Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/64
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.04.
Iktatószám: 4501/2018
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TIGRA Kft.
Ajánlatkérő típusa: Széchenyi Programirodák működtetéséért felelős szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Széchenyi Programirodák működtetéséért felelős szervezet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10277
Postai cím: Szép utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szirt Gábor
Telefon: +36 1 327-0830
E-mail: info@szechenyiprogramiroda.hu
Fax: +36 13270833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szechenyiprogramiroda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szechenyiprogramiroda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Széchenyi Programirodák működtetéséért felelős szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Széchenyi Programirodák működtetéséért felelős szervezet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek üzemeltetése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek üzemeltetése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 120000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek üzemeltetése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szép utca 2 IV. em.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások, azok elvárt szintjei: A nyertes Ajánlattevő, mint szolgáltató által üzemeltetett szerverek, szerver szolgáltatások vonatkozásában minden hónapra havi egységben, 7x24 órás időszakra vonatkoztatva 99,5 % folyamatos rendelkezésre állást kell biztosítania, kivéve a tervezett állásidőket, karbantartásokat, hardver hibák okozta leállásokat.
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1053 Budapest, Szép u. 2. IV. emelet), illetve Ajánlatkérő egyéb budapesti és vidéki telephelye, fióktelepei (jelenlegiállapot szerint 60 db iroda).
A teljesítés az alábbiakban meghatározott hardverekre terjed ki:
Szerver: 10 db.
IBM BladeCenter (brocade switch-ek): 38 db.
Kliensek: 480 db (aktív kliens).
Lenovo ThinkCentre PC-k a Gellérthegy utcai telephelyen és vidéki NEEPI irodákban (~150 db).
/A klienseknél napi szinten változik a használatban levő számítógépek száma, egy részük a rendelkezésre állási készletet teszi ki./
Nyomtatók (elsősorban kliensek nyomtató-szoftveroldali támogatása): 50 db.
Hálózat: Szép utca - Gellérthegy utca - Vidéki irodák.
További kapcsolódó szolgáltatások: ESX(i), Hyper-V, Failover Clustering, AD, DNS, DHCP, NTP, IIS, WSUS, FS, DFS, SPAM filtering, SMTP szolgáltatás, ESET és egyéb vírusirtó szoftverek, ILO és menedzsment eszközök, Terminál szerverek (5 db), FTP, Remote Apps, Backup Exec, HP Data Protector mentési rendszerek.
(Szükség esetén további, később - a szerződés hatálya alatt - felmerülő felhasználói programok - ez esetben az átalánydíj azon programokra is kiterjed, további díj nem számolható fel.)
A teljesítés az alábbi szoftver elemekre terjed ki:
- Microsoft (Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2,), (ISA server), (Exchange 2003, 2007,2013,), (SQL 2008 R2, 2014),
- Oracle DB,
- Zimbra,
- CentOS 6.x,
- Ubuntu,
- Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10,
- Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016.


A teljes felsorolást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi fő feladatokat kell ellátnia az ITIL módszertan szerint (a fent meghatározott hardver-, és szoftverelemek kapcsán):
- Ticketing rendszer kialakítása,
- HMS - Technológiai monitoring kialakítása,
- Helyszíni támogatás:
o (Desktop üzemeltetés, Active Directory, Exchange szerver üzemeltetés),
o Alkalmazás üzemeltetői feladatok (LAMP környezet, MSSQL, dobozos termékek),
- Távoli felügyelet és támogatás,
- Folyamatos rendszerfelügyelet és adminisztráció,
- Vidéki telephelyek üzemeltetése,
- Hardver hibajavítás és karbantartás,
- Megelőző karbantartás,
- Informatikai hálózat üzemeltetés és felügyelet,
- Külső és belső tűzfal eszközök üzemeltetése,
- Verziók installálása,
- IT biztonsági szolgáltatások,
- Riportálás (havi jelentések),
- Szolgáltatás menedzsment,
- Rendszermérnöki konzultációs keret,
- Hétvégi ügyelet.
A szerződés teljesítésének problémamentes biztosítása érdekében Ajánlatkérő elvárja a teljesítés helyszínén 5 fővel Desktop és alkalmazás támogató feladatok teljes körű helyszíni ellátását, biztosítását. Távollét esetén (szabadság, betegség, képzés, stb.) a teljes értékű helyettesítést biztosítani szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. a) pont szerinti szakértő esetében az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (36 hónap) felüli Microsoft Windows termékek terén Desktop üzemeltetés területen szerzett tapasztalata 5
2 Az M/2. b) pont szerinti szakértő esetében az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (36 hónap) felüli IT alkalmazás (LAMB vagy MSSQL) üzemeltetés területen szerzett tapasztalata havonta  5
3 Az M/2. c) pont szerinti szakértő esetében az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (36 hónap) felüli IT hálózat (Microsoft szerver és Microsoft megoldások és/vagy Linux szerver) üzemelt 5
4 Az M/2. d) pont szerinti szakértő esetében az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (36 hónap) felüli ITIL folyamatokban szerzett tapasztalata havonta 2 pontot ér. Az ajánlati elem legke 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP - 3.3.3 -2016-00001, GINOP -5.2.2-14-2015-00027, GINOP - 5.2.2-14-2015-00028
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 077 - 148987
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek üzemeltetése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
a)az eljárás eredményesen zárult.
b)a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele): TIGRA Kft., 12218778-2-42
c)az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., 14130179-2-44
TIGRA Kft., 1145 Budapest, Törökőr utca 2., 12218778-2-42
Invitech Megoldások Zrt., 2040 Budaörs, Edison utca 4., 25568509-2-13
d) az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: nem releváns
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)