Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.02.05.
Iktatószám: 298/2018
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Trinity International Communications Kft.;Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.;SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A MÁV Zrt. részére a 2017. évi eredménykommunikációhoz kapcsolódó integrált reklámügynökségi, online ügynökségi, PR-ügynökségi, grafikai tervezési, gyártási, médiaügynökségi és rendezvényszervezési fe
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A MÁV Zrt. részére a 2017. évi eredménykommunikációhoz kapcsolódó integrált reklámügynökségi, online ügynökségi, PR-ügynökségi, grafikai tervezési, gyártási, médiaügynökségi és rendezvényszervezési fe
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU11, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„A MÁV Zrt. részére a 2017. évi eredménykommunikációhoz kapcsolódó integrált reklámügynökségi, online ügynökségi, PR-ügynökségi, grafikai tervezési, gyártási, médiaügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 244 - 445700

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: MÁV Zrt. részére a 2017. évi eredménykommunikációhoz kapcsolódó feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Trinity International Communications Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17004530
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17004530
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 16315055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ács u. 12.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 309840819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46560409
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 480.000.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV Zrt. részére a 2017. évi eredménykommunikációhoz kapcsolódó integrált reklámügynökségi, online ügynökségi, PR-ügynökségi, grafikai tervezési, gyártási, médiaügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 480000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Trinity International Communications Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17004530
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17004530
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 16315055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ács utca 12.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 309840819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46560409
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés módosult pontjai és tartalma:10.11.A keretszerződés Vállalkozó általi teljesítése során a KM 8. és 10. fejezetében, valamint a Kbt. 138-139. §-ában foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni, azzal, hogy szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény alapján 2017. január 1. napjától módosult rendelkezéseit Vállalkozási keretszerződésükre - a jelen szerződésmódosítás felek általi aláírásától kezdődően - alkalmazzák, így a szolgáltatás megrendelése esetében az alvállalkozói részvétel korlátozását nem érvényesítik.
13.1.1. A jelen keretszerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen keretszerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen keretszerződés 7. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani.
13.1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen keretszerződés 7. sz. mellékletét érintő változásról Vállalkozó a jelen keretszerződés 7. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
13.1.5. Vállalkozó a 13.1.2. és 13.1.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen keretszerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen keretszerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen keretszerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. Szerződő felek azonban megállapodnak, hogy a Kbt. 138 § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény alapján 2017. január 1. napjától módosult rendelkezéseit jelen szerződésükre alkalmazzák, így a szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását.
Szerződő felek megállapodtak, hogy a Vállalkozási keretszerződés 7. számú mellékletét a módosításhoz csatolt 7. számú melléklet váltja fel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Vállalkozási keretszerződést módosították tekintettel arra, hogy a Kbt. 138 § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény alapján 2017. január 1. napjától módosult rendelkezéseit jelen szerződésükre alkalmazzák.
A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 480000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 480000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben