Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/13
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.18.
Iktatószám: 24127/2018
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.;FÉSZ Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Telefon: +36 995 15113
E-mail: jegyzo@ sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése tárgyában”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10891038608 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése tárgyában”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 9400 Sopron, Lővér krt. 82.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett létesítmény a meglévő Csík Ferenc uszoda és strand területén, a meglévő 1
db 33,00 m-es medencét tartalmazó, az 1970-es években épült uszodaépület lebontásával, annak helyén létesül.
A csarnok hossz tengelyével párhuzamosan, egymás után sorolva közös csarnoktérben lett elhelyezve egy 25,00 m -es
bemelegítő medence, (lehetőséget biztosítva szinkronúszáshoz, úszáshoz, vízilabdához) és az úszó és vízilabda számokat
lebonyolító 50,00 m-es medence. Ugyancsak a medencecsarnok része 2 db tanmedence, 1 db merülő melegvizes medence (lásd:
sporttechnológia műleírás) + 1 jacuzzi.
A lelátók egyoldali elhelyezésűek, az 50 ,00 m-es, medence 908 fő, a 25,00 m-es medence 362 néző befogadására alkalmas. A
nap elleni védekezést előtetők biztosítják. A medence-csarnok a nagy üvegfelületek révén közvetlen vizuális kapcsolatot teremt a
külső zöldövezet-tel. A lelátók alatt, a medencecsarnok szintjén helyezkedik el a férfi és női öltözők (360 férfi, 360 nő), és 5 db
csoportos öltöző (150 fő), 1 db 10 fős mozgáskorlátozott öltöző, valamint a bírói öltöző, kondicionálóterem, 1 db szauna és
orvosi szoba. Az öltözőket és WC, zuhanyozó blokkot feltáró folyosó lehetővé teszi, hogy a strand közönsége is használja az
öltözők érintése nélkül a zuhanyozókat, WC-ket, de a férfi, női öltözők időszakos koedukált használata is lehetséges. A
medencecsarnok alatti szinten vannak a medencék, vízgépészet, raktárak, műhelyek, gépészöltözők. Itt is a medencetérnek
megfelelő alapterület csökkentés történt.
Az épületet kétszintes előcsarnok (269,00 mBf és 266,00 mBf) tárja fel, lehetőséget adva a lelátók 2 szintes feltöltésére.
A medencetér monolit vb. oszlopokon és falon elhelyezkedő 42,00 m fesztávolságot áthidaló ragasztott fatartók, fenyőfa
álmennyezettel. A tetőfedés műanyag fólia vízszigeteléssel készül. A homlokzatok acél, ill. alu lizénás, 3 rtg. üvegezésű
üvegfalból épülnek. Az alumínium függönyfal mennyisége 2200m2. A henger alakú lépcsőház látszóbeton vb fallal és betonfestés
felülettel készül.
A medencetérben 1500 lux vertikális kamera irányú TV közvetítésére alkalmas világítás készül. A kivitelezés keretében 7758m3
monolit vasbeton tartószerkezet épül.
Az uszoda megközelítése a Deákkúti útról tervezett, mely átalakításra kerül. Itt kerül kialakításra a 160 db személygépkocsi és 7
db busz parkoló.
A tervdokumentá cióban szereplő talaj kármentesítés elvégzése kivitelezési feladat.
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2.1 M.2.1) alk. bem. szakember alk. min.köv. felüli uszoda és/vagy strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy kültéri vagy beltéri medence építése tárgyú ter. szerz. tapasztalata 0-36hó 15
2 2 2.2 M.2.2) alk. bem. szakember alk. min.köv. felüli uszoda és/va gy strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy kültéri vagy beltéri medence építése tárgyú területen szerzett tapasztalata 0-36hó 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 052 - 114433
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése tárgyában”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: FÉSZ Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5039746019
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10891038608
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák, állványozás, tartószerkezet, helyszíni beton és vasbeton m., falazás és egyéb kőműves m., ácsmunka, vakolás és rabicolás, gipszkarton szerelés, burkolás, bádogozás, ajtó konszignáció, lakatos szerkezetek, alumínium szerkezetek, függönyfal, felületképzés, szigetelés, táblás homlokzatburkolat, céleszközök, akadálymentesítés, belsőépítészet, erőséramú elektromos munkák,

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
Közös Ajánlattevő neve: W-F Konzorcium
Közös Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Közös Ajánlattevők vezetőjének neve: West Hungária Bau Kft.
Közös Ajánlattevők vezetőjének székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Közös Ajánlattevők vezetőjének adószáma: 11469830-2-44
Közös Ajánlattevők tagjának neve: FÉSZ Zrt.
Közös Ajánlattevők tagjának székhelye: 9400 Sopron, Ipar körút 13.
Közös Ajánlattevők tagjának adószáma: 11121426-2-08
További Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő-és Szerelőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.
Ajánlattevő adószáma: 10578863-2-19
Ajánlattevő neve: Kipszer Fővállalkozási és Tervező Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Jászberény út 24-36.
Ajánlattevő adószáma: 10962787-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)