Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/112
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.13.
Iktatószám: 9545/2018
CPV Kód: 38636100-3
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110; HU110; HU110; HU110; HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: RK Tech Kft.;RK Tech Kft.;RK Tech Kft.;RK Tech Kft.;AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.;AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.;RK Tech Kft.;RK Tech Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01334
Postai cím: Műegyetem rakpart 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bme.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle lézerek és egyéb labordiagnosztikai eszközök beszerzése a BME Atomfizika Tanszék részére NVKP_16-1-2016-0049 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle lézerek és egyéb labordiagnosztikai eszközök beszerzése a BME Atomfizika Tanszék részére NVKP_16-1-2016-0049 azonosító számú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 31624777 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nitrogén lézer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) 1 darab nitrogén lézer:
• 337,1nm hullámhossz;
• Maximum 0,1nm spektrális szélesség;
• Impulzus üzem maximum 3ns impulzus szélességgel (FWHM);
• legalább 60Hz ismétlési frekvencia;
• legalább 40mikroJ impulzus energia;
• Energia stabilitás 2%-on belül;
• Nyaláb átmérő maximum 5mm;
• Nyaláb divergencia maximum 4mrad;
• Jitter (trigger bemenet - lézer impulzus): maximum 5ns;
• SMA száloptikás csatoló;
• Tartozék UV optikai szál;
• Tartozék tápegység (lehet a lézer fejbe integrált);
• Vezérlő egység tartozékként (lehet a lézer fejbe vagy a tápegységbe integrált);
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Nd:YAG lézer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab Nd:YAG lézer;
Általános leírás:
A beszerzés tárgyát képező lézer kétpulzusú LIBS kísérletek megvalósításához szükséges. A célra már rendelkezésre álló eszközök: Quantel Brilliant Nd:YAG lézer (frekvencia két- és háromszorozó egységekkel, frekvencianégyszerező is beszerzésre kerül), Andor Mechelle-5000 echelle spektrográf iStar 734 ICCD kamerával, Stellarnet BlueWave Czerny-Turner spektrográfok. Fontos, hogy az új lézer a korábbi berendezésekkel egy rendszerbe integrálható legyen, ehhez különösen a lézerműködés megfelelő szinkronizálása szükséges, hogy a két lézer impulzusai mintegy 1us késleltetéssel kövessék egymást. Mivel az impulzusok időbeni eltolása fontos kísérleti paraméter, ennek beállíthatósága és stabilitása szintén elengedhetetlen.

Műszaki minimumkövetelmények:
1 darab Nd:YAG lézer:
• Alapharmonikus hullámhossza 1064nm;
• Impulzus üzem maximum 6ns impulzus hosszúsággal (FWHM);
• Ismétlési frekvencia minumum 20Hz;
• 20Hz-nél nagyobb ismétlési frekvencia esetén alkalmas legyen 20Hz-es működésre;
• Aktív Q-kapcsolás;
• Legnagyobb impulzus energia 1064nm-es hullámhosszon legalább 100mJ;
• Impulzus energia szabályozható, legkisebb beállítható energia legfeljebb 10mJ;
• Energia stabilitás 1%-on belül (az alapharmonikuson);
• Nyaláb átmérő maximum 10mm;
• Nyaláb divergencia maximum 5mrad;
• 1 db Tartozék tápegység amely részét képzi a lézer berendezésnek;
• 1 db Tartozék vezérlő egység, amely részét képzi a lézer berendezésnek;
• Lehetőség számítógéppel történő vezérlésre;
• A pumpáló forrás villanólámpa vagy dióda;
• Lámpa és Q-kapcsoló kimenet;
• Lehetőség legyen a pumpáló fényforrást külső oszcillátorról vezérelni;
• Lehetőség legyen a Q-kapcsolót külső oszcillátorról vezérelni;
• Lehetőség legyen frekvenciakétszerező és -négyszerező modulok csatlakoztatására; melyek nem részei a lézer fejnek, de a lézer fej megbontása nélkül felszerelhetőek; a frekvenciatöbbszörözők nem képzik a jelen ajánlat részét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Katódemissziós fényforrások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31532110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab mély UV katódemissziós fényforrás (Emissziós hullámhossz 220-350nm);
• 1 darab mély UV katódemissziós fényforrás (Emissziós hullámhossz 290-400nm);
Általános leírás:
A beszerzés tárgyát képező eszköz szerves vízszennyezőkkel végzett fluoreszcencia kísérletekhez szükséges, mint gerjesztő fényforrás. A kezdeti kísérletek után megépítésre kerülő hordozható vízminőség-vizsgáló berendezés egyik lehetséges alkatrészeként is szerepel. Így szükséges, hogy méretben, tömegben, teljesítményfelvételben és a kialakítás robosztusságában a terepi mérőberendezésekkel támasztható követelményeknek is megfeleljen.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab mély UV katódemissziós fényforrás (Emissziós hullámhossz 220-350nm;
• Emissziós hullámhossz 220-350nm
• Csúcs hullámhossz 265nm
• Garantált élettartam minimum 5000 óra
• Tömeg maximum 250g
B. 1 darab mély UV katódemissziós fényforrás (Emissziós hullámhossz 290-400nm);
• Emissziós hullámhossz 290-400nm
• Csúcs hullámhossz 305nm
• Garantált élettartam minimum 5000 óra
• Tömeg maximum 250g
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Lézer teljesítmény- és impulzus energiamérő
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38560000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab lézer teljesítménymérő detektorral;
• 1 darab UV teljesítménymérő, a hozzá tartozó 1db detekorral;
Általános leírás - 1 darab lézer teljesítménymérő:
A beszerzés tárgyát képező műszer elsősorban a LIBS kísérletekben szereplő lézerek impulzus energiájának méréséhez, kísérletek közbeni kontrolljához szükséges. Elengedhetetlen, hogy az itt felmerülő főbb hullámhosszokon (1064nm, 532nm, 355nm és 266nm) érzékeny legyen, továbbá méréshatárt tekintve is átfogja a LIBS technikában szokásos néhány mJ - néhány száz mJ impulzusonkénti energiát. Feltétlenül szükséges, hogy a detektor ne károsodjék a magasabb energiatartományban sem, valamint a teljes mérőeszköz kellőképpen kompakt és felhasználóbarát legyen. Másodlagos felhasználásként az Atomfizika Tanszéken található többi lézer teljesítményének (folytonos üzemű lézereknél) és energiájának (impulzus üzemben) mérése van tervben. Így szükséges, hogy a mérőegységhez több különféle detektort lehessen csatlakoztatni (kisebb impulzusokhoz, ill. folytonos lézernyalábokhoz), mely detektorok igény szerint később kerülnek beszerzésre, a jelen tender részét nem képzik.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab lézer teljesítménymérő;
• Kompakt, kézben elférő mérőegység;
• A mérőegység alkalmas folytonos és impulzus üzemű fényforrások mérésére;
• Cserélhető detektorok;
• Legalább 10Hz-es frissítési frekvencia;
• Megfelelő detektorral legalább 1nW érzékenység (folytonos fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 100W mérési határ (folytonos fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 3uJ érzékenység (impulzus üzemű fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 1J mérési határ (impulzus üzemű fényforrások esetében);
• Lehetőség spektrális kalibrációra a felhasználó részéről;
• USB interfész;
• Az ajánlatnak kell tartalmaznia legalább egy, az alábbiak szerinti detektort:
• Számítógépről történő vezérlésre való alkalmasság (Windows 7;8;10 operációs rendszer; Linux);
1 db. Detektor műszaki minimumkövetelmények:
• Kompatibilitás a mérőegységgel
• Alkalmas a Nd:YAG tipikus hullámhosszainak detektálására
• Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban
Általános leírás - 1 darab UV teljesítménymérő, a hozzá tartozó 1db detekorral;
A beszerzés tárgyát képző műszer a növényi fluoreszencia és szerves vízszennyezők fluoreszcens vizsgálatához szükséges, ahol a gerjesztő fényforrások teljesítményének laboratóriumi méréséhez kell. Ez jó érzékenységet követel elsősorban a mély UV tartományban (különösen 220nm - 350nm között) folytonos és impulzus üzemben egyaránt. Előny a minél szélesebb spektrális átfogás, valamint, ha egy mérőegységhez több különböző detektor is létezik, melyek cserélhetőek.
Műszaki minimumkövetelmények:
B. 1 darab UV teljesítménymérő - műszaki minimumkövetelmények;
• Kompakt, kézben elférő mérőegység;
• A mérőegység alkalmas folytonos és impulzus üzemű fényforrások mérésére;
• Legalább 10Hz-es frissítési frekvencia;
• Megfelelő detektorral legalább 1nW érzékenység (folytonos fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 100W mérési határ (folytonos fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 3uJ érzékenység (impulzus üzemű fényforrások esetében);
• Megfelelő detektorral legalább 1J mérési határ (impulzus üzemű fényforrások esetében);
• Lehetőség spektrális kalibrációra a felhasználó részéről;
• USB interfész;
• Amennyiben a detektor nem része a mérőegységnek, az ajánlatnak kell tartalmaznia legalább egy, az alábbiak szerinti detektort;
• Cserélhető detektorok;
• Számítógépről történő vezérlésre való alkalmasság (Windows 7;8;10 operációs rendszer; Linux);
1 db. Detektor (amennyiben nem része a mérőegységnek) - műszaki minimumkövetelmények;
• Kompatibilitás a fenti mérőegységgel;
• Aktív felület átmérője minimum 9mm;
• Alkalmas mély UV-ban történő mérésre (200nm-ig);
• Felbontás 1nW vagy jobb;
• Mérési hiba 10%-on belül;
• Mérési tartomány alja 50nW;
• Mérési tartomány teteje: legalább 50mW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Nagy átmérőjű optikai szálakhoz használható vágóberendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42641400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab nagy átmérőjű optikai szálakhoz használható vágóberendezés;
Általános leírás:
A beszerzés tárgyát képező megmunkáló berendezés elsődleges nyers fotonikus szálak méretre vágása különféle optikai berendezések építéséhez. Elengedhetetlen a vágott felület jó minősége, a fotonikus szálakra jellemző hasítási programok beállíthatósága, valamint, hogy nagy átmérőjű szálakat (fotonikus szálak jellemzően 1mm-nél vastagabbak) is tudjon kezelni. Másodlagos felhasználásként az Atomfizika Tanszéken készülő különféle optikai eszközökhöz szükséges hagyományos szálak méretre vágása van tervben, melyek jellemzően jóval vékonyabbak a fotonikus szálaknál.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab nagy átmérőjű optikai szálakhoz használható vágóberendezés;
• Alkalmas akár 1,25mm átmérőjű szálak megmunkálására;
• A hasított felület optikailag sík;
• Alkalmas fotonikus szálak megmunkálására is;
• A vágott felület szögtoleranciája 0,5°-on belül;
• A feszítőerő állítható, léptetőmotoros vezérléssel;
• A feszítőerő változtatható a vágási folyamat közben is;
• Gyémánt hasítópenge;
• Cserélhető szálbefogó nagyban eltérő átmérőjű szálak befogásához 80-1250um közötti tartományban (a csere szálbefogók nem kell a jelenlegi ajánlat részét képezzék);
• A megajánlott konfiguráció alkalmas 177um átmérőjű fotonikus szál megmunkálására;
• A szál optikai tengelyétől eltérő síkban is képes vágni, minimum 15°-ig
• Léptetőmotoros szögállítás
• 0,1°-os szögfelbontás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Fotonikus optikai szálakhoz használható szálhegesztő berendezés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42662000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
Helyesen:
• 1 darab Fotonikus optikai szálakhoz használható szálhegesztő berendezés;
Általános leírás:
A tervezett berendezés elsődleges célja különféle terepi fluoreszcens mérőberendezések építéséhez fotonikus és hagyományos optikai szálak összefűzése és hegesztése. Ezáltal lehetővé válik a két száltípus előnyös tulajdonságait egyesítő szálkonfigurációk készítése, melyek egyaránt rendelkeznek a fotonikus szálak egyedi fényvezetési képességeivel és a hagyományos szálak jó megmunkálhatóságával és környezetállóságával. Ennek eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a beszerzendő berendezés a fotonikus szálakra jellemző nagy átmérőt is tudja kezelni, valamint, hogy a hegesztett felületeken a lehető legkisebb szóródás és fénytörés lépjen fel.
Másodlagos cél hagyományos szálak egyesítésével egyéni igények szerinti szálkonfigurációk (pl. elágazó szálak, stb.) előállítása.
A szálhegesztő berendezés a vágóberendezés technológiai láncának folytatását képzi.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab Fotonikus optikai szálakhoz használható szálhegesztő berendezés;
• Egyesítés módszere: szálhegesztés;
• Alkalmas legyen fotonikus szálak hegesztésére;
• Alkalmas legyen polarizációőrző (PM) szálak hegesztésére
• Megfelelő szálbefogókkal legalább 400um átmérőjű szálak hegesztése;
• A megajánlott konfiguráció alkalmas 177um átmérőjű fotonikus szál megmunkálására;
• Tipikus hegesztési veszteség legfeljebb 0,05dB;
• Lehetőség a hegesztési veszteség visszamérésére;
• Lehetőség az összefűzött szálak szilárdságának erősítésére;
• Lehetőség a szálhegesztés vizuális ellenőrzésére;
• A szükséges kezelőszervek (billentyűzet, monitor, stb.) az ajánlat részét képzik;
• A vezérlőszoftver az ajánlat részét képzi;
• Cserélhető szálbefogók (a csere szálbefogók nem kell a jelenlegi ajánlat részét képezzék);
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Többcsatornás impulzusgenerátor és jelkésleltető
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38560000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab Többcsatornás impulzusgenerátor és jelkésleltető;
Általános leírás:
A beszerzés tárgyát képező eszköz kétpulzusú LIBS alkalmazásokban a két lézer és esetlegesen a spektrográf szinkronizálásához szükséges. Elengedhetetlen, hogy legalább két jelet tudjon generálni, melyek egymáshoz képesti késleltetése a mikroszekundumos tartományban változtatható csekély jettereléssel, és akár különböző lezárású (pl. 25Ohm bemeneteket 5V-os TTL jellel tudjon vezérelni.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab Többcsatornás impulzusgenerátor és jelkésleltető;
• Négyszögjel;
• Minimum 5V csúcstól csúcsig;
• Képes vezérelni 25Ohm és 50Ohm-os bemeneteket;
• Legalább két kimenet és egy szinkronbemenet;
• A késleltetés a kimenetek között állítható, felbontása legalább 0,1us;
• Jitter legfeljebb 1ns;
• BNC kimenetek;
• 10Hz és 20Hz frekvencia;
• Minimum három jelkésleltető kimenet;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

II.2.1)
Elnevezés: Speciális 3D nyomtató
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék (Fizikai Intézet · TTK)
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
F épület, III. lépcsőház magasföldszint 44. (titkárság)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
• 1 darab speciális 3D-s nyomtató;
Általános leírás:
A beszerzés tárgyát képező eszköz az Atomfizika Tanszéken épülő egyedi és kisszériás műszerek, ill. prototípusok mechanikus alkatrészeinek (optikai és elektronikai befogók, mozgatók, műszerház elemek, mintatartók stb.) gyártásához szükséges. Elvárás a minél nagyobb nyomtatási méret és olyan pontosság, hogy egyszerűbb esetben a nyomtatott elem utómunka (pl. polírozás) nélkül is használható legyen.

Műszaki minimumkövetelmények:
A. 1 darab speciális 3D-s nyomtató;
• Nyomtatási technológia: szálhúzásos
• Használható alapanyag: PLA és ABS
• Szálvastagság: 1,75mm
• Laterális felbontás 100um vagy jobb
• Nyomtatható darabok mérete legalább 20*20*20cm
• Számítógépről vezérelhető
• USB interfész
• A vezérlőszoftver az ajánlat részét képzi
• Fűtött nyomtatókamra
• A kezelőszemélyzet betanítása, helyszíni géphasználati oktatás keretében a cég szakértőjétől: egy közösen egyeztetett alkalommal a vevő telephelyén. Résztvevők létszáma nincs korlátozva, időtartam összen max 2 munkanap (2 x maximum 4 óra= összesen max 8 óra),
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt szükséges.Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0049 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517700
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nitrogén lézer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2499200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2473600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nd:YAG lézer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6020500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7366400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Katódemissziós fényforrások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1408300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1403912
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Lézer teljesítmény- és impulzus energiamérő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1024800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1010844
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Nagy átmérőjű optikai szálakhoz használható
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 57-59. I/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
E-mail: attila.buzas@advanet.org
Telefon: +36 209983849
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3790924
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3589560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Fotonikus optikai szálakhoz használható szálhegesztő berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 57-59. I/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
E-mail: attila.buzas@advanet.org
Telefon: +36 209983849
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14185742
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12777710
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Többcsatornás impulzusgenerátor és jelkésleltető
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1491420
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2209167
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Speciális 3D nyomtató
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1006827
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 793584
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők:
I. rész.:Nitrogén lézer
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
II. rész.: Nd:YAG lézer
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
III. rész.: Katódemissziós fényforrások
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
IV. rész.: Lézer teljesítmény- és impulzus energiamérő
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
V. rész.: Nagy átmérőjű optikai szálakhoz használható vágóberendezés
Ajánlattevő neve: AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/8.
Adószáma:24888873-2-41
VI. rész.: Fotonikus optikai szálakhoz használható szálhegesztő berendezés
Ajánlattevő neve: AdvaNet Magyarország Rendszerintegrációs Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/8.
Adószáma:24888873-2-41
VII. rész.: Többcsatornás impulzusgenerátor és jelkésleltető
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
VIII. rész.: Speciális 3D nyomtató
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószáma: 12395152-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)