Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/200
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.15.
Iktatószám:18060/2018
CPV Kód:38120000-2
Ajánlatkérő:Országos Meteorológiai Szolgálat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:nowcast GmbH
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Meteorológiai Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK15812
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.met.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek telepítésével meg kívánja újítani jelenlegi, technikailag elavult, ezért korszerűtlen, és jelen állapotában hiányos villámlokalizációs hálózatát.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 310500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38120000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Meteorológiai Szolgálat - Marczell György Főobszervatórium (1181
Budapest, Gilice tér 39.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata Magyarország területét lefedő (cca. 93 000 km2) új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek telepítése az alábbi paraméterekkel.
A nyertes ajánlatnak az alapmennyiség vonatkozásában három darab villámlokalizáló szenzorokból álló rendszerre, egy központi egységre és vonatkozó szolgáltatásokra kell vonatkoznia. Az ajánlat opciós tétételei vonatkozásában további tíz darab
villámlokalizáló szenzorokra, egy további tartalék központi egységre és vonatkozó szolgáltatásokra kell vonatkoznia, melyeket
adott esetben ajánlatkérő egyenként kíván megvásárolni. Az opciós tételek megrendelésére ajánlatkérő a megkötött szerződés
hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül jogosult.
Műszaki alapkövetelmények:
1.1. A villámlokalizáló rendszernek az alábbi fő komponensekből kell felépülnie:
o a működési - azaz a vételi - frekvenciához illesztett speciális vevőantenna (irányfüggetlen, vagy pozicionáló opcióval ellátott)
o szenzor oldali GNSS vevőantenna
o az antennákhoz illesztett vevőberendezések, kártyák
o digitális jelfeldolgozó egység
o beépített tesztcélú applikáció vagy öntesztelő egység
o szenzor oldali működtető számítógép a jelfeldolgozás vezérlésére, az adatok tárolására illetve továbbítására
o szenzor oldali működtető szoftver
o adatkapcsolatot megvalósító egység (hálózati kártya, modem, stb)
o energiatároló egység (akkumulátor) az áramszünetek áthidalására
o a szenzorok telepítéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges minden egyéb járulékos tétel (kábelek, konzolok, stb.)
o a villámlokalizációt végző központi egység, (hardver, szoftver)
o több egymástól független egyidejűleg párhuzamosan működő központi egység kiszolgálása adatokkal
1.2. Automatikus, folyamatos (24 órás) működés.
1.3. A villámlokalizáló rendszer vezérelhetőségének követelményei:
o teljes kontroll a szenzorok működési paraméterei és a lokalizációs algoritmus paraméterei fölött,
o lehetőség mind a szenzor oldalon történő, mind pedig a távolból történő szenzorparaméterek módosításra.
1.4. A szenzor a VLF/LF (vagy az LF/VHF) tartományban rendelkezik vételi lehetőséggel
1.5. Az antenna és a vevőberendezés együttes tömege ne haladja meg az 50 kg-ot.
1.6. Az egyes szenzorok státusza, (állapota) távkapcsolati úton lekérdezhető.
1.7. Az egyes szenzorok által detektált jelek időbeli lefolyása, a detektált adat ok mennyisége távkapcsolati úton is követhető.
1.8. Szenzor oldali archiváló funkció legalább 168 órás adatmennyiség tárolására rendelkezésre áll.
1.9. A szenzorok áramszünet esetén minimum 24 órás autonóm üzemet képesek tartani.
1.10. A központi egység szoftvere a kereskedelemben kapható munkaállomáson (workstation) futtatható.
1.11. A központi egységen futó algoritmus további szenzorokkal bővíthető
1.12. A villámdetektálás követelményei:
o A villámdetektálási hatékonyság 95 % feletti.
o A felhőn belüli és földbe csapó villámok megkülönböztetésének hatékonysága legalább 90%
1.13. A villámok paramétereinek meghatározására vonatkozó követelmények:
o Villámlás földrajzi koordinátája 150 méteres pontossággal
o Maximális csúcsáramerősség értéke
o Felhőn belüli villám magasságának becslése
o Villám típusának becslési hatékonysága, min t paraméter
o A villámlási pozíció pontosságának becslése
1.14. A villámok érzékelése az országhatártól kifelé irányban számított legalább 100 km-es távolságban már megtörténik.
1.15. A villámok pozíciójának és egyéb elektromos paramétereinek meghatározása maximum 1 perc késéssel megtörténik.
Szállítási határidő, jótállás
1.16. Szállítási határidő a szerződéskötéstől számított maximum 6 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
1.17. A vállalt jótállási idő az eszközök sikeres átadás-átvételtől számított, minimum 24 hónap. Ajánlatkérő a z ennél hosszabb
jótállási időt is elfogad, de plusz pontot nem jelent az értékelés során.
A leszállítandó eszköz részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumok 4. Műszaki leírás fejezetében találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Villámdetektálási hatékonyság (%)  8
2 A felhőn belüli és földbe csapó villámo k megkülönböztetésének hatékonysága (%)  3
3 Villámlás földrajzi koordinátájának pontossága (méter)  3
4 Szenzor oldali adatmennyiség tárolása (óra)  3
5 A központi egységen futó algoritmus további szenzorokkal bővíthető (db)  8
6 Rendszer integráció  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlat opciós tétételeinek további tíz darab villámlokalizáló szenzorokra, egy további tartalék központi egységre és vonatkozó szolgáltatásokra kell vonatkoznia, melyeket adott esetben ajánlatkérő egyenként kíván megvásárolni. Az opciós tételek megrendelésére ajánlatkérő a megkötött szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül jogosult.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 050 - 110201
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új villámlokalizáló szenzorok és új központi egységek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: nowcast GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albert-Roßhaupter-Str. 43.
Város: München
NUTS-kód: DE212
Postai irányítószám: 81369
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 525010
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 310500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: nowcast GmbH
Ajánlattevő címe: 81369 Munich, Germany, Albert-Roßhaupter-Str. 43.
Ajánlattevő adószáma: DE 233256369
Közös ajánlattevő neve: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Bt. - Vaisala Oyj.
Közös ajánlattevő címe: 1165 Budapest, Céltábla u. 12.; Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa, Finland
Közös ajánlattevő adószáma: 21020539-2-42 ; FI 01244162
Nyertes ajánlattevő neve: nowcast GmbH
Nyertes ajánlattevő címe: 81369 Munich, Germany, Albert-Roßhaupter-Str. 43.
Nyertes ajánlattevő adószáma: DE 233256369
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)