Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/178
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.14.
Iktatószám:16220/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DXC Technology Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Fanni Erzsébet
Telefon: +36 303429122
E-mail: varga.fanni.erzsebet@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
 
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Varga Fanni Erzsébet
Telefon: +36 303429122
E-mail: varga.fanni.erzsebet@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II.ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-,és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV - START Zrt. és MÁV Zrt. részére
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Karakterkorlátozás nélkül a "II.1.1) Elnevezés és II.2.1) Elnevezés" pontokban az alábbi szerepelne:
„Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV - START Zrt. és MÁV Zrt. részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 3117450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II.ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-,és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU322 A teljesítés fő helyszíne: 1087. Budapest, Könyves Kálmán Krt 54-60; MÁV - START Zrt. Szolnok Vasúti Járműjavító
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Infrastruktúra és gördülő áll.karbantartó szoftver és ITalk.konszolidáció II.ütem”projekt keretében beszerz.erőforrás-,és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése(Projekt),célok elérése érdekében a Projekt tartalmilag,AK 2017 januárjában bevezetett egységes vállalatirányítási rendsz-hez(továbbiakban:INKA1)illeszkedően,az alábbi egységekből áll:1.Gördülőállomány műszaki folyamatait támogató megoldás(továbbiakban:GK):az INKA1-hez illeszkedő,és illeszthető ITrendsz.kerüljön bevezetésre a gördülő állomány műszaki feladatainak támogatására.Ide értjük a műszaki-,fejlesztést,beruházást,felújítást,rekonstrukciót,tervezhető és nem tervezhető karbantartást(járműre,TMK tevékenységre),támogatását(hiba- és üzemzavar elhárítás),járműtisztítási,kocsi vizsgálati és a gyártási(alkatrész,jármű,gyártóeszköz)feladatokat,cserejavítást,fődarab-és,alkatrész követést,anyagtervezést,minőségirányítást.2.Erőforrás tervezést(személyzet és jármű)támogató ITmegoldás:fontos a személyzet vezénylést és jármű fordulótervezést támogató funkciók bevezetése dinamikusan változó környezetben is(mozgó jármű,mozgó személyzet).3.Belső logisztikai funkciókat támogató inform-i megoldás:beszerzési igénykezelés és tervezés (jelenlegi Basware és BTArész funkciók kiváltása,vmint az INKA1 megoldásához illeszkedő műszaki területre kiterjesztett raktári funkciók.4.Adattárház jellegű funkciókat(rugalmas riportkészítő)támogató inform-i megoldás:teljes csoport szintű vállalatirányítási,pályainfrastruktúra,gördülőállomány és vezénylési rendsz-elemek adataira épülő komplex riporting eszközrendsz.fejlesztése.Beszerzés mennyisége:1db Projektterv;2alk.Rendsz.oktatás,bemutatás;1db Koncepcióterv;1db Rendsz-terv;1db Integrációs-,Migrációsterv;1db Architektúra jav;3 Hardver környezetenként min.1alk.Hardver,alapszoftver architektúra;871db Licenc;3 Hardver környezetenként min.1alk.Fejlesztői,teszt(továbbiakban:T)-,migrációs-,oktatási rendsz-környezet;3db Integrációsterv;Interfész specifikáció és tervdok.;1db Integrációsterv;1db Interfész specifikáció;Interfész- és fejlesztési specifikációk a kapcs.rendszerek oldalára;Kapcs.rendsz-k interfészeinek fejlesztése köztes rétegig;1db Testreszabott,fejlesztett Rendsz.;1db Lezárt fejlesztői T,T jkv;4db Migrációsterv,Tadatok,T jkv;4db Betöltött migrációs Tadatok;8db Telési módszertan;jogosultsági mátrix;Telési forgatókönyvek összefoglalója;Jogosultsági beállítások;1db/rendszer Telési forgatókönyv,Telési adatok,Telési jkv;1db lezárt funkcionális-,folyamat T;1db lezárt integrációs T;1db lezárt elfogadási T;1db lezárt performancia T;1db lezárt jogosultsági T;12db oktatáshoz kapcs.minden dok.;7db Éles indulás és Üzemeltetés előkészítése;2db Üzemeltetési rendszerdok-k;2db Éles átállításterv;2alk. Éles üzemi adatmigráció;5db Éles induláshoz kapcs.dok-k;2hónap Éles üzemi támogatás(működés stabilizálás,finomhangolás);2db Rendsz.dok-k véglegesítése.AK 1000fő munkavállalói értéket a nagyvállalati környezet miatt adta meg és csak a nagyvállalati területen végrehajtott bevezetésre,fejlesztésre,üzemeltetésre utal vele.A GK jelenleg 450.000db/év karbantartási rendelést,420db/év Fővizsgát kezel.A járműállomány közel 80féle személykocsiból,7féle motorvonatból,több mint 20féle mozdonyból áll,így össz.:3027db jármű üzemeltetésével biztosítja a forgalom lebonyolításához szükséges üzemképes járműmennyiséget.Ekkora teljesítményhez a MÁV-START Zrt. esetén 13979főmunkatárs rendelhető,a MÁV Zrt. esetén min.4677fő érintett közvetlenül a gördülőállomány műszaki folyamatait támogató megoldásban és INKA1karbantartási funkciók ellátásában.A 2terület között jelentős integrációt kell megvalósítania nyertes ATnek és az új felhasználási területek mellett a jelenleg működőkkel is foglalkoznia kell.A részletes feltételeket a KD IV.Fej-ben található Műszaki mell,továbbá az egyes ütemekhez tartozó feladatok részletes leírását a Műszaki mell.6.3.pontja tartalmazza.AK az AF III.1.3)előírt alk.köv-ket a KD 17-ben leírtak szerint határozta meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Telj.bevont.M/2.1) alk.köv. szerinti 1 fő projektvez. 24 hónap feletti ITrendsz. bevezetési projektmenedzsment területen szerzett gyak. időtart.(naptári hónapban kifej.min 0, max 36 hnap,lsd.VI.3.)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 2.1.0-15-2017-00046
II.2.14) További információ:
Részszempontonként adható pontszám:0-10.Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) számára legkedvezőbb megajánlás 10pont,a többi arányosan kevesebb.A pontozás részletes ismertetését a KD 19.pontban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 049 - 109134
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43755-1/2018/START Rész száma: 1 Elnevezés: „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II.ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-,és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3117450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés,beállítás,fejlesztés,tesztelés:
-Euronet Magyarország Zrt.
-SAP Hungary Zrt.
-S&T Consulting Hungary Kft.
-Innobyte Kft.
-Telecotrend Consulting Kft.
-Grepton Zrt.
-Symmetria Magyarország Zrt.:tervezés,beállítás,fejlesztés,tesztelés,licence szállítás
-Pegaconsult Kft.:M/2.3)IT szakértő,aki rendelkezik 24hónap közlekedéshez kapcsolódó vezénylési rendszer fejlesztési szakmai tapasztalattal
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.5)kieg:Minőségi kritérium:1.Teljesítésbe bevonni kívánt,a szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatban ATáltal megjelölt M/2.1)alk.köv.szerinti 1fő államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettségű,PMI vagy nemzetközi projektmenedzsment minősítés(Prince2 vagy IPMA)vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező projektvezető 24hónap feletti ITrendszer bevezetési projektmenedzsment területen szerzett gyakorlatának időtartama(naptári hónapban kifejezve,min.0,max.36hónap)

Nyertes ajánlattevő: DXC Technology Magyarország Kft. adószám: 10534296-2-44
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)