezre kasírozva (a nyomatot a hátoldalra visszahajtva) (A4-es mérettől maximum 150*100 cm nagyságú méretig, összesen 80 m2-nyi nyomtatott felület készítése)
- A/4 méretű információs tábla (10 db)
- tanösvényi állomások információs pontjain elhelyezett tájékoztató tábla (16 db ~20*30 cm-es ovális tábla farönkbe süllyesztve)
- B és D típusú projekttábla (3-3 db)
A nyertes ajánlattevő feladata az információs táblák teljes körű kivitelezése: grafikai tervezés - meglévő arculat alapján -, nyomtatás, fakeret és tartó oszlop elkészítése, gyártás, szerelés, kihelyezés a HNPI működési területén a közbeszerzési dokumentációban rögzített helyrajzi számú területeken.
A nyertes Ajánlattevő feladata az elkészült grafikai anyagok (szerkeszthető forrásfájlok) átadása Ajánlatkérő részére külső adathordozón 2 példányban.
Az elkészítendő táblákkal kapcsolatos minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Továbbá nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyein jelenleg kintlévő, rossz állapotban levő 22 db tábla bontása, a felszín alatti részek kiemelése és a földben található betonelemek elszállítása.

Nyertes Ajánlattevő az elkészített, leszállított eszközökre az átadás-átvételtől számítva 36 hónap teljeskörű jótállást vállal. A többletjótállás vállalása értékelési szempont (0-24 hónap).
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 36 hónap teljeskörű jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 10
2 M2.1. pontot igazoló grafikus végzettségű szakember 36 hónapon felüli grafikai tervezési szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
3 M2.1.pontot igazoló grafikus végzettségű szakember NATURA2000 területekkel és/vagy természetvédelmi területekkel kapcs. grafikai tervezési szerződés keretében szerzett szakmai tapasztalata(0-5 db) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
II.2.14) További információ:
Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 0-100).
Módszer:
1. rész-szempont: egyenes arányosítás
2. rész-szempont: egyenes arányosítás
3. rész-szempont: egyenes arányosítás
Ár rész-szempont: fordított arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató anyagok készítése, kiadványkészítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
További tárgyak: 79821000-5
79553000-5
22120000-7
22000000-0
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság telephelye: 4024 Debrecen, Hajnal u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére kiadványok teljes körű kivitelezése az Igazgatóság három megyére kiterjedő működési területén.
Nyertes ajánlattevő feladata a kiadványok teljes körű kivitelezése: grafikai tervezés - meglévő arculat alapján (tördelés, fotók szerkesztése), nyomdai előkészítés, nyomás, szállítás.
Nyomtatott kiadványok:
-Képeslap - 26 féle, mindösszesen: 26.000 db
-Éves naptár elkészítése Natura 2000 jelölő fajokból és élőhelyekből (12 hónapos, fali-2019. és 2020. évekre) - 2 féle, mindösszesen: 500 db
- Éves naptár elkészítése Natura 2000 jelölő fajokból és élőhelyekből (52 hetes, asztali-2019. és 2020. évekre) - 2 féle, mindösszesen: 500 db
-Daru füzetek sorozat - Munkafüzet (4 féle oktatási segédanyag óvodás, általános és középiskolás és felsőoktatási tanulók részére) mindösszesen: 1.200 db
- Plakát - (4 féle oktatási segédanyag óvodás, általános és középiskolás és felsőoktatási tanulók részére), mindösszesen: 1.200 db
- Daru füzetek sorozat - Kifestő - 5 féle a természetvédelmi tájegységekre, mindösszesen: 30.000 db
- Daru füzetek sorozat Tanösvény- vezetőfüzet - 3 féle, mindösszesen: 6.000 db
-Daru füzetek sorozat - Munkafüzet - 3 féle, mindösszesen: 6.000 db
-Daru füzetek sorozat - Hortobágy madárvilága kiadvány, mindösszesen: 1.000 db
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság térképek (grafikai tervezéssel): 7 féle (HNPI működési terület, Natura 2000 területek, 5 TE), mindösszesen: 1400 db, A hét térképhez tartó készítése, mindösszesen: 200 db
- Hortobágyi Nemzeti Park térkép, mindösszesen: 1.000 db,
- Daru füzetek sorozat - Natura 2000 hálózat bemutatása a HNPI működési területén - 5 féle (grafikai tervezéssel együtt), mindösszesen: 20.000 db (5 különböző féle kiadvány), Az öt kiadványnak egy közös tartó készítése, mindösszesen: 1000 db
- Daru füzetek sorozat - Matricázós füzet (grafikai tervezéssel együtt), mindösszesen:1.000 db

Nem nyomtatott kiadvány - csak grafikai tervezés:
oktatási segédanyagok - óvodás, általános és középiskolás és felsőoktatási tanulók részére
Az oktatási segédanyag nem kerül sokszorosításra. A cél egy olyan nyomtatóbarát, Ajánlatkérő arculatához illeszkedő dokumentum elkészítése (pdf formátumban), melyet Ajánlatkérő saját online felületein kíván eljuttatni a célközönség felé.
4 különálló dokumentum, A/4-es méretre szerkesztve, maximum 15 oldal terjedelemben.
Nyertes Ajánlattevő az elkészített, leszállított termékekre az átadás-átvételtől számítva 12 hónap teljeskörű jótállást vállal.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M3.1. pontot igazoló grafikus végzettségű szakember 36 hónapon felüli grafikai tervezési szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
2 M.3.2. pontot igazoló nyomdász végzettségű szakember 36 hónapon felüli nyomdász szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
II.2.14) További információ:
Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 0-100).
Módszer:
1. rész-szempont: egyenes arányosítás
2. rész-szempont: egyenes arányosítás
Ár rész-szempont: fordított arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási anyagok, interaktív bemutatási elemek, mobil kiállítási anyag készítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
További tárgyak: 79821000-5
79950000-8
37524000-7
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Tájegységei. A pontos helyszínlistát a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bemutató területeinek és bemutató helyeinek fejlesztéséhez kiállítási anyagok, interaktív bemutatási elemek és mobil kiállítási anyag készítése.
A nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiállítási koncepciótervek (forgatókönyvek, látványtervek és műszaki leírások helyszínenkénti bontásban) alapján az alábbi feladatok elvégzése:
1.) Mobil kiállítási anyag összeállítása.
A kiállítási csomagok bemutatási helyszínei:
• Nyírség-Szatmár-Bereg (2 db azonos csomag: Szatmár; Bereg),
• Bihari-sík,
• Dél-Nyírség,
• Közép-Tisza (1 db csomag: Szolnok, 1 db csomag: Tiszakürti Arborétum)
• Hortobágy (2 db azonos csomag: Hortobágy; Karcag; 1 db csomag Debrecen)
• Tisza-tó.
2.) A HNPI egyes bemutatóhelyeinek, meglévő kiállító tereinek berendezése interaktív elemekkel, új kiállítás létrehozása, valamint a HNPI egyes tanösvényein interaktív kültéri játékok elkészítése és kihelyezése.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gyártáson kívül, az elemek helyszínre szállítása és telepítése, szükség esetén az ahhoz kapcsolódó földmunkák elvégzése.
A nyertes ajánlattevő feladata az átadott kiállítási koncepciótervek alapján a végleges szakmai szövegek megírása, a végleges megjelenési felületnek megfelelő karakterszámban, közérthető módon, magyar nyelven.
A nyertes ajánlattevő feladata az installációk teljes körű kivitelezése:
- a szükséges grafikák, fotóanyagok beszerzése
- szakmai szöveg megírása, szakmai és nyelvi lektorálást követően véglegesítés
- grafikai tervezés - meglévő arculat alapján (tördelés, fotók szerkesztése),
- nyomdai előkészítés,
- nyomás, kivitelezés
- szállítás, kihelyezés, installálás.
Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátja a HNPI arculati kézikönyvét.
A megvalósítandó installációk elkészítésének részleteit a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező „Mobil kiállítás látványtervek és műszaki leírások”, „Mobil kiállítás forgatókönyv” valamint a „Kiállítás látványtervek és műszaki leírások”, „Kiállítás forgatókönyvek” és a „Tanösvény látványtervek és műszaki leírások”, „Tanösvény forgatókönyvek”tartalmazzák.
Nyertes Ajánlattevő az elkészített, leszállított eszközökre az átadás-átvételtől számítva 36 hónap teljeskörű jótállást vállal. A többletjótállás vállalása értékelési szempont (0-24 hónap).
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 36 hónap teljeskörű jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 10
2 M.2.1. pontot igazoló grafikus végzettségű szakember 36 hónapon felüli grafikai tervezési szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
3 M.2.1. pontot igazoló grafikus végzettségű szakember NATURA 2000 területekkel és/vagy természetvédelmi területekkel kapcs. grafikai tervezési szerződés keretében szerzett szakmai tapasztalata (0-5db) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 0-100).
Módszer:
1. rész-szempont: egyenes arányosítás
2. rész-szempont: egyenes arányosítás
3. rész-szempont: egyenes arányosítás
Ár rész-szempont: fordított arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében.
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentum - továbbiakban „EEKD formanyomtatvány” benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön benyújtja az EEKD formanyomtatványt a kizáró okok igazolása céljából.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, a dokumentációban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevőnek (továbbiakban AT)ajánlatában, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1)bekezdésében foglaltak alapján, a Kr. II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia a P.1. és P.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4) és (6) bek.-ben foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő(a továbbiakban AK).
Közös ajánlattétel esetén az AT-k mindegyike külön EEKD formanyomtatványt nyújt be.
A P.1. pontban előírt alkalmassági köv. kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így közös ajánlattétel esetén elegendő, ha közülük egyikük felel meg, míg a P.2. alkalmassági köv. tekintetében, a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel).
Minősített AT-k tekintetében a Kr. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.
A P.1. és P.2. pont szerinti alkalmassági köv.-ek előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja AT-nek az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági köv.-kel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
P.1.
A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napját megelőző két évben (24 hónapban) létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit,
- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e harminc napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján.
Az eljárás megindításakor létező számlaszámok tekintetében a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat keltezése nem lehet régebbi az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjánál.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek.-ben, 67. § (3) bek.-ben, valamint a Kr. 19. § (7) bek.-ben foglaltakra.
P.2.
Az AT-nek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P.2. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági köv. és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.2. alkalmassági köv. és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A P.2. pont szerinti alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint a Kr. 1. § (1), illetve a 19. § (3) bek.
Valamennyi rész tekintetében a pénzügyi alkalmassági köv.-ekre vonatkozó részletszabályokat az Ajánlati Dokumentáció II.2.4. pontja tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
P.1.
Alkalmatlan az AT, ha az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napját megelőző két évben (24 hónapban) létező bármely pénzforgalmi számláján harminc (30) napot meghaladó sorbaállítás volt az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított kettő éves (24 hónapos) időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.
P.2.
Alkalmatlan AT, ha az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért
- közbeszerzés tárgyából származó (1. rész: PR és/vagy kommunikációs és/vagy grafikai tervezési szolgáltatásokból, 2. rész: PR és/vagy kommunikációs és/vagy nyomdai és/vagy grafikai tervezési szolgáltatásokból, 3.rész: komplex grafikai tervezési szolgáltatások) árbevétele nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész tekintetében: 21 000 000 HUF
2. rész tekintetében: 21 000 000 HUF
3. rész tekintetében: 44 000 000 HUF
Valamennyi részre történő ajánlattétel esetén AT-nek részajánlatonként külön-külön kell megfelelnie.
A komplex grafikai tervezési szolgáltatások definícióját az VI.3) További információk 20. pontja tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
AT-nek ajánlatában,a„Kr.1.§(1)bekezdésében foglaltak alapján,a Kr. II.Fejezet 5.§-ban foglaltak szerint,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1.pont szerinti alkalmassági köv.-nek való megfelelést,majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően,a Kbt. 69.§(4)bek.-ben foglaltak szerint jár el AK.
Az M.1.alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében AK elfogadja AT-nek az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát,nem kéri megadni az alkalmassági köv.-kel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV.rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69.§(4)bek.szerinti -ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolás módja:
Az 1.rész tekintetében:
M.1.
A Kr. 21.§(3)bek.a)pontja alapján AT ismertesse az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3(három)év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya szerinti(PR és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra és/vagy grafikai tervezésre vonatkozó)szerződésszerűen teljesített(befejezett)szolgáltatási referenciáit,a Kr. 22.§(1)bek.-ben meghatározott módon.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a(Kr. 22. §(2)bek.-ben foglaltakat.
M.2.
A Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése,végzettségének vagy képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Az igazolás a szakemberek szakmai önéletrajzának,képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumainak benyújtásával történik.
A 2.rész tekintetében:
M.1.
A Kr.21.§(3)bekezdésének a)pontja alapján AT ismertesse az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya szerinti(PR és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra és/vagy grafikai tervezésre vonatkozó) szerződésszerűen teljesített(befejezett)szolgáltatási referenciáit,a Kr.22. §(1)bek.-ben meghat.módon.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a(Kr. 22.§(2)bek.-ben foglaltakat.
M.2.
A Kr.21.§(3)bek.a) pontja alapján AT ismertesse az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3(három)év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya szerinti(nyomdai kivitelezési szolgáltatásokra vonatkozó)szerződésszerűen teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciáit,a Kr.22.§(1)bekezdésében meghat. módon.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a(Kr.22.§ (2)bek.-ben foglaltakat.
M.3.
A Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás a szakemberek szakmai önéletrajzának,képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumainak benyújtásával történik.
A 3.rész tekintetében:
M.1.
A Kr.21.§(3)bek.a) pontja alapján AT ismertesse az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3(három)év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya szerinti(komplex grafikai tervezési szolgáltatás)szerződésszerűen teljesített(befejezett)szolgáltatási referenciáit, a Kr.22.§(1)bek.-ben meghat. módon.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a(Kr.22.§(2)bek.-ben foglaltakat.
M.2.
A Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Az igazolás a szakemberek szakmai önéletrajzának,képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumainak benyújtásával történik.
Valamennyi rész tekintetében a műszaki, szakmai alkalmassági köv.-ekre vonatkozó részletszabályokat az Ajánlati Dokumentáció II.2.4. pontja
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.rész tekintetében:
M.1.
Alkalmatlan az AT(közös AT),amennyiben az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy darab,PR és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra és/vagy grafikai tervezésre vonatkozó referenciával,amely
- legalább 100 db információs/hirdető tábla grafikai tervezését és kihelyezését foglalta magában.
A kívánt referencia több szerződéssel teljesíthető.
M.2.
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1.
1 fő felsőfokú,grafikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember,aki rendelkezik legalább 3 év grafikai tervezési szakmai tapasztalattal.
M.2.2.
1 fő PR szakember, aki rendelkezik legalább 3 év PR és/vagy kommunikációs szakmai tapasztalattal.
Az M.2.1. és M.2.2. pozícióra megajánlható ugyanazon szakember.
2.rész tekintetében:
M.1.
Alkalmatlan az AT(közös AT),amennyiben az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy db PR és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra és/vagy grafikai tervezésre vonatkozó referenciával,amely
- legalább 4 féle kiadvány(ezek közül:munkafüzet,kifestő,térkép,naptár,képeslap,plakát)grafikai tervezését foglalta magában.
A kívánt referencia több szerződéssel teljesíthető.
M.2.
Alkalmatlan az AT(közös AT), amennyiben az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy db nyomdai kivitelezési szolgáltatásokra vonatkozó referenciával,amely
- legalább 4 féle kiadvány(ezek közül:munkafüzet,kifestő,térkép,naptár, képeslap,plakát),összesen 70.000 példányban történő nyomdai sokszorosítását foglalta magában.
A kívánt referencia több szerződéssel teljesíthető.
M.3.
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.3.1.
1 fő felsőfokú,grafikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember,aki rendelkezik legalább 3 év grafikai tervezési szakmai tapasztalattal.
M.3.2.
1 fő nyomdász vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember,aki rendelkezik legalább 3 év nyomdász szakmai tapasztalattal.
Az M.3.1. és M.3.2. pozícióra nem ajánlható meg ugyanazon szakember.
3.rész tekintetében:
M.1.
Alkalmatlan az AT(közös AT),amennyiben az eljárást megindító AF EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy darab komplex grafikai tervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával,amely
- tanösvényre és/vagy kiállításra vonatkozó komplex grafikai tervezési szolgáltatást is tartalmazott és
- amely természetvédelmi területen történő megvalósítást is tartalmazott.
A kívánt referencia több szerződéssel teljesíthető.
(tanösvény és komplex grafikai tervezés def.:lásd a VI.3.pont 20.,21.alpontok)
M.2.
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1.
1 fő felsőfokú grafikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember,aki rendelkezik legalább 3 év grafikai tervezési szakmai tapasztalattal.
M.2.2.
1 fő felsőfokú tájépítész és/vagy tájépítész mérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember,aki rendelkezik legalább 1 év tájépítészi szakmai tapasztalattal.
M.2.3.
1 fő felsőfokú,természettudományos végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember.
Természettudományos végzettség alatt AK különösen,de nem kizárólagosan az alábbi szakirányú felsőfokú végzettségeket érti:biológus,geográfus,természetvédelmi szakmérnök,biológia,földrajz, környezettan,környezettudomány,valamint agrár végzettség ill.a fenti szakok tanár szakos végzettségeit.
(Mindhárom részre történő ajánlattétel esetén megajánlható ugyanazon felsőfokú, grafikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember.)
A Kbt.65.§(6)-(7)bek.irányadó.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(9)bek.,továbbá Kbt.140.§(9)bek.-ben és Kr.24.§(1)bek.-ben foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a beszerzés fedezetét a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosítószámú pályázat
keretében elnyert támogatásból biztosítja. A pályázati támogatás mértéke 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt, szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett átutalással történik - utófinanszírozás keretében - a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bek. az irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes teljesítése, valamint meghiúsulása esetén.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 27.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti ajánlati nyilatkozatot eredeti példányban).
3. Alvállalkozók: A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint.
4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
5. Formai előírások: az ajánlatot Ajánlattevőnek papír alapon és elektronikus adathordozón (CD, DVD), a meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően elkészítve kell benyújtania.
6. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
7. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (1. rész: P.1, P.2, M.1.,M.2.,
2. rész: P.1, P.2, M.1.,M.2.,M.3.; 3. rész: P.1, P.2, M.1., M.2.).
8. Fordítás: Kbt. 47.§ (2) bekezdése és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak irányadóak.
9. Irányadó jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
10. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján kell eljárni.
11. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
12. Változásbejegyzés: 321/2015. Korm. rendelet 13. § szerint. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani.
13. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
14. Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.
15. Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c). Az ajánlatok értékelési szempontjára vonatkozó információkat az Ajánlati dokumentáció II.2.5. pontja tartalmazza részletesen.
16. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
17. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
18. Ajánlati kötöttség (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
19. Az alkalmassági követelmények részletezését az Ajánlati Dokumentáció II. 2.4. pontja tartalmazza.
20. Komplex grafikai tervezési szolgáltatás: a szükséges grafikák beszerzése, grafikai tervezés (tördelés, fotók szerkesztése), nyomdai előkészítés, nyomás, kivitelezés.
21.Tanösvény definíciója: A tanösvény elsősorban természeti értékek bemutatására és az azokkal kapcsolatos információk közzétételére, terjesztésére szolgáló, információkkal ellátott bemutató útvonal egy bemutatandó területen (információs táblákkal és interaktív elemekkel).
22.Eljárásba bevont FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstromszáma: 00140.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák