Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/104
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.01.
Iktatószám:8885/2018
CPV Kód:30210000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HumanoiT Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Tamás, főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A NAV általános közigazgatási végrehajtó szervvé válásához szükséges hardvereszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30210000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NAV általános közigazgatási végrehajtó szervvé válásához szükséges hardvereszközök beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1396727000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A NAV általános közigazgatási végrehajtó szervvé válásához szükséges hardvereszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30210000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az eszközök leszállítása, üzembe helyezése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete alábbi budapesti telephelyein történik:
1037 Budapest, Kiscelli utca 102.
1143 Budapest, Hungária krt. 112
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Db
Universal rail kit -Egyéb eszközök 2
VSP G Host I/O Module FC 16Gbps 2port -adattároló hardver komponens 8
LAN Crossover Cable 14' -Speciális kábelek 6
VSP G Cache Battery Backup -Középkategóriás adattároló hardver komponens 24
HDS SVP Bezel ASM (including brackets) -adattároló hardver komponens 2
VSP G SVP - Service Processor -adattároló hardver komponens 2
VSP G Cache Memory (32GB) DDR3 RDIMM -memória modul hw komponens 32
VSP G Cache Flash Memory High -memória modul hw komponens 8
Minkels V2 Rack 600x1200x2010 mm (WxDxH) 42U with brake - Rack szekrény 2
HM800-M/H 4U Controller Chassis - adattároló hardver komponens 2
VSP G800 Controller -Középkategóriás adattároló hardver komponens 4
VSP G Disk Blade SAS 12Gbps 2 ports -adattároló hardver komponens 8
Power cord IEC C13-C14 (60cm) -Speciális kábelek 10
PDU 0RU 12xC13 2xC19 1Phase 230V 32A 2P+E -Egyéb eszközök 8
Side Panel 1200 mm Depth (qty 1) -Egyéb eszközök 4
Corner Guide Rail Kit -Egyéb eszközök 2
VSP G SAS Cable 1.5m -Speciális kábelek 4
VSP G Drive Box (FMD) -adattároló hardver komponens 2
VSP G 3.2TB Flash Module Drive DC2 -adattároló diszk 18
VSP G Drive Box (Dense) -adattároló hardver komponens 16
J2F Power Cord -Speciális kábelek 32
VSP G 1.2TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 -adattároló diszk 856
Front Door 600 mm Width -Egyéb eszközök 2
Adattároló szoftver licencek:
VSP G800 -Hitachi Local Replication -Base License 2
VSP G800 -Hitachi Local Replication -40TB Initial Purchase Block 2
VSP G800 -Hitachi Local Replication -60TB Block 2
VSP G800 -Hitachi Local Replication -TB Upg to UNL 2
VSP G800 -SVOS -Base License 2
VSP G800 -Hitachi Data Mobility -Base License 2
VSP G800 -Hitachi Data Mobility -80TB Initial Purchase Block 2
VSP G800 -Hitachi Data Mobility -120TB Block 2
VSP G800 -Hitachi Data Mobility -TB Upg to UNL 2
VSP G800 -Performance Analytics Base License (includes 75 nodes) 2
VSP G800 -Perf Analytics 80TB Initial Purchase Block 2
VSP G800 -Performance Analytics 120TB Block 2
VSP G800 -Performance Analytics TB Upg to UNL 2
VSP G800 -SVOS -80TB Initial Purchase Block 2
VSP G800 -SVOS -120TB Block 2
VSP G800 -SVOS -TB Upg to UNL 2
Támogatási szolgáltatás, megtartási szolgáltatás:
SVC VSP G800 Backline Spt. Inc?l Spares - NBD -támogatási szolgáltatás 120
SVC VSP G 3.2TB FMD DC2 Backline Spt. Inc’l Spares - NBD -diszk támogatási szolgáltatás 1080
SVC VSP G DRO BLF 1Mo - 3.2Tb FMD DC2 Disk Retention Option (per FMD DC2) -hibás diszk megtartásiszolgáltatás 1080
SVC VSP G HDD Backline Spt. Inc?l Spares - NBD -diszk támogatási szolgáltatás 51360
SVC VSP G DRO BLF 1Mo - HDD Disk Retention Option (per HDD) -hibás diszk megtartási szolgáltatás 51360
SVC Mo VSPG800 - SVOS - Base License - SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hit Data Mobility-Base License-SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hit Data Mob-80TB Init Purch Block-SW Backline Spt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hitachi Local Rep-Base License-SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hit Local Rep-40TB Init Purch Block-SW Backline Spt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800 - Hitachi Local Rep - 60TB Block -SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hitachi Local Rep-TB Upg to UNL-SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hit Data Mobility-120TB Block-SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800-Hit Data Mobility-TB Upg to UNL-SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSP G800 - Performance Analytics Base License (includes 75 nodes) -szoftver támogatásiszolgáltatás 120
SVC Mo VSP G800 - Perf Analytics 80TB Init Purch Block-SW Backline -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSP G800 - Perf Analytics 120TB Block - SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSP G800 - Perf Analytics TB Upg to UNL - SW Backline Sppt -szoftver támogatási szolgáltatás 120
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2. a) alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 48 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.4) ponthoz:
SVC Mo VSPG800 - SVOS - 80TB Init Purch Block - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800 - SVOS - 120TB Block - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800 - SVOS - TB Upg to UNL - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
Gyártmányra/típusra utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” is értend

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 526672
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A NAV általános közigazgatási végrehajtó szervvé válásához szükséges hardvereszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HumanoiT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1406847270
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1396727000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kiegészítés a II.2.4) ponthoz:
SVC Mo VSPG800 - SVOS - 80TB Init Purch Block - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800 - SVOS - 120TB Block - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
SVC Mo VSPG800 - SVOS - TB Upg to UNL - SW Backline Sppt - szoftver támogatási szolgáltatás 120
Gyártmányra/típusra utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” is értendő. Ajánlattevő feladata: üzembe helyezés, integráció a befogadó környezethez, a beüzemeléséhez hardver és biztonsági konfigurálások, tesztelés, átadás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
HumanoiT Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
13606022-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)