Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.09.10.
Iktatószám:15200/2018
CPV Kód:30237131-6
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.;IMMODUS Szolgáltató Zrt.;FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Kft.;FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozslay Eszter
Telefon: 700-6570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 
Hivatalos név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17493
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Rozslay Eszter
Telefon: +36 14636538
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14833801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://dhkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://dhkzrt.hu

Hivatalos név: IMMODUS Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17887
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Rozslay Eszter
Telefon: +36 17006136
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu

Hivatalos név: FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK19529
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Rozslay Eszter
Telefon: +36 17006136
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http:/cshsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http:/cshsz.hu/

Hivatalos név: FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24781
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Rozslay Eszter
Telefon: +36 17006136
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav-komfort.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fotav-komfort.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30237131-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 200000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata a FŐTÁV Zrt., FŐTÁV-Komfort Kft., DHK Zrt., FŐTÁV-Kiserőmű Zrt., IMMODUS munkavállalói részére elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő biztosítása 2019.12.31-ig.
Az ajánlattevő feladata a meghatározott specifikációjú béren kívüli juttatás körében választható, különböző névértékű kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalvány külön-külön alszámlákon, kártyán keresztül történő rendelkezésre bocsátása, továbbá az ehhez szükséges plasztik kártyák leszállítása.
Az utalványok névértéke: 2019.12.31-ig 188 450 000 HUF. -70 %, tervezett igénybevétel megoszlása alapján azalábbi:
Iskolakezdési utalvány értéke:
FŐTÁV Zrt. 18 000 000 HUF
FŐTÁV-Komfort Kft. 3 000 000 HUF
DHK Zrt. 1 650 000 HUF
IMMODUS Zrt. 150 000 HUF
FŐTÁV-Kiserőmű Zrt. 50 000 HUF
Kultúra utalvány értéke.
FŐTÁV Zrt. 5 700 000 HUF
FŐTÁV-Komfort Kft. 1 400 000 HUF
DHK Zrt. 1 500 000 HUF.
IMMODUS Zrt. 1 500 000 HUF.
FŐTÁV-Kiserőmű Zrt. 500 000 HUF
Ajándék utalvány értéke:
FŐTÁV Zrt. 90 000 000 HUF
FŐTÁV-Komfort Kft. 30 000 000 HUF
DHK Zrt. 15 000 000 HUF
IMMODUS Zrt. 15 000 000 HUF
FŐTÁV-Kiserőmű Zrt. 5 000 000 HUF
Tervezett cafeteria kártya igénylés darabszáma összesen: 1000 - 70% keretmennyiség.
Részletezve:
• FŐTÁV Zrt.: 660-70%
• FŐTÁV-Komfort Kft.: 250-70%
• DHK Zrt.: 50-70%
• FŐTÁV-Kiserőmű Zrt.: 20-70%
• IMMODUS Zrt.: 20-70%
A FŐTÁV Zrt., DHK Zrt., IMMODUS Zrt. munkavállalói részére elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő biztosítása 2019.12.31-ig.
Az alábbi vállalatok esetében a jelenleg érvényben lévő szerződés lejártát követően kell az elektronikus utalványokat kártyán keresztül biztosítani:
FŐTÁV-Komfort Kft.: 2018.08.01-től 2019.12.31-ig.
FŐTÁV-Kiserőmű Zrt.: 2019.03.01-től 2019.12.31-ig.
Kultúra utalvány:
Alkalmasnak kell lennie a kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló muzeális intézményes művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérletet, továbbá könyvtári beiratkozási díjának megfizetésére.
Minimális elfogadóhelyek száma: Budapesten 25.
Iskolakezdési támogatás:
Alkalmasnak kell lennie iskolakezdésre beszerzendő tankönyvek, taneszközök, ruházat vásárlására.
Minimális elfogadóhelyek száma Budapesten 500.
Az elfogadóhelyek tartalmazzák a nagy országos kereskedelmi láncokat is.
Ajándékutalvány:
Alkalmasnak kell lennie háztartási vegyiáruk, háztartási műanyag áruk, háztartási cikkek, élelmiszerek, kozmetikumok, ruházat, szépségápolás, könyvek, elektronikai cikkek, kertészeti és barkácsáruk, lakberendezés, bútor, sport- és szabadidős tevékenységek vásárlására.
Minimális elfogadóhelyek száma: Budapesten 1700.
A részletes feltételeket és elvárásokat a Műszaki Leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Elfogadóhelyek száma, ezen belül: 15
2 1.1. kultúra utalvány elfogadó helyek száma (min 25, max 50 db) (db) 2
3 1.2. iskolakezdési utalvány elfogadó helyek száma (min 500, max 700 db) (db) 8
4 1.3. ajándék utalvány elfogadó helyek száma (min 1700, max 2500 db) (db) 5
5 2. A névérték összegének feladásától a kártyán történő jóváírásig eltelt idő (max. 2 banki nap) (banki nap) 2
x Költség kritérium – 1 3. Utalási jutalék a névérték %-ában (%) 8
2 4. Kártyadíjak, ezen belül: 10
3 4.1. első kártya kibocsátás díja (Ft/ kártya) 5
4 4.2. lejárt kártya megújításának díja (Ft/kártya) 4
5 4.3. elvesztés, lopás, megrongálódás stb. miatti kártyabirtokost terhelő kártya csere díja (Ft/kártya) 1
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: melinda.barcsai@otpbank.hu
Telefon: +36 14297450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12666349
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: informatikai eszközfejlesztés, kártyatranzakció engedélyezés, ügyfélszolgálati feladatok és ehhez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység, honlapfejlesztés és üzemeltetés
- kártya gyártása és postázása, gyártáshoz kapcsolódó adatfeldolgozás, kártyamenedzser rendszer fejlesztése és üzemeltetése, elektronikus utalvány nyilvántartási rendszer kezelése és fejlesztése, cafeteria portálfej és üzemelt

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
HNT eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:
a) A Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja azt a feltételt rögzíti, hogy megelőzőleg a nyílt eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlatkérő „Kultúra-, ajándék- és iskolakezdési elektronikus utalványok cafeteria kártyán keresztül történő beszerzésére” tárgyú eljárást megindító felhívást 2017. június 09. napján adott fel,amely megjelent: TED 2017/S 111-222879, és KÉ-7028/2017 számon.
Az eljárásban az ajánlattételi határidőig (2017. július 19. napján 11:00 óra) egy ajánlattevő, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. nyújtott be ajánlatot.
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánításra került.
A fentiek alapján a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltétel fennáll.
Ajánlatkérő a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alapjául szolgáló nyílt eljárás során benyújtott OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tekintetében megállapította, hogy nem áll fenn ajánlattevő Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti kizárásának indoka, azaz ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint ajánlattevő megfelelően igazolta előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, az abban foglaltak szerint megállapítható, hogy megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő lefolytatta a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti teljes bírálat folyamatát, ami alapján megállapítást nyert, az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást, az ajánlat az érvénytelenségi ok kivételével megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a jogszabályi feltételeknek.
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. ajánlattevőt és kizárólag őt köteles meghívni a jelen eljárásra.
Az eljárás során a közös ajánlatkérői minőségre tekintettel eltérő időpontban került sor a szerződések megkötésére, jelen hirdetmény korábbi részében csak egyet tüntettünk fel ezek közül.
A szerződések megkötésére a következők szerint került sor 2018. évben:
Budapesti Távhőszolgáltató: 04.18.,DHK: 05.29., IMMODUS: 06.05., Főtáv-Kiserőmű: 04.16.,Főtáv-KOMFORT: 04.18.
Nyertes ajánlattevő adatai:
OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
1051 Budapest, Mérleg u. 4.
adószám: 13272346441
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
lásd a VI.3) "További információk" pontban.