Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/102
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.30.
Iktatószám:8720/2018
CPV Kód:32424000-1
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S&T Consulting Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Levéltár
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: AK16112
Postai cím: Bécsi kapu tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Csaba
Telefon: +36 12252803
E-mail: szabo.csaba@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252805
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mnl.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mnl.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Levéltár

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32424000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében- „MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése”
A közbeszerzés tárgya új hálózati eszközök (switching, routing, tűzfalak) szállítása, beüzemelése, valamint Ajánlatkérő 3 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén jelenleg üzemelő informatikai rendszereinek egységes hálózatba szervezése, amelyen központi szolgáltatások vehetők igénybe. A termékek leszállításának határideje a szerződés aláírásától számított 90. nap, továbbá Eladó köteles a leszállított termékek tekintetében a leszállítástól 2018. december 31. napjáig ellátni a szerződésben meghatározott karbantartási és támogatási feladatokat.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 146.005.556.- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32424000-1
További tárgyak:51610000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 3 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében- „MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése”
A közbeszerzés tárgya új hálózati eszközök (switching, routing, tűzfalak) szállítása, beüzemelése, valamint Ajánlatkérő 3 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén jelenleg üzemelő informatikai rendszereinek egységes hálózatba szervezése, amelyen központi szolgáltatások vehetők igénybe. A termékek leszállításának határideje a szerződés aláírásától számított 90. nap, továbbá Eladó köteles a leszállított termékek tekintetében a leszállítástól 2018. december 31. napjáig ellátni a szerződésben meghatározott karbantartási és támogatási feladatokat. A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Eladó az elvégzett karbantartási szolgáltatásokra, továbbá az általa leszállított termékekre a szerződés alapján leszállításra kerülő összes termékek hiánytalan átadás-átvételtől és beüzemelésétől számítva teljeskörű, 12 hónap jótállást vállal.
Nyertes AT-ként szerződő fél leszállítja és üzembe helyezve átadja a műszaki leírásban és dokumentumban meghatározott, felsorolt eszközöket és berendezéseket a Szerződés meghatározott feltételeknek, követelményeknek, meghatározott mennyiségnek és minőségnek megfelelően. A Szerződéses feladatok részét képezi az eszközök Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre történő szállítása és helyszíni beállítása, üzembe helyezése, az Eszközök minőségi bizonylatainak (hiteles dokumentumok), kezelési és karbantartási útmutatóinak előkészítése és átadása, valamint a telepítésükhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
A betanítás és oktatás is nyertes AT feladatát képezi az alábbiak szerint:
Üzemeltetői oktatás min 3x8h, min 5 fő részére. A betanítás értéke a becsült értékbe beleszámít.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az előkészítéshez és megvalósításához kapcsolódó szakértői díjak, valamint tanácsadás esetében az elszámolt számlával igazolt és befogadható költségek nem haladhatják meg a nettó 12.000 Ft/óra (nettó 96.000 Ft/szakértői nap) összeget.
Termékek:
Megfelelési kód/Termék/Mennyiségi egység/Mennyiség
1 Fizikai környezet
PANEL/Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 4 gyűrűvel/db/80
PATCH1/UTP CAT6 patch kábel 1 méteres LSOH köpennyel/db/2000
PATCH2/UTP CAT6 patch kábel 2 méteres LSOH köpennyel/db/2000
PATCH3/OM3 3M LC-LC DUPLEX P/CABLE 50/125-BLUE AQUA/db/50
PDU/9-es csatlakozósor 19"-os/db/200
RACKCSAVAR/M6 kosaras anya készlet (50db/csomag) Excel-Networking/készlet/35
SZERSZAM1/Kombinált szerszám 4-6-8 dugóhoz, racsnis/db/2
SZERSZAM2/110-es szerszám, állítható nyomatékú/db/2
MUSZER/Kábel teszter RJ45 - BNC (UTP / FTP)/db/2
PATCH/Cat.5e UTP 26AWG patchkábel, PVC köpeny, szürke/m/1220
UTPMODUL/Modul 8P8C, UTP patch kábelre - Cat.5/db/300
TORESGATLO/Törésgátló RJ-45 (8p8c) dugóhoz (több színben)/db/200
TESZTER/Kábelteszter műszer/db/1
FELMÉRÉS/Hálózati végpontok felmérése/db/648
JEGYZŐKÖNYV/Kábelezési jegyzőkönyvek készítése/db/648
KORSZERŰSÍTÉS/Hálózati végpontok korszerűsítése/db/648
RACK1/RACK SZEKRÉNY 800x1000 47U/db/1
RACK2/RACK SZEKRÉNY FALI 600x600 9U/db/50
2 Hálózati eszközök
Ethernet Hálózat
SWITCH1/SWITCH1/db/70
FELUGYELET/FELUGYELET/felügyelt eszköz/darabszám/250
70WLAN
WLAN AP/WLAN AP/db/70
3 Biztonság
FW/Telephelyi tűzfal/db/27
VPN/AnyConnect VPN licenc, 250 user, perpetual/db/2
4 Szolgáltatások
SZOLG/Szolgáltatáscsomag/Projektfeladat/1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése”
II.2.14) További információ:
A szerz. finanszírozása a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosítójú, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” megnevezésű projektből történik.
A támogatási intenzitás: 100 %. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 025 - 052985
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 146.005.556.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-ának eleget téve:
- a nyertes ajánlattevő adószáma: 11779177-2-13,
- az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt., 1142 Budapest, Szihalom u. 7., 12402179-2-42
S&T Consulting Hungary Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 11779177-2-13,
- az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
V.2.5.) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: részvétel hálózati integrációban, korszerűsítésben, tervezésben, implementációt magában foglaló munkákban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)