Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/131
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.10.
Iktatószám: 10127/2018
CPV Kód: 30125100-2
Ajánlatkérő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IMG Solution Kft.;Delta Systems Kft.;R+R Periféria Kft.;Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK18111
Postai cím: Erzsébet krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Domokos Diána
Telefon: +36 14623282
E-mail: Domokos.Diana@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 13422962
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16396
Postai cím: Rózsa u. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zselinszky Tibor Lászlóné óvodavezető
Telefon: +36 13428375
E-mail: csicsergoovika@gmail.com
Fax: +36 13428375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csicsergo.lapunk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16397
Postai cím: Nefelejcs u. 62.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Poszukné Nádhera Judit óvodavezető
Telefon: +36 305682539
E-mail: info@nefelejcsovi.hu
Fax: +36 13519307
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefelejcsovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16401
Postai cím: Akácfa u. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hári Zsuzsanna óvodavezető
Telefon: +36 13213675
E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bobitaovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Magonc Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16403
Postai cím: Városligeti fasor 39/41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szegediné Pusztai Ildikó óvodavezető
Telefon: +36 305190523
E-mail: magonc@magoncovoda.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magoncovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16400
Postai cím: Murányi utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tarr Erzsébet óvodavezető
Telefon: +36 305682543
E-mail: info@kopevarovoda.hu
Fax: +36 13424387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kopevarovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Dob Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16398
Postai cím: Dob u. 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Patai Edit óvodavezető
Telefon: +36 13425133
E-mail: dobovoda@gmail.com
Fax: +36 13425133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dobovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK16395
Postai cím: Rózsák tere 6-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Országhné Kun Julianna óvodavezető
Telefon: +36 13224060
E-mail: brunszvikovi@gmail.com
Fax: +36 13224060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brunszvikovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök, kellékanyagok és különböző szoftverek szállítása az alábbi megosztás szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 178007472 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök, kellékanyagok szállítása
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213000-5
További tárgyak: 30213100-6
30232100-5
30231000-7
31111000-7
32582000-6
30234300-1
30234400-2
30236100-3
30234500-3
30233100-2
30237130-9
30237000-9
32413100-2
31224400-6
32342000-2
32342100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés alapján különböző informatikai eszközök, kellékanyagok szállítása nettó 126.000.000. HUF keretösszegben.
A szállítási keretszerződés különösen az alábbiakra terjed ki:
- számítógépek,
- monitorok,
- kellékanyagok, tintapatronok,
- számítógépes tápegységek,
- adathordozók, pendrive-ok,
- memóriák,
- háttértárak,
- perifériák,
- hálózati eszközök,
- UTP Patch kábelek,
- nyomtatók (fekete-fehér és színes),
- fejhallgatók,
- hangfalak,
- szerelési segédanyagok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott fekete-fehér nyomtató képes-e kétoldalas nyomtatásra? [igen - nem] 4
2 A megajánlott színes nyomtató képes-e kétoldalas nyomtatásra? [igen - nem] 4
3 A megajánlatott háttértár mindegyike rendelkezik-e titkosítási funkcióval? [igen - nem]  1
4 A megajánlatott pendrive-ok mindegyike rendelkezik-e titkosítási funkcióval? [igen - nem] 1
5 A megajánlott hangfal rendelkezik-e fejhallgató kimenettel? [igen - nem] 1
6 A megajánlott monitor mindegyike rendelkezik-e DVI csatlakozóval? [igen - nem] 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 10%-nak megfelelő összeggel megnövelje a keretösszeget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licencek biztosítása
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi Microsoft licencek biztosítása:
- 250 db WINE3perDVC SA OLV D 1Y AqY1 AP
- 250 db CoreCAL SA OLV D 1Y AqY1 AP UsrCAL
- 1 db ExchgSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP
- 50 db ExchgEntCAL LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP UsrCAL wSrvcs
- 8 db WinSvrSTDCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic
- 24 db WinSvrDCCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tűzfal- és vírusvédelmi licencek biztosítása
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48760000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi tűzfal- és vírusvédelmi licencek biztosítása
- 1 db Sophos SG330 FullGuard Plus
- 230 db Sophos Central Endpoint Advanced
- 230 db Sophos Central Endpoint Intercept X
- 30 db Sophos Central Server Protection Advanced
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mentő szoftver licenc biztosítása
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi mentő szoftver licenc biztosítása:
3 db „Veeam V-ESSENT-VS-P01YP-00” - Veeam Standard Support - technical support - for Veeam Essentials Enterprise
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő 2018. évre is kiterjedő kétéves keretszerződéssel rendelkezett, azonban a keretösszeg váratlanul 2017. év végére teljesen kimerült. A polgármesteri hivatal folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges, hogy a megfelelő informatikai háttér rendelkezésre álljon, ezért szükséges, hogy minél hamarabb informatikai rendelkezzen informatikai eszközök, stb.
megrendelésére, pótlására, stb. megfelelő szerződéssel. A fentieken túl amennyiben az ajánlatkérő nem tudja megújítani a Microsoft szoftverlicenc szerződését 2018. március 1-ig, úgy a szerződés alaptermékeit képviselő licencek esetében a kedvezményes szoftverkövetés hosszabbítás lehetősége megszűnik. A fentiek azok a kivételes és sürgős indokok, melyek megalapozzák a gyorsított eljárás alkalmazását.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 012 - 022582
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Informatikai eszközök, kellékanyagok szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 4375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32022900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3. Elnevezés: Tűzfal- és vírusvédelmi licencek biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17096400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Mentő szoftver licenc biztosítása Elnevezés: 4.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2888172
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők
I. részajánlat
Ajánlattevő neve: PC Trade System Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Adószáma: 12937303-2-42
Ajánlattevő neve: IMG Solution Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószáma: 14894262-2-42
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
Adószáma: 14464401-02-07
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Adószáma: 10507326-2-42
Ajánlattevő neve: Woss Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1141 Budapest, Fogarasi út 98.
Adószáma: 12021927-2-42
Ajánlattevő neve: Green Office Solution Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószáma: 23573947-2-42
Ajánlattevő neve: SIS Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Adószáma: 23994982-2-43
Ajánlattevő neve: RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 4. em. 18.
Adószáma: 12446636-2-41
Ajánlattevő neve: Exicom Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47.
Adószáma: 13470458-2-06
Ajánlattevő neve: Freedom-Tech Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Adószáma: 23444054-2-13
II. részajánlat
Ajánlattevő neve: SeE Enterprise Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1134 Budapest, Váci út 33. VI. em.
Adószáma: 13494168-2-41
Ajánlattevő neve: Delta Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Adószáma: 13978774-2-41
Ajánlattevő neve: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 5000 Szolnok, Szapáry u. 6.
Adószáma: 10264450-2-16
Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.
Adószáma: 12221402-2-42
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
Ajánlattevő neve: SIS Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Ajánlattevő neve: RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 4. em. 18.
III. részajánlat
Ajánlattevő neve: SeE Enterprise Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1134 Budapest, Váci út 33. VI. em.
Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Ajánlattevő neve: Woss Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1141 Budapest, Fogarasi út 98.
Ajánlattevő neve: SIS Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Ajánlattevő neve: RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 4. em. 18.
IV. részajánlat
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
Ajánlattevő neve: SIS Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Ajánlattevő neve: RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye (címe): 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 4. em. 18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)