Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/81
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.26.
Iktatószám:6013/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK03208
Postai cím: Igló utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarocontrol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft nagyvállalati licencszerződés - 2020
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A HungaroControl Zrt. számítástechnikai infrastruktúrájának jelentős része Microsoft technológiákra, megoldásokra épül, mely alapvető fontosságú a forgalmi irányítást kiszolgáló rendszerek és a vállalati informatikai rendszerek működése szempontjából. Az informatikai rendszerek működtetéséhez, valamint a követelményeknek megfelelő, magas rendelkezésre állás biztosításához és a szükséges fejlesztések végrehajtásához elengedhetetlen a Microsoft Nagyvállalati szerződés megújítása, mely további 36 hónapra biztosítja a Microsoft infrastruktúra licenceihez kapcsolódó terméktámogatást és a szoftverek jogszerű használatát. A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés az Enterprise Agreement licenckonstrukció keretein belül kezeli mind a szerver-, mind a kliensoldali termékeket, operációs rendszereket, irodai szoftver csomagokat, szerver oldali alkalmazásokat (pl. levelezés, adatbázis-kezelés), valamint a felügyeleti alkalmazásokat. A szerződés biztosítja a termékek verziókövetését, nyelvi
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 319 287 600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft Nagyvállalati Licencszerződés- 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A HungaroControl Zrt. számítástechnikai infrastruktúrájának jelentős része Microsoft technológiákra, megoldásokra épül, mely alapvető fontosságú a forgalmi irányítást kiszolgáló rendszerek és a vállalati informatikai rendszerek működése szempontjából. Az informatikai rendszerek működtetéséhez, valamint a követelményeknek megfelelő, magas rendelkezésre állás biztosításához és a szükséges fejlesztések végrehajtásához elengedhetetlen a Microsoft Nagyvállalati szerződés megújítása, mely további 36 hónapra biztosítja a Microsoft infrastruktúra licenceihez kapcsolódó terméktámogatást és a szoftverek jogszerű használatát. A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés az Enterprise Agreement licenckonstrukció keretein belül kezeli mind a szerver-, mind a kliensoldali termékeket, operációs rendszereket, irodai szoftver csomagokat, szerver oldali alkalmazásokat (pl. levelezés, adatbázis-kezelés), valamint a felügyeleti alkalmazásokat. A szerződés biztosítja a termékek verziókövetését, nyelvi átjárhatóságát is, valamint a jogtiszta használatot.
A beszerzés 750 végfelhasználót érint.
1. A beszerzés magában foglalja egy részről az alábbi új licenceket (LicSAPk) és a meglévő licencekhez tartozó terméktámogatást (SA):
Cikkszám Termék Megnevezése Mennyiség.
KV3-00353 WINE3perDVC ALNG SA MVL Pltfrm 530.
KV3-00356 WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 30.
269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 30
269-12442 OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 530
76A-00010 EntCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 30
76A-00016 EntCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 530
76A-00028 EntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs 50
076-01912 Prjct ALNG SA MVL 50
H30-00238 PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 30.
D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL 10.
D86-01253 VisioStd ALNG SA MVL 100.
77D-00110 VSProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL 2
77D-00111 VSProSubMSDN ALNG SA MVL 1
7NQ-00302 Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng
License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic 12.
395-02504 ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 2
H22-00475 PrjctSvr ALNG SA MVL 2.
5HU-00216 SfBSvr ALNG SA MVL 3
H04-00268 SharePointSvr ALNG SA MVL 4.
7JQ-00343 SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 21
6VC-01252 WinRmtDsktpSvcsCAL AllLng LicSAPk MVL UsrCAL 30
6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 20
6QK-00001 AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 10
9GS-00135 CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 96
9GA-00313 CISSteStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 352
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fent megjelölt mennyiségek előirányzott mennyiségek, melytől ajánlatkérő pozitív és negatív irányba is eltérhet, a fenti mennyiségek pontos lehívására kötelezettséget nem vállal.
2. Licenc bővítés
Ajánlatkérő célja, hogy a megkötni kívánt szerződés hatálya alatt a mindenkori legkorszerűbb és az infrastruktúrához leginkább illeszkedő elérhető technológia álljon rendelkezésére. Ajánlatkérő lehetővé kívánja tenni, hogy további, az Enterprise Agreement szerinti beléptetés hatálya alá eső termékekre és online szolgáltatásokra vonatkozó licenceket használjon, majd végrehajtson egy éves felülvizsgálatot a kiigazítási rendelésen keresztül.
Ennek érdekében az ajánlatkérő által megkötni kívánt szerződés tárgyát képezik - a fenti 1. pont szerinti listában felsorolt tételeken túl - a Microsoft Enterprise Agreement hatálya alá tartozó egyéb licencek, beleértve a jelen pillanatban nem létező, a későbbiekben - a megkötni kívánt szerződés időtartama alatt - megjelenő és rendelhetővé váló licenceket is.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft. Ajánlatkérő a megadott keretösszegből nagyságrendileg 320 000 000 Ft-ot az 1. pontban tételesen megjelent tételekre kíván fordítani, míg a fennmaradó 80 000 000 Ft-ot a jövőben megjelenő licencekre és online szolgáltatásokra. A megadott értékek előirányzott összegek, melyektől ajánlatkérő negatív és pozitív irányba is eltérhet, az összegek lehívására kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Mindenkori Microsoft listaárból adott kedvezmény százalékos mértéke on - premise termékek esetében 10
2 Mindenkori Microsoft listaárból adott kedvezmény százalékos mértéke cloud - based termékek esetében  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 002763
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Microsoft nagyvállalati licencszerződés - 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 319 287 600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) Korm.r. 18. § szerinti adatszolgáltatás:
a) az eljárás eredményes volt.
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), adószáma: 1 2928099-2-44.
c)az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
c.1.) T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), adószáma: 1 2928099-2-44.
c.2) SOFTWAREONE Hungary Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.)
adószáma: 23744189-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)