Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Iktatószám: 10365/2018
CPV Kód: 64212000-5
Ajánlatkérő: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Telenor Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak koordinációja, irányítása és ellenőrzése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10181
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu
 
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24781
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Budapest DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK17493
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Budapest
Város: Szőlő u. 38.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK16138
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK09238
Postai cím: Szugló utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02405
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: FŐKERT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK21327
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Tahi Faiskola Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25311
Postai cím: Tahi-Nagykert 050/3 hrsz.
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bugyi Emőke
Telefon: +36 13271709
E-mail: bugyi.emoke@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak koordinációja, irányítása és ellenőrzése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 555596472 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előfizetések száma összesen db 5 064
Ebből hang szolgáltatás db 2 285
Ebből hang és adat szolgáltatás db 2 273
Ebből csak adat szolgáltatás db 506
Készülékek száma összesen db 3 461
Ebből telefon készülékek száma összesen 3 310
Irodai készülék db 2 310
Alap készülék, csepp és porálló db 680
Alap készülék - Andorid db 320

Készülékekből USB stickek száma db 151
Igényelt szolgáltatások db
Hang alapú előfizetés 4 558
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj csak hang db 2 157
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj hang, + adatcsomag db 2 242
(egyedi SIM) - korlátlan belföldi forgalom + adatcsomag db 29
Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés db 130

Internet szolgáltatás 2779
legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 260
legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 1987
legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 387
Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolg. legalább 12GB db 145
Egyéb szolgáltatások
SIP trunk 2
Tömeges SMS 3
Direkt bekötés 2
APN 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra) 10
2 Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0 %, max. 30 %) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A fix havi előfizetésszámokhoz képest legfeljebb (az egyes ajánlatkérőkhöz rendelt mennyiségek alapján) + 30 % mennyiségig lehet előfizetéseket megrendelni a szolgáltatótól. A készülékszámokhoz képest legfeljebb (az egyes ajánlatkérőkhöz rendelt mennyiségek alapján) + 10 % mennyiségig lehet készülékeket megrendelni a szolgáltatótól.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 234 - 486194
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: szolgáltatási szerződés mobil távközlési szolgáltatások egyedi feltételeiről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Telenor Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannon út 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: sajto@telenor.hu
Telefon: +36 12353010
Internetcím(ek): (URL) www.telenor.hu
Fax: +36 12666438
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 582167587
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 555596472
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Telenor Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44)
Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1031 Budapest, Krisztina krt. 55.; adószáma: 10773381-2-44)
A szerződés pontos értéke a teljesítést követően az igénybe vett szolgáltatások alapján az egységárak szerint kalkulálva állapítható meg.
A nyertes ajánlat értékelés alá eső elemei:
1. értékelési szempont: Ár
Alszempontok és nyertes ajánlati ár (HUF):
1. 100%-ban lebeszélhető SIM havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 Ft/hónap): 1500,00
2. Hálózaton belüli indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,00
3. Más mobil irányba és vezetékes hálózatba indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc: 0,00
4. Más mobil irányba és vezetékes hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) (max. 0,9 Ft/db): 0,00
5. Korlátlan belföldi forgalmat tartalmazó SIM kártyák díja (FT/hó/SIM) (max. 4000 Ft/hónap): 1500,00
6. Internet szolgáltatás legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 Ft/hó/SIM): 641,00
7. Internet szolgáltatás legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM): 882,00
8. Internet szolgáltatás legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM): 1451,00
9. Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás legalább 12 GB (Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM): 1883,00
10. Direkt bekötés szolgáltatás havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó): 45000,00
11. Tömeges SMS díja hálózaton belül (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00
12. Tömeges SMS díja más mobil és vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00
13. APN szolgáltatás előfizetésenkénti havidíja, legalább 500 MB adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 550 Ft/hó): 550,00
14. Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés (max 500 Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM): 500,00
15. SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 Ft/hó): 40000,00
2. értékelési szempont: Minőségi kritériumok
Alszempontok és a nyertes ajánlattevő vállalása:
16. Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra): 1
17. Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0%, max. 30%): 30
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)