Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/107
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.06.
Iktatószám: 8923/2018
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Állami Szívkórház
Teljesítés helye: Állami Szívkórház, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Szívkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53917881
Postai cím: Gyógy Tér 2
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Telefon: +36 87584562
E-mail: gh@mail.bfkor.hu
Fax: +36 87584544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bfkor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Mediconsor Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 14.
Város: Perbál
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 306943352
E-mail: zoli.suha@gmail.com
Fax: +36 23565074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079042018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000079042018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése-II”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Állami Szívkórház, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése”az alábbiak szerint:
A Projekt az Állami Szívkórházban meglévő Főnix-Pro medicai rendszer (HIS) bővítése érdekében szükséges informatikai rendszer elemeinek, szoftverek, licencek szállítását, eszközök konfigurálását, implementációs munkák elvégzését, dokumentálását és oktatását tartalmazza az alábbiak szerint:
1 db betegazonosító rendszer az alábbiakban részletezve:
Megnevezés Mennyiség
Betegazonosításra alkalmas mobil tablet a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, HIS modul és BetAzon CAL) 50 db
Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, Irodai csomag, HIS modul és BetAzon CAL) 10 db
Monitorozó eszköz (operációs rendszer, Irodai csomag) 2 db
Vonalkód olvasó eszköz, karszalagok menedzselésére 10 db
Betegazonosító karszalag nyomtató 10 db
Betegazonosító karszalag 20.000 db
Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db
Külső adatmentő hardver (NAS) 1 db
Szerverbővítés 1db
Wifi lefedettséget biztosító AP 100 db
Wifi rendszer kiépítése 1 db
Rendszer működésének oktatása 8 munkaóra (max 15 fő részére) 1 alkalom
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token)  5
2 Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése  5
3 Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomásnál ajánlott szoftver esetében orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) 5
4 Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 „betegbiztonság növel
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.1.6. pontja szerint rész ajánlattételre nem ad lehetőséget, tekintve, hogy 1 db egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése konfigurálása és az eszközökön használható program fejlesztése és ezek oktatása a közbeszerzés tárgya, és a részajánlat tétellel az egységes használhatóság biztosítása nem lenne lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, (GSZ) aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. AK-nek a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan AT-t, AV-t, az alk. ig-ban résztvevő GSZ-t, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolás mód:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá, és hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerint:
-a Magyarországon (Mo-on) letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint,
-a nem Mo-on letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint.
AV és alk. ig-ban részt vevő GSZ: a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15.§ szerint igazolja a kizáró okok fenn nem állását.
AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-i szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan AT nyil.-át kell csatolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. § ib) valamint a 10. § gb) pontja szerint.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontjára vonatkozóan AT nyil.-át kell csatolni 321/2015.(X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. § ic) valamint a 10. § gc) pontja szerint.
A Kbt. 62. § (1) bek b) pontja tekintetében:
-a Mo-on letelepedett AT esetében, a 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból AK ellenőrzi, ha az AT az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;
-a nem Mo-on letelepedett AT esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát mo-i köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból AK is ellenőrzi; ha AT az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Mo-on nem végez adóköteles tevékenységet, a NAV erről szóló igazolását.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 12-16. § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadók. AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltak szerint jár el az igazolás benyújtása tekintetében.
AK alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjaiban leírtakat. A Kbt. 64.§-a szerint az AT, AV vagy alk. igazolásában részt vevő GSZ élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani az ajánlatban. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 3.§ (2)-(3) bek-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pont alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek az EEKD-ban elegendő a formanyomtatvány IV. rész α szakaszának kitöltésével nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ebben az esetben AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő további részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bek-ben foglaltak alapján.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az AT-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Közös ajánlattétel esetén irányadóak a Kbt. 65. § (6) és (7) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bek-ben foglaltak
M/1: A 321/2015. (X.30.) Kr. (KR.) 21.§ (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, 3 évben szerződésszerűen teljesített, -de legfeljebb hat éven belül megkezdett-legjelentősebb, beszerzés tárgya egészségügyi informatikai rendszer (hardver és szoftver) szállításra vonatkozó igazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) a KR. 22. § (2) bek. alapján legalább az alábbi tartalommal: — az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen: a teljesített referencia összege (ÁFA nélkül), a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap); a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e , a szerződést kötő másik fél; és a kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Egy referenciának csak és kizárólag az ugyanazon szerződés keretében teljesített munkák tekinthetők.
A referencianyilatkozat(ok)ból, illetve –igazolás(ok)ból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
A KR. a 21.§ (1) bek. a) pont esetét a KR.22. § (1) bek. alapján kell igazolni.
Más szervezet kapacitásainak igénybe vétele esetén a Kbt. 65. § (9) bek. alapján a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben."
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21/A §-ban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és 3 évben szerződésszerűen teljesített, egészségügyi informatikai rendszer (hardver és szoftver) szállítását igazoló referenciával/referenciákkal, mely(ek) legalább összesen nettó 30 millió HUF értékű(ek).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szlák ellenértékét AK tám-ból finanszírozza, az EFOP 2.2.18-17-17-2017-00053 azonosító jelű projekten belül. Tám. intenzitás 100 %. Pénznem: HUF. A tám-ból elszámolt szlákat ME száll-i finansz-ból fizeti, a Kbt. 135 § (1), (4) és (6), Ptk. 6:130. § (1), 6:155. §, 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a szla kézhezvét-től számított 30 napon belül.
AK 272/2014. (XI.5.) Kr. 119. § (1) szerint száll-i előleg (50 %) igénylését biztosítja. A száll-i előleg esetén biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Kr.118/A. § (2a) szerint. AT csatolja nyil-át az aj-ban az előleg visszafiz. bizt. rendelkezésre bocsátásáról.
Kötbérek a szerződésben részletezettek szerint:
Meghiúsulási:teljes vételár 30%-a
Késedelmi:Teljes vételár 0,4 %-a/munkanap, és a késedelemmel érintett eszköz számított egységára, mértéke annak 1 %-a
Hibás teljesítési: Hibás eszköz egységár 25%-a és hibás infrastruktúra vételárhányad 15%-a.
Jótállás időtartama: Az Eszközök, valamint az Infrastruktúra Vevő általi átvételét követő 12 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Állami Szívkórház, Magyarország, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Gazdasági Igazgatóság
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bek. alapján meghatározott személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti a Kbt. 68. § (4) bek-ben leírtakat, valamint ismertetheti a rendelkezésre álló fedezet összegét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat (AJ) benyújtásának formai követelményei a KD-ban foglaltak szerint.
2. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: M/1
3. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az AJ-ban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az AJ-ot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
4. Az AJ-ban be kell nyújtani AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), 67. § (1), (4) bek-ek szerint, továbbá a felolvasólapot, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokat.
5. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT nyil.-át a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról, az e-Kr. 13.§ (4) bek. is figyelemmel. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. AK műszaki ajánlat (Ajánlat műszaki (szakmai) táblázat és a megajánlott eszközök, és szoftver konfigurációk, valamint a feladat részeként elvégzendő szolgáltatások bemutatása, és dobozos szoftverek esetében: az AT által ellenjegyzett gyártói adatlap és saját fejlesztésű szoftver esetén: az AT által ellenjegyzett termékleírás) és azt alátámasztó magyar vagy angol nyelvű termékleírás(ok) benyújtását írja elő a kiegészítő KD-ban foglaltak szerint.
7. Az értékelésnél kiosztható pontszámok: 0-10. Az ajánlati ár esetében a pontszámítás módszere fordított arányosítás, míg a műszaki szakmai szempontok esetében abszolút értékelési módszer, melyek a dok-ban részletezettek.
8. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az Aj-hoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
9. AT-nek az AJ-ban céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban meghatározott adattartalommal.
10. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat.
11. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
12. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban meg kell jelölni nemleges tartalommal is:
- a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat,
13. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. AT csatolja nyilatkozatát, hogy rendelkezik, vagy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog:
- min. 50 millió Ft/kár és 70 millió HUF/éves felelősségbiztosítással, mely kiterjed informatikai rendszerek beüzemelésére is,
- a megajánlott hardvereszközökre vonatkozóan érvényes CE tanúsítvánnyal valamint érvényes ISO 27001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal,
- 0-24 órában elérhető HelpDesk szolgáltatással.
15. A szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő által, a 16 pontban felsorolt iratok másolati példányának átadása AK. részére. Amennyiben a jelzett iratok nem kerülnek átadásra, úgy az a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül a szerződéskötéstől.
16. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
17. A II.1.5. és II.2.6) pontokban meghatározott 1 HUF csak technikai szám, a felhívás feladása érdekében, a becsült értéket AK az ajánlatok bontása során ismerteti.
18. A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a KD előírásai az irányadóak.
19. AK a Kbt. 41. § (2) bek c) pontja, és (3) bek alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint (továbbiakban: e-Kr.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerinti.
folytatás a VI.3) További információk ponthoz:
20. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. szerint az elj. dok-it. az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
21. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatk. megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatk-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
22. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
23. FAKSZ adatok: Suha Zoltán (lsz. 00134) helyettes: Szabó Attila István (lsz. 00951)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák