Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:3691/2018
CPV Kód:72210000-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zrt.;T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetés műszaki támogatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alkalmazás üzemeltetés- és terméktámogatása valamint kapcsolódó eseti konzultációs szolgáltatások biztosítása havi díjas szolgáltatásként, ill. egyedi megrendelések alapján, valamint gyártói supportok szállítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1039668544 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EESZT alkalmazás üzemeltetés- és terméktámogatása valamint kapcsolódó eseti konzultációs szolgáltatások biztosítása havi díjas szolgáltatásként, ill. egyedi megrendelések alapján
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72265000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Oracle adatbázisokon és Oracle kiegészítő termékeken (OSB,IAM, Auditvault, Weblogic, SOA) alapuló Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) továbbfejlesztési feladatok elvégzése keretében 12 fejlesztési feladat megvalósítása, a szerződés hatálybalépésétől számított 60. napig (kötbérterhes határidő), továbbá fejlesztői, szakértői, vezetőmérnöki vagy azzal egyenértékű konzultációs tevékenység eseti megrendelés szerint, maximum 3000 szakértői nap (keret) mennyiségben, ezen kívül üzemeltetés támogatási szolgáltatás folyamatos, szerződésben meghatározottak szerint 12 hónap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3. pontjának M/2.2 pontjában meghatározott szakember rendelkezik Oracle WebLogic Server: Advanced Administrator I vizsgával (igen/nem) 4
2 Felhívás III.1.3. pontjának M/2.3 pontjában meghatározott szakember rendelkezik Oracle Database 11g Administrator Certified Master vizsgával (igen/nem)  4
3 Felhívás III.1.3. pontjának M/2.4 pontjában meghatározott szakember rendelkezik Oracle Database 11g Administrator Certified Professional vizsgával (igen/nem) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen közbeszerzés a (Kbt). 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés, azaz Ajánlatkérő azzal a feltétellel indítja, hogy annak eredményes lezárása feltételezi a költségvetési forrás biztosítását Amennyiben a központi költségvetési forrás erre a célra nem lesz biztosított Ajánlatkérő számára, úgy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

II.2.1)
Elnevezés: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetési feladatainak támogatása keretében gyártói supportok szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetési feladatainak támogatása keretében az alábbi gyártói supportok szállítása:
Gyártó Szoftver Mennyiség
(licencek száma)
ESET ESET File Security for Linux/BSD/Solaris és ESET NOD32 Antivirus for Windows File Server 206
McAfee EV5YCM-AA-AA MFE Event Receiver VM 12 1Yr GL 1
McAfee ELUV2M-AT-AA
MFE ESM/ELM/ERC VM Max 12 Cores 1 Yr GL 1
SUSE SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, Standard Subscription, 1 Year 24
HISCOM HISCOM-eH66-110 HISCOM - HCIS Base modul (jogosultság kezelés, munkafolyamatok,regiszterek, keresztreferencia, portál) 8
HISCOM HISCOM-eH66-121 HISCOM - HCIS modul - Eseménykatalógus 7
HISCOM HISCOM-eH66-122 HISCOM - HCIS modul - EHR 14
HISCOM HISCOM-eH66-123 HISCOM - HCIS modul - Páciens profil 5
HISCOM HISCOM-eH66-124 HISCOM - HCIS modul - Elektronikus beutaló 5
HISCOM HISCOM-eH66-125 HISCOM - HCIS modul - Digitális képtovábbítás 10
HISCOM HISCOM-eH66-127 HISCOM - HCIS modul - Elektronikus recept 7
HISCOM HISCOM-eH66-128 HISCOM - HCIS modul - Innovatív adatmegjelenítések 5
HISCOM HISCOM-eH66-130 HISCOM - HCIS modul - Objektum megosztás 14
HISCOM HISCOM-eH66-134 HISCOM - HCIS modul - Előjegyzés 1
Barracuda Barracuda loadbalancer 640 1y energize upd 4
Barracuda Barracuda loadbalancer 640 1y inst replac 4
Barracuda Barracuda web appl. Firewall 860 1y energize upd 4
Barracuda Barracuda web appl. Firewall 860 1y inst replac 4
Liferay PROD cluster 6.2 EE - produktív licenc - ágazati 2
Liferay PROD cluster 6.2 EE - produktív licenc - állampolgári 2
Liferay NON-PROD licenc - TST környezet 5
Liferay NON-PROD licenc - UAT környezet 4
Liferay NON-PROD licenc - DEV környezet 2
Liferay PROD - üzleti napló környezet 1
Liferay PROD - e-egeszsegugy.gov.hu / aeek.hu / aeek intranet / e-kapu 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
JelenközbeszerzésaKbt.53.§(5)bek.alapjánfeltételesközbeszerzés,azazAjánlatkérőazzalafeltétellel indítja,hogyannakeredményeslezárásafeltételeziaköltségvetésiforrásbiztosítását.Amennyibenaközponti költségvetésiforráserreacélranemleszbiztosítottAjánlatkérőszámára,úgyazeljárásteredménytelennényilváníthatja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Mivel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér szolgáltatásainak működtető általi biztosítását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosítja. A biztonságos működéshez szükségesek a szoftver supportok és szakértői támogató tevékenységek egyaránt, melyeket a működtetőnek folyamatosan biztosítania kell. A szolgáltatási feladatok elvégzésének a Kbt. 81. § (7) bekezdésében foglalt határidők figyelembe vételével történő megvalósulása esetén az ütemezés betartása nem lenne biztosított. Ennek okán Ajánlatkérő számára a keretszerződés megkötése rendkívül sürgőssé vált. Tekintettel a törvényi előírásokban foglalt bevezetési határidőkre, valamint az elektronikus receptet bevezető jogszabályok (a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosítása
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 244 - 509786
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EESZT alkalmazás üzemeltetés- és terméktámogatása valamint kapcsolódó eseti konzultációs szolgáltatások biztosítása havi díjas szolgáltatásként, ill. egyedi megrendelések alapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: mihalyi.jozsef@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 856119028
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetési feladatainak támogatása keretébengyártói supportok szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: mihalyi.jozsef@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 183549516
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt. (Adószám: 12928099-2-44)
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
1. rész:
AJÁNLAT
„Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetési támogatási feladatainak ellátása, valamint kapcsolódó gyártói supportok szállítása” I. rész - szakértői, minőségbiztosítói és projektmenedzsment támogatói tevékenységek, valamint üzemeltetési feladatok
AJÁNLATI ÁR (NETTÓ)
(Nettó összeg! Elírás, hiba esetén az itt megjelölt érték ajánlattevő által NEM hiánypótoltatható, nem javítható!) 856.119.028,- HUF
FELHÍVÁS III.1.3. PONTJÁNAK M/2.2 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZAKEMBER RENDELKEZIK ORACLE WEBLOGIC SERVER: ADVANCED ADMINISTRATOR I VIZSGÁVAL IGEN / NEM
FELHÍVÁS III.1.3. PONTJÁNAK M/2.3 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZAKEMBER RENDELKEZIK ORACLE DATABASE 11G ADMINISTRATOR CERTIFIED MASTER VIZSGÁVAL IGEN / NEM
FELHÍVÁS III.1.3. PONTJÁNAK M/2.4 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZAKEMBER RENDELKEZIK ORACLE DATABASE 11G ADMINISTRATOR CERTIFIED PROFESSIONAL VIZSGÁVAL IGEN / NEM

Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt. (Adószám: 12928099-2-44)
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
2. rész:
AJÁNLAT
„„Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetési támogatási feladatainak ellátása, valamint kapcsolódó gyártói supportok szállítása” II. rész - gyártói supportok szállítása
AJÁNLATI ÁR (NETTÓ)
(Nettó összeg! Elírás, hiba esetén az itt megjelölt érték ajánlattevő által NEM hiánypótoltatható, nem javítható!) 183.549.516,- HUF
Ajánlattevő nem tartozik a Kkv tv. hatálya alá.
Ismert alvállalkozók:
1. rész:
Pan-Inform Kft. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B) a.sz: 14725579-2-19
WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 32-34. E. ép. 6. em.) a.sz: 11939656-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)