Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.23.
Iktatószám: 8088/2018
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 99999 Informatika Kft. - Aloha Informatika Kft. - USER Rendszerház Kft. - Professzionál Informatikai Zrt. - Etiam Kft. - Officium Szolgáltató Kft. - Soloron 40 Kft.;Traco Zrt. - IMG Solution Kft. - Valkyr Informatikai Kft. - Invigor Informatika Kft.;T-Systems Magyarország Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - SzinvaNet Informatikai Zrt. - VRS Magyarország Kft.;Euro One Számítástechnikai Zrt. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Communications Magyarország Kft. - Flaxcom Holding Zrt. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - PANOR Informatika Zrt., - RacioNet Zrt. - Rufusz Zrt. - TIGRA Kft.;Nádor Rendszerház Kft. - WSH Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - ALPHANET Zrt. - Symmetria Magyarország Zrt. - HUMANsoft Elektronikai Kft.;Sysman Informatikai Zrt. - Gamax Kft. - SMP Solutions Kft.;Areus Infokommunikációs Zrt. - ATOS Magyarország Kft. - SERCO Informatika Kft. - TR Consult Kft. - DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.;Delta Systems Kft. - E-ZumIT Kft. - Inter-Computer-Informatika Zrt. - Invitech Megoldások Zrt. - LicensePort Zrt. - S&T Consulting Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Vécsei Mariann
Telefon: +36 17955237
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 48210000-3
48517000-5
48781000-6
48782000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése, a meglévő korábban beszerzett VMware licenszek bővítése, frissítése, kiegészítése, megújítása, verziókövetése, cseréje és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
A rész keretszáma: 1
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazta a 75. § (2) bek. e) pontját.
A szerződés időtartama: 48 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra.
A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 225 - 467902
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft. - Aloha Informatika Kft. - USER Rendszerház Kft. - Professzionál Informatikai Zrt. - Etiam Kft. - Officium Szolgáltató Kft. - Soloron 40 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) www.99999.hu
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Traco Zrt. - IMG Solution Kft. - Valkyr Informatikai Kft. - Invigor Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL) www.traco.hu
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - SzinvaNet Informatikai Zrt. - VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14706543
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Euro One Számítástechnikai Zrt. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Communications Magyarország Kft. - Flaxcom Holding Zrt. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - PANOR Informatika Zrt., - RacioNet Zrt. - Rufusz Zrt. - TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft. - WSH Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - ALPHANET Zrt. - Symmetria Magyarország Zrt. - HUMANsoft Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt. - Gamax Kft. - SMP Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18833471
Internetcím(ek): (URL) www.sysman.hu
Fax: +36 18833472
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Areus Infokommunikációs Zrt. - ATOS Magyarország Kft. - SERCO Informatika Kft. - TR Consult Kft. - DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14370540
Internetcím(ek): (URL) www.areus.hu
Fax: +36 14370549
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Kft. - E-ZumIT Kft. - Inter-Computer-Informatika Zrt. - Invitech Megoldások Zrt. - LicensePort Zrt. - S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők és egyben nyertes ajánlattevők:
1. 99999 Informatika Kft., 1118 Bp., Alkotás u. 50., adószám: 13854964-2-43
Aloha Informatika Kft., 1117 Bp., Alíz u. 1. 7. em., adószám: 12147784-2-43
USER Rendszerház Kft., 1039 Bp., Zöld u. 2., adószám: 13799504-2-41
Professzionál Informatikai Zrt., 1117 Bp., Soproni út 19., adószám: 13366957-2-43
Etiam Kft., 6723 Szeged, Szakolcai u. 7., adószám: 24909707-2-06
Officium Szolgáltató Kft., 1044 Bp., Óradna u. 4., adószám: 24109952-2-41
Soloron 40 Kft., 1054 Bp., Kálmán I. u. 1., adószám: 25811852-2-41
2. TRACO Zrt.,1095 Bp., Máriássy u. 7., adószám: 11856403-2-43
IMG Solution Kft., 1146 Bp., Hermina út 47., adószám: 14894262-2-42
Valkyr Informatikai Kft., 1025 Bp., Szeréna köz 6/b., adószám: 14998603-2-41
Invigor Informatika Kft., 1114 Bp., Bartók B. út 15. D. ép., adószám: 14757671-2-43
3. T-Systems Magyarország Zrt., 1117 Bp., Budafoki út 56., adószám: 12928099-2-44
M&S Informatikai Zrt., 1136 Bp., Pannónia u. 17/a. A. ép. fszt. 4., adószám: 14409471-2-41
SzinvaNet Informatikai Zrt.,3518 Miskolc, Erenyő u. 1., adószám: 24962106-2-05
VRS Magyarország Kft.,1026 Bp., Pasaréti út 83., adószám: 25176670-2-41
4. Euro One Számítástechnikai Zrt., 1145 Bp., Újvilág u. 50-52., adószám: 10649297-2-44
Duna Elektronika Kft., 1183 Bp., Gyömrői út 99., adószám: 12029145-2-43
Enterprise Communications Magyarország Kft., 1138 Bp., Váci út 117-119., adószám: 13835462-2-41
FLAXCOM Holding Zrt.,1149 Bp., Mogyoródi út 53., adószám: 13985677-2-42
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs, Mártírok u. 42.,
adószám: 10582048-2-02
NETvisor Zrt.,1119 Bp., Petzvál J. u. 56., adószám: 14023059-2-43
PANOR Informatika Zrt., 1146 Bp., Hungária krt. 166. B. ép., adószám: 25119071-2-42
RacioNet Zrt., 1117 Bp., Hauszmann Alajos u. 3/a., adószám: 13846606-2-44
Rufusz Computer Informatika Zrt., 2030 Érd, Retyezáti u. 46., adószám: 13644545-2-13
TIGRA Kft., 1145 Bp., Törökőr u. 2., adószám: 12218778-2-42
5. Nádor Rendszerház Kft., 1152 Bp., Telek u. 7-9., adószám: 10507326-2-42
WSH Kft., 1117 Bp., Budafoki út 97., adószám: 12048898-2-43
Dimension Data Magyarország Kft., 1117 Bp., Budafoki út 60., adószám: 12655085-2-43
ALPHANET Zrt., 1039 Bp., Pünkösdfürdő u. 52., adószám: 14153833-2-41
Symmetria Magyarország Zrt., 1054 Bp., Kálmán I. u. 1., adószám: 25798555-2-41
HUMANsoft Elektronikai Kft.,1037 Bp., Montevideo u. 8., adószám: 10239025-2-44
6. Sysman Informatikai Zrt., 1037 Bp., Montevideo u. 10. I. em., adószám: 12948901-2-41
Gamax Kft., 1114 Bp., Bartók B. út 15/D. II/18., adószám: 10383571-2-44
SMP Solution Kft., 1139 Bp., Fiastyúk u. 71/b., adószám: 10242395-2-41
7. Areus Infokommunikációs Zrt., 1037 Bp., Montevideo u. 5., adószám: 23469507-2-41
ATOS Magyarország Kft., 1037 Bp., Szépvölgyi út 43., adószám: 10378144-2-41
SERCO Informatika Kft., 1037 Bp., Bécsi út 314., adószám: 12906240-2-41
TR Consult Kft., 1037 Bp., Montevideo u. 5., adószám: 11992323-2-41
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt., 1123 Bp., Bán u. 3. 3. em. 1.,
adószám: 26196413-2-43
8. Delta Systems Kft., 1033 Bp., Szentendrei út 39-53., adószám: 13978774-2-41
E-ZumIT Kft., 2119 Pécel, Vadász u. 6., adószám: 23085668-2-13
Inter-Computer-Informatika Zrt., 1118 Bp., Gombócz Z. u. 12. fszt. 1., adószám: 12857074-2-43
Invitech Megoldások Zrt., 2040 Budaörs, Edison u. 4., adószám: 25568509-2-13
LicensePort Zrt., 1119 Bp., Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1., adószám: 23497454-2-43
S&T Consulting Hungary Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., adószám: 11779177-2-13
Alvállalkozók igénybevétele:
Nádor Rendszerház Kft., WSH Kft. vonatkozásában szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése céljából - még nem ismert alvállalkozó - bevonás várható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)