Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/237
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.07.
Iktatószám:21056/2018
CPV Kód:33156000-8
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szegedi Tudományegyetem;Debreceni Egyetem;Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231, HU223, HU221, HU211, HU321, HU322, HU323, HU213, HU311, HU333;HU211, HU213, HU231, HU221, HU223, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333;HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU321, HU323, HU322, HU333;HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333;HU211, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331;HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333;HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU333;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.;;Játékdiagnosztika Nonprofit Kft.;OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.;OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.;;OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Jancsó László
Telefon: +36 62546371
E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info@szte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.u-szeged.hu

Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Katona Gergely
Telefon: +36 205275345
E-mail: katona.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52416490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sipos László
Telefon: +36 3033549735
E-mail: sipos.laszlo@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info@pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://info@pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében”
A feladat célja a projekt keretén belül fejlesztéssel érintett helyszínek számára a közbeszerzési dokumentumok 5. KÖTETÉBEN (Műszaki leírás)felsorolt pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az egyes helyszínekre történő kiszállítással (13 magyarországi fejlesztési helyszín: Fehérgyarmat, Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Pécs - két helyszín, Zalaegerszeg, Veszprém, Székesfehérvár, Győr). A tételes listát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (5. KÖTET) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 75321337 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU223, HU221, HU211, HU321, HU322, HU323, HU213, HU311, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a Műszaki leírás 1. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A tesztek között nonverbális és verbális tesztek, általános állapotfelmérő és egyes gyermekpszichiátriai betegségekre specifikus tesztek szerepelnek.
A tesztek között vannak papíralapú és számítógépen kitölthető tesztek, felhasználói kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok,
az egyes pszichodiagnosztikus tesztek sajátosságainak megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik a kedvezményezett
egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban foglaltak az irányadóak.
Bayley-III Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák, Harmadik kiadás N. Bayley, 2005- összesen 4db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Kérdőív és válaszlap (25 db-os
- összesen 20db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Kézikönyv - összesen 9db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Szoftver 250 fő kiértékelésére
- összesen 6db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 USB kulcs a szoftver futtatásához - összesen 6db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Önjellemző kérdőív 11-16 évesek (10 dbos
készlet)
- összesen 17db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 USB kulcs a szoftver futtatásához-
összesen 7db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Kézikönyv
- összesen 10db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Önjellemző kérdőív 8-10 évesek (10 dbos)
- összesen 16db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő kiértékelésére (11-16 év)
- összesen 2db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő kiértékelésére (8-10 év)
- összesen 4db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő kiértékelésére
(tanári/szülői)
- összesen 3db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő kiértékelésére (11-16 év)
- összesen 7db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő kiértékelésére (8-10 év)
- összesen 8db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő kiértékelésére
(tanári/szülői) - összesen 6db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Tanári/szülői kérdőív (10 db-os)
-
összesen 16 db
CAT Kézikönyv, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt - összesen 23db
CAT táblák - 10 db-os, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt
- összesen 22db
CAT-S táblák - 3 db-os, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt- összesen 18db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Kiegészítő lap (25 db-os)
- összesen 17 db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Tesztkészlet- összesen 16db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Vizsgálati űrlap (25 db-os készlet)
- összesen 17 db
Képsorozatok - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised- összesen 10db
kérdőív MMPI®-A MMPI - 5 db, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-
Porath, B. Kaemmer, 1992
- összesen 13db
Folyt. a hird VI.3) pontjában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU231, HU221, HU223, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi felsorolás a beszerezni kívánt teszt-típusokat és eszközöket jelzi. A beszerzés
tárgyát elsősorban az Autizmus Spektrum Zavar (Autism Spectrum Disorder) diagnosztikájában és kapcsolódó
állapotfelmérésben használt tesztek képezik, a Műszaki leírás 2. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben.
A teljesítés egyszeri szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban foglaltak az
irányadóak.
ADOS Kézikönyv autizmus diagnosztikához- összesen 15db
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 10-10 kódlap
-
összesen 15db
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10db-os- összesen 41db
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag
(kézikönyv, 10db algoritmus, 5db interjúfüzet)
- összesen 12db
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10db-os) - összesen 14db
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5db-os)
- összesen 62db
Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Bailey, C. Lord Teljes csomag (1 db. Kézikönyv, 20 db-os.
Aktuális Kérdőív és 20db-os. Élettartam Kérdőív) ---- összesen 16db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU321, HU323, HU322, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Szolnok, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a
Műszaki leírásban foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
VILÁGJÁTÉK®, Polcz Alaine ---- összesen 26 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza,Székesfehérvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, aMűszaki leírás a 4. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A beszerezni kívánteszközök között vannak tesztek, felhasználói kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok, az egyespszichodiagnosztikus tesztek sajátosságainak megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik akedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásbanfoglaltak az irányadóak.
CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív T. M. Achenbach, L. A. Rescorla Gyermekviselkedési KérdőívTESZTCSOMAG 1,5-5 évesek számára 5o szülői és 5o gondozói kérdőív- összesen 15db.
CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív T. M. Achenbach, L. A. Rescorla Gyermekviselkedési KérdőívTESZTCSOMAG 6-18 évesek számára 5o szülői, 5o tanári és 5o önjellemző kérdőív
- összesen 15db.
Lokalizációs táblák - magyar készlet, H. Rorschach: Rorschach- próba- összesen 24db.
Mese-teszt, Fairy Tale Test (FTT), Dr. Carina Coulacoglou
- összesen 19db.
Rorschach táblák készlet, H. Rorschach: Rorschach- próba - összesen 27db.
Rorschach teszt kiértékelő program
- összesen 24db.
Szondi teszt 48 fotó (Projektív személyiségteszt, Szondi Lipót) ---- összesen 21db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus
tesztek képezik, a Műszaki leírás 5. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A beszerezni kívánt
eszközök között vannak tesztek, felhasználói kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok, az egyes pszichodiagnosztikus tesztek
sajátosságainak megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények
telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban foglaltak az
irányadóak.
Kézikönyv - Raven Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938- összesen 14db
Raven APM I tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixok
- összesen 11db
Raven APM II tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixok- összesen 11db
Raven APM Kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixok
- összesen 16db
Raven APM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixok- összesen 11db
Raven CPM kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív Mátrixok
- összesen 9db
Raven CPM tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív Mátrixok- összesen 9db
Raven CPM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív Mátrixok
- összesen 9db
Raven SPM kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív Mátrixok- összesen 13db
Raven SPM tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív Mátrixok
- összesen 17db
Raven SPM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív Mátrixok---- összesen 13db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát kézikönyvek beszerzése képezi az alábbiak szerint. A teljesítés
egyszeri szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban foglaltak az
irányadóak
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal- összesen 19db
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6
- összesen 28db
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária- összesen 14db
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.)
- összesen 10db
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar---- összesen 15db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus
tesztek képezik, a Műszaki leírás 7. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A teljesítés egyszeri
szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban foglaltak az
irányadóak
Bender Vizual-motoros Gestalt Teszt II változat (Bender II), Brannigan, Gary G. és Decker, Scott L - L. Bender, 2003- összesen
16db
Leiter-3 teszt (Leiter International Performance Scale - Third Edition, Gale H. Roid, PhD, Lucy J. Miller, PhD, et al, 2013)
-
összesen 6db
Lüscher teszt - Luscher Color Test, M. Lüscher, 1947- összesen 12db
Wisconsin Card Sorting Test D. A. Grant, E. A. Berg, 2000
- összesen 9db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu72-76., Központi raktár (HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, aMűszaki leírás 8. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A teljesítés egyszeriszállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásbanfoglaltak az irányadóak.
IST-2000R (Intelligencia-Struktúra Teszt) ---- összesen 1db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168869
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 24. Fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40869769
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41383310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 2.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 3. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 3.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Játékdiagnosztika Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi park 5. III. em. 10.a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13779220
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16566342
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 4. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 4.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 24. Fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3797148
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5098750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 5. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 5.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 24. Fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1883870
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2082235
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 6. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 6.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 7. Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - Eszközök 7.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 24. Fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8609246
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10190700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 8. Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlati felhívás II.2.4) pont folytatása:
Kézi dinamométer Dean-Woodcock Neuropszichológiai Tesztkészlet (DWNB), Raymond S. Dean, Richard W. Woodcock-
összesen 7db
Kézikönyv - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised
- összesen 9db
Kézikönyv MMPI®-A MMPI, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath, B.
Kaemmer, 1992- összesen 14db
kiértékelő szoftver, MMPI®-A MMPI serdülő változat - USB kulcs a szoftver futtatásához
- összesen 12db
kiértékelő szoftver, MMPI®-A MMPI serdülő változat - 250 főre- összesen 13db
Magyar tapasztalatok, eredmények és normák kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV),
Wechsler, D. - MAWI
- összesen 11db
SAFA - Pszichiátriai becslőskálák gyermekek és serdülők részére C. Cianchetti e G. Sannio Fancello- összesen 1db
STAI-Y Állapot - Vonás Szorongás kérdőív - Y forma C. D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene, 1989 Kérdőív és kiértékelőlap
(25 db-os)
- összesen 21db
STAI-Y Állapot - Vonás Szorongás kérdőív - Y forma C. D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene, 1989 Kézikönyv- összesen
5db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Kérdőív (25 db-os)
- összesen 12db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Kézikönyv- összesen 5db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Válasz- és profillap (25 db-os)
- összesen 12db
TAT Kézikönyv, Tematikus Appercepció Teszt (TAT), Henry A. Murray- összesen 23db
TAT táblák 31 darab, Tematikus Appercepció Teszt (TAT), Henry A. Murray
- összesen 24db
Technikai értelmező kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI -
összesen 15db
Test d2-Revision Figyelmi és összpontosítási teszt R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann, 2010 d2-R Tesztkészlet (50
fő kiértékeléséhez elegendő űrlappal)
- összesen 17db
Tesztfelvételi pontozási kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI-
összesen 15db
tesztkészlet - 50 főre, David Wechsler, WPPSI-IV Wechsler Óvodás és Kisiskolás Intelligenciateszt - Negyedik kiadás
- összesen
20db
tesztkészlet - 50 főre, WISC-IV Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadás D. Wechsler, 2003 - MAWGYI-R-
összesen 18db
Tesztkészlet - UNIT-2 teszt, Általános Nonverbális Intelligenciateszt - Második kiadás, Bruce A. Bracken, R. Steve McCallum
-
összesen 12db
Tesztkészlet 50 főre Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI - 50 fő
kiértékeléséhez elegendő Válaszfüzettel és Vizsgálati űrlappal, magyar nyelvű kézikönyvekkel, kiértékelő sablonokkal, és Mozaik
kockákkal- összesen 19
Tesztkészlet Dean-Woodcock Neuropszichológiai Tesztkészlet (DWNB), Raymond S. Dean, Richard W. Woodcock
- összesen
12db
TROG H-teszt - összesen 6db
Válaszfüzet 1., 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI
- összesen
20db
Válaszfüzet 2., 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI- összesen
20db
Válaszlap 100 db-os - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised
- összesen 8db
VÁLASZLAP MMPI®-A MMPI - 25 db-os, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S.
Ben-Porath, B. Kaemmer, 1992- összesen 18db
Vizsgálati űrlap 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI
- összesen
20db
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
A 44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
1. rész
a) Az eljárás eredményes volt.
b) A nyertes adatai: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1192 Budapest, Baross u. 24. Fszt. 1., Adószám: 13092302-2-43)
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: TÁrgyi eljárás ezen részében az OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. egyedüli ajánlattevő volt.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
2. rész
a) Az eljárás eredménytelen volt. Indoka: A közbeszerzési eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az eljárás ezen része vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot.
b) A nyertes adatai: Nem releváns.
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: Ezen részre nem nyújtottak be ajánlatot.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
3. rész
a) Az eljárás eredményes volt.
b) A nyertes adatai: Játékdiagnosztika Nonprofit Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 5. III. em. 10.a., Adószám: 22615918-1-42)
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: TÁrgyi eljárás ezen részében a Játékdiagnosztika Nonprofit Kft. egyedüli ajánlattevő volt.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
4. rész
a) Az eljárás eredményes volt.
b) A nyertes adatai: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1192 Budapest, Baross u. 24. Fszt. 1., Adószám: 13092302-2-43)
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: TÁrgyi eljárás ezen részében az OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. egyedüli ajánlattevő volt.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
5. rész
a) Az eljárás eredményes volt.
b) A nyertes adatai: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1192 Budapest, Baross u. 24. Fszt. 1., Adószám: 13092302-2-43)
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: TÁrgyi eljárás ezen részében az OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. egyedüli ajánlattevő volt.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
6. rész
a) Az eljárás eredménytelen volt. Indoka: A közbeszerzési eljárás 6. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az eljárás ezen része vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot.
b) A nyertes adatai: Nem releváns.
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: Ezen részre nem nyújtottak be ajánlatot.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
7. rész
a) Az eljárás eredményes volt.
b) A nyertes adatai: OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1192 Budapest, Baross u. 24. Fszt. 1., Adószám: 13092302-2-43)
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: TÁrgyi eljárás ezen részében az OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. egyedüli ajánlattevő volt.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
8. rész
a) Az eljárás eredménytelen volt. Indoka: A közbeszerzési eljárás 8. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az eljárás ezen része vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot.
b) A nyertes adatai: Nem releváns.
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: Ezen részre nem nyújtottak be ajánlatot.
d) Környezetvédelmi vagy szociális szempontok alkalmazása: Nem releváns.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)