Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/54
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.03.19.
Iktatószám:4317/2018
CPV Kód:72268000-1
Ajánlatkérő:Debreceni Intézményműködtető Központ
Teljesítés helye:A Debreceni Intézményműködtető Központ, a hozzá tartozó 33 óvodai intézmény (mindösszesen 49 db óvodai telephely) és 45 db iskolai intézmény (49 db feladat ellátási hely), illetve DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (12 bölcsődei telephely) Debrecen Város területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ingó és ingatlan vagyon működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosítószám: AK20815
Postai cím: Kálvin tér 2/A
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnal János igazgató
Telefon: +36 52414356
E-mail: info@diminfo.hu
Fax: +36 52414356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://diminfo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://diminfo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://diminfo.hu/integralt-kozetkeztetesi-rendszer-uzemeltetese-asp-szolgaltatas-kereteben/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: TENDERZ Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet u. 6. Fszt. 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Schidlik Zoltán
Telefon: +36 203264625
E-mail: info@tenderz.hu
Fax: +36 52740400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosítószám: AK20815
Postai cím: Kálvin tér 2/A., 1. emelet Vezetői tárgyaló
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hajnal János igazgató
Telefon: +36 52414356
E-mail: info@diminfo.hu
Fax: +36 52414356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://diminfo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://diminfo.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingó és ingatlan vagyon működtetése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Integrált Közétkeztetési Rendszer üzemeltetése ASP szolgáltatás keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Integrált Közétkeztetési Rendszer üzemeltetése ASP szolgáltatás keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált Közétkeztetési Rendszer üzemeltetése ASP szolgáltatás keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: A Debreceni Intézményműködtető Központ, a hozzá tartozó 33 óvodai intézmény (mindösszesen 49 db óvodai telephely) és 45 db iskolai intézmény (49 db feladat ellátási hely), illetve DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (12 bölcsődei telephely) Debrecen Város területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db, 100%-ban internetes működésű Integrált Közétkeztetési Rendszerüzemeltetése a Debreceni Intézményműködtető Központ, a hozzá tartozó 33 óvodai intézmény (mindösszesen 49 db óvodai telephely) és 45 db iskolai intézmény (49 db feladat ellátási hely), illetve DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (12 bölcsődei telephely) étkeztetési működésének támogatására a napi együttműködés vonatkozásában. Az informatikai rendszer alkalmas a gyermekétkeztetés komplex menedzselésére, az étkező személyek adminisztrálása, kedvezmények kezelésére, számlázásra, kimutatás kezelésre, kimutatások összesítésére, és az élelmezés-szervezés feladatainak teljes vertikumára, valamint az éves üzleti tervezés szintjén a háttértámogatásra az előírt rendelkezésre állási paraméterekkel, szoftverüzemeltetési- és felhasználói támogatással.
A rendszernek a mindenkor érvényes jogszabályi előírások szerint kell működnie. A jogszabálykövető karbantartás Ajánlattevő feladata, külön díjazás a feladatra nem vehető igénybe. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az Integrált Közétkeztetési Rendszer felhasználói támogatása, az incidenskezelés biztosítása.
Az összesített intézményi szám legfeljebb +15 %-kal eltérhet a megadott adatoktól.
Az étkezők nagyságrendi száma:
1.500 fő bölcsődei étkező
6.900 fő óvodai étkező
13.000 fő oktatási intézményben étkező
60 fő DIM felnőtt étkező
A felhasználók várható száma:
25 fő bölcsődei felhasználó
100 fő óvodai felhasználó
60 fő DIM felhasználó
Az összesített felhasználói szám legfeljebb +15 %-kal eltérhet a megadott adatoktól.

A további információkat, a részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb háttér-információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 HelpDesk szolgáltatás előírtnál vállalt többlet rendelkezésre állási ideje (maximum 2 x 150 perc/nap)  10
2 Az éves rendelkezésre állási idő (%-ban megadva az üzemeltetés időszakára) (min. 95,0%, max. 100,0%)  10
3 Fejlesztési kapacitás biztosítása (fejlesztési idő vállalása fejlesztői embernapokban kifejezve) (maximum 24 embernap/év)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár: a közétkeztetési rendszer üzemeltetési díja ASP szolgáltatás keretében (nettó HUF+ÁFA / hó) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://diminfo.hu/integralt-kozetkeztetesi-rendszer-uzemeltetese-asp-szolgaltatas-kereteben/ honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +36 52740400 telefax számra vagy info@tenderz.hu e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell. A postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.
Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c) pontjára és a 41.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton (e-mail) a regisztrációs lap kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltése. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
A felhívás II.2.7) pontja szerinti teljesítési határidő a következőképpen értendő: A teljesítés időtartama: az üzemeltetési szolgáltatás megkezdését követően 24 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Szoftverüzemeltetési szolgáltatások) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Szoftverüzemeltetési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 40 millió HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával/referenciákkal, mely(ek) összesen legalább 80 fő felhasználót és összesen legalább 40 darab intézményt kiszolgáló szoftverüzemeltetési ASP szolgáltatásra irányult(ak) és melyet/melyeket legalább 12 hónap egybefüggő időtartamban teljesített.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szolgáltatás minősége a Megrendelő által a közbeszerzési dokumentumokban előírtaktól eltér, úgy a Szolgáltató 100.000,-Ft/naptári nap mértékű hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni a szerződésszerű teljesítés helyreállításáig. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból, melyért a Szolgáltató a felelős meghiúsul, illetve ha a szerződés a Szolgáltatóhibás teljesítése miatt megszűntetésre kerül, úgy Szolgáltató 5 millió összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet.
A szolgáltatás megkezdését követően a szerződés teljesítése során az elszámolás havonta utólagosan történik - a szerződéses egységár és a tényleges mennyiség alapján- a Szolgáltató által a tárgyhót követő hónap legkésőbb 10. napjáig szabályszerűen kiállított és Megrendelő részére benyújtott számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel banki átutalással.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Debreceni Intézményműködtető Központ, 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A., 2. emelet Vezetői tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az 1. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik.
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont tekintetében azt értékeli, hogy ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásban meghatározott HelpDesk szolgáltatás kötelező ügyfélszolgálati rendelkezésére állási idején túl, milyen mértékű többlet időtartamban vállalja az ügyfélszolgálat biztosítását naponta reggel és este külön-külön (azaz 08:00 órát megelőzően, illetve 16:30 órát követően percekben kifejezve mennyi időt áll rendelkezésre telefonon és skype-on).
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (2 x 150 perc / nap)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 perc / nap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A többletvállalás időtartamát egész percekben kell megadni. A megajánlott időtartamot reggel és este is egyaránt biztosítani szükséges.

A 2. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik.
Szolgáltató az integrált közétkeztetési rendszert redundáns hardver és szoftver környezetben üzemelteti annak érdekében, hogy a szolgáltatás elérhetősége a lehető legmagasabb szintű legyen. Ajánlatkérő ezen értékelési szempont tekintetében azt értékeli, hogy az ajánlattevő az ASP szolgáltatás rendelkezésre állását a teljes szerződés időtartam alatt, de évenkénti kimutatással, hány százalékban garantálja (SLA).
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (100,0%)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (95,0%)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A vállalt rendelkezése állási időt százalékban és egy tizedes jegy pontossággal kell megadni.
A megadott minimális értéket el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Ajánlatkérő és Szolgáltató az üzemeltetés során beérkezett, a rendszerműködés hiányára utaló hibaüzeneteket közösen áttekinti és miután összevetette egy szolgáltatási évre vonatkozó, Ajánlattevő monitoring rendszeréből kinyert működési adatokkal, melyek a rendszerműködés során a komplex rendszert log-olják és dokumentálják, együtt, közösen validálják. A kinyert mutató lesz az értékelésre használt SLA.
A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely megnyitja Ajánlatkérő számára a szerződés megszűntetésének lehetőségét, és ezzel együtt a meghiúsulási kötbér érvényesítését.

A 3. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik.
Ajánlatkérő az üzemeltetés keretein belül - a jogkövető üzemviteli fejlesztésen túl - fejlesztési kapacitást kíván Ajánlattevőtől, melyet elsősorban a kártyás fizetési és szülői tájékoztató modul elkészítésére kíván felhasználni.
Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő azt értékelni, hogy az Ajánlattevő éves szinten - a jogkövető üzemviteli fejlesztésen felül - a vállalt üzemeltetési díj részeként hány fejlesztői embernap fejlesztési időt ajánl meg.
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (24 embernap/év)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 embernap/év)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A vállalás időtartamát egész napokban kell megadni.

Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15813619
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15813619 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint egy arról készült elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n) az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni.
A csomagon fel kell tüntetni legalább:
• az ajánlat tárgyát,
• az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét,
• a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért!
Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
- hétfő-csütörtök között: 8:30-15:00 óráig,
- pénteken: 8:30-13:30 óráig,
- az ajánlattételi határidő napján: 8:30-12:00 óráig.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlattevő képviselője által, igazoltan benyújtásra került!
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
• Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelés megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
• Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani.
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és - ha van - a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
• Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, a kapacitást biztosító személy/szervezet által készített - nyilatkozatot illetve dokumentumot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
• Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
• az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
21. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P.1.), M.1.) alkalmassági követelmény.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- 2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
- 3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
- 4.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
-5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
24. Ajánlattevőnek, továbbá alvállalkozó illetve kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az alvállalkozónak és a kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni az előző évi (2017.) általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről. A hivatkozott dokumentum benyújtása a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltak ellenőrzése kapcsán szükséges.
25. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
26. Ajánlatkérő a közelmúltban jelentős költség, erőforrás és időráfordítással nagymértékű szervezeti átalakítást végzett el az önkormányzati intézményrendszerben a közétkeztetési folyamatok egységesítése, azok hatékonyságának növelése érdekében. Ennek keretében sor került egy integrált közétkeztetési szoftverrendszer felhasználási jogának megszerzésére és a rendszer bevezetésére.
A fentiekre tekintettel a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e)pontját, ugyanakkor alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges