Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.11.06.
Iktatószám:19829/2018
CPV Kód:45234125-8
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Piroska
Telefon: +36 14616500/42838
E-mail: vargap3@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalk. szerz. a Budapest M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér - Lehel tér közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyba
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234125-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Budapest M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér - Lehel tér közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 1668 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 025 - 054892
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Középső szakasz állomásainak és csatlakozó vonali műtárgyainak (~ 57 152 m2 hasznos alapterületen, melyből a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete 56 400 m2) alábbi munkáit:
a) Középső szakasz felújítási munkái:
- Nagyvárad tér állomás,
- Klinikák állomás,
- Corvin negyed állomás,
- Kálvin tér állomás,
- Ferenciek tere állomás,
- Deák tér állomás,
- Arany János utca állomás,
- Nyugati pályaudvar állomás,
- Lehel tér állomás,
- és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.
b) Metróállomások szakági munkák:
- építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
- mozgólépcsők, felvonók (MSZ EN 81-20 szabvány 1.1 pont), ferde felvonók (MSZ EN 81-22 szabvány 1.1 pont) beépítése,
- épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,
- áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,
- állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,
- felszíni közműkiváltási és építési munkák.
c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.
d) Tervezői művezetési feladatok.
A tartalékkeret mértéke: 5 %.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoklása: Az M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. Ajánlatkérő a teljes vonalszakaszon az állomások felújítási munkáinak elvégzését 3 részre bontva önálló közbeszerzési eljárás kiírásával tervezi megvalósítani. Ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakasz állomásain. Az egységes gyártmányú vagy akár típusú berendezések, rendszerek telepítése több szempontból elengedhetetlen.
Jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket (például kevesebb pótalkatrészfajtát kell raktáron tartani), a hibajavítások idejét, a berendezések karbantartásához szükséges céleszközök és célszerszámok mennyiségét. Jelentősen leegyszerűsíti az üzemeltető, karbantartó személyzet munkaszervezését, mivel adott gyártmányra, típusra kioktatott dolgozó bármely állomáson tud munkát végezni. Cél továbbá az is, hogy külső képüket
tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak. Mindkét szempont esetén az, hogy a közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű műszaki megoldásokat, termékeket, a fenti célok elérését a részajánlat-tétel kizárja.
Helyesen:
A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Középső szakasz állomásainak és csatlakozó vonali műtárgyainak (~ 57 152 m2 hasznos alapterületen, melyből a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete 56 400 m2 ) alábbi munkáit:
a) Középső szakasz felújítási munkái:
- Nagyvárad tér állomás,
- Klinikák állomás,
- Corvin negyed állomás,
- Kálvin tér állomás,
- Ferenciek tere állomás,
- Deák tér állomás,
- Arany János utca állomás,
- Nyugati pályaudvar állomás,
- Lehel tér állomás,
- és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.
b) Metróállomások szakági munkák:
- építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
- mozgólépcsők, felvonók és ferde felvonók beépítése,
- épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,
- áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,
- állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,
- felszíni közműkiváltási és építési munkák.
c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.
d) Tervezői művezetési feladatok.
A tartalékkeret mértéke: 5 %.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoklása: Az M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. Ajánlatkérő a teljes vonalszakaszon az állomások felújítási munkáinak elvégzését 3 részre bontva önálló közbeszerzési eljárás kiírásával tervezi megvalósítani. Ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakasz állomásain. Az egységes gyártmányú vagy akár típusú berendezések, rendszerek telepítése több szempontból elengedhetetlen.
Jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket (például kevesebb pótalkatrészfajtát kell raktáron tartani), a hibajavítások idejét, a berendezések karbantartásához szükséges céleszközök és célszerszámok mennyiségét. Jelentősen leegyszerűsíti az üzemeltető, karbantartó személyzet munkaszervezését, mivel adott gyártmányra, típusra kioktatott dolgozó bármely állomáson tud munkát végezni. Cél továbbá az is, hogy külső képüket
tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak. Mindkét szempont esetén az, hogy a közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű műszaki megoldásokat, termékeket, a fenti célok elérését a részajánlat-tétel kizárja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye
A következő helyett:
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, összességében legalább 5000 m2 hasznos alapterületű felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai megvalósítására vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkákra is:
- szigetelés készítése vagy javítása,
- épületgépészeti szerelési munkák,
- elektromos szerelési munkák.
- felvonók (MSZ EN 81-20 szabvány 1.1 pont) és/vagy ferde felvonók (MSZ EN 81-22 szabvány 1.1. pont) és/vagy mozgólépcsők beépítésére vonatkozó munkák.
A referenciáknak összességében kell magukba foglalniuk a fenti munkarészek mindegyikét. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő az M1. követelmény esetén egyenértékűnek tekinti a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásaival az egyéb felszín alatti közlekedési építményeket vagy mélygarázzsal rendelkező létesítményeket. Az M1. alkalmassági követelményben megadott összes hasznos alapterület többszintes létesítmény esetén az összes felújítással/építéssel érintett szint egybeszámított hasznos alapterületét jelenti.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
M2.a 1 fő projektvezető, aki felsőfokú (egyetemi/főiskolai) műszaki végzettséggel és közlekedésépítési beruházások kivitelezésének irányításában legalább min. 60 hó gyakorlattal rendelkezik;
M2.b 1 fő szerkezetépítési vagy építész műszaki vezető, aki okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök végzettséggel és/vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkákban;
M2.c 1 fő épületgépész műszaki vezető, aki okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú és/ vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mély garázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett épületgépészeti munkákban;
M2.d 1 fő villamossági műszaki vezető, aki okleveles villamosmérnök és/vagy villamosmérnök végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/ vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett villamossági munkákban.
Helyesen:
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, összességében legalább 5000 m2 hasznos alapterületű felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai megvalósítására vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkákra is:
- szigetelés készítése vagy javítása,
- épületgépészeti szerelési munkák,
- elektromos szerelési munkák
- felvonók és/vagy ferde felvonók és/vagy mozgólépcsők beépítésére vonatkozó munkák.
A referenciáknak összességében kell magukba foglalniuk a fenti munkarészek mindegyikét. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő az M1. követelmény esetén egyenértékűnek tekinti a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásaival az egyéb felszín alatti közlekedési építményeket vagy mélygarázzsal rendelkező létesítményeket. Az M1. alkalmassági követelményben megadott összes hasznos alapterület többszintes létesítmény esetén az összes felújítással/építéssel érintett szint egybeszámított hasznos alapterületét jelenti. Ajánlatkérő az M1.pontban szereplő felvonóval egyenértékűnek tekinti az építményben vagy azon kívül létesített, állandó jellegű, szakaszos üzemű gépészeti berendezéseket, amelynek fülkéje a vízszinteshez képest 75 - 90°-os dőlésszögű, meghatározott pályán, merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, fülkével vagy emelőlappal és aknaajtóval rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:
a) személyek,
b) személyek és teher, vagy
c) kizárólag teher
Ajánlatkérő az M1.pontban szereplő ferdepályás felvonóval egyenértékűnek tekint az építményben vagy azon kívül létesített, állandó jellegű, szakaszos üzemű gépészeti berendezés, amelynek fülkéje a vízszinteshez képest 15 - 75°-os dőlésszögű, meghatározott pályán, merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, fülkével vagy emelőlappal és aknaajtóval rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:
a) személyek,
b) személyek és teher, vagy
c) kizárólag teher
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
M2.a 1 fő projektvezető, aki felsőfokú (egyetemi/főiskolai) műszaki végzettséggel és közlekedésépítési beruházások kivitelezésének irányításában legalább min. 60 hó gyakorlattal rendelkezik;
M2.b 1 fő szerkezetépítési vagy építész műszaki vezető, aki okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök végzettséggel és/vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkákban;
M2.c 1 fő épületgépész műszaki vezető, aki okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú és/ vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mély garázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett épületgépészeti munkákban;
M2.d 1 fő villamossági műszaki vezető, aki okleveles villamosmérnök és/vagy villamosmérnök végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/ vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett villamossági munkákban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Fővárosi Közbeszerzési Kft.1061 Bp., Andrássy út 12., 2018.11.05. 12:00
Helyesen:
3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Fővárosi Közbeszerzési Kft.
1061 Bp., Andrássy út 12., 2018.12.05. 12:00
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ