Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5979/2018
CPV Kód: 42215300-9
Ajánlatkérő: Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kenyér; friss pékáru gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24465
Postai cím: Böszörményi út 61-63.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülep Zsolt
Telefon: +36 52370157
E-mail: balmaz.sutode@t-online.hu
Fax: +36 52370157
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmaz-sutode.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmaz-sutode.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.matrixaudit.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Viktória
Telefon: +36 52502552
E-mail: kovacs.viktoria@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Viktória
Telefon: +36 52502552
E-mail: kovacs.viktoria@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmaz-sutode.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmaz-sutode.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kenyér; friss pékáru gyártása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés péktermékek előállításához szükséges sütőipari technológiai berendezések beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215300-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés péktermékek előállításához szükséges sütőipari technológiai berendezések beszerzésére a „Kapacitásbővítő beruházás a BALMAZ-SÜTÖDE Kft. sütőipari üzemében” megnevezésű támogatási okirathoz kapcsolódóan.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés péktermékek előállításához szükséges sütőipari technológiai berendezések beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. tétel: 1 db új MAC.PAN MBA/2C baguettesodró gép
2. tétel: 2 db új MIWE GUV 32 LM kelesztés megszakító kamra
3. tétel: 1 db új Fritsch Multicut 700 SM-L tésztavágó (stancoló és forgató) és feldolgozógép (alapgép) továbbá az alábbi kapcsolódó részegységek:
1 db új Kalibráló-fejegység
1 db új Fritsch Multifiller S-20-6 soros töltőberendezés,
1 db új Nedvesítő berendezés 630/700 - 6 soros, porlasztásos,
1 db új szállítószalag
1 db új CRH/120/40 kifli és croissant-sodró töltetlen termékekhez,
1 db új CSV Compact LRM sodró,
2 db új sodró-kazetta CSV-500,
1 db új 6 soros trapéz Stancoló-egység Kornspitz készítéséhez (CRH sodróegység szükséges)
2 db új Pogácsa gyártásához szükséges stancoló-egység
1 db új Hajtogató-egység
1 db új 4 soros keresztirányú dekoráló-egység
1 db új 4 soros hosszirányú dekoráló-egység
2 db új 3 soros Croissant készítő-egység
1 db új 4 soros kifli készítő-egység
Ajánlattevő feladata a gépek leszállítása, beüzemelése valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
1. tétel esetében: 1 fő kezelő személyzet 4 óra/fő betanítása 2 munkanapon keresztül
2. tétel esetében: 2 fő kezelő személyzet 8 óra/fő betanítása 4 munkanapon keresztül
3. tétel esetében: 2 fő kezelő személyzet 8 óra/fő betanítása 7 munkanapon keresztül
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Ajánlattevő által megajánlott gépeknek rendelkezniük kell a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, CE jelöléssel. valamint magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással.
A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kelesztést megszakító kamra: Hőmérséklettartomány:-20°C - +15°C (igen/nem) 6
2 Vágóasztal: Stancolás-forgatás croissanthoz: 1-30 ütem/perc között szabályozható (igen/nem) 6
3 Vágóasztal: Infravörös érzékelős tésztahurok vezérlési lehetőség a nyújtás és torlódásmentes tésztavezetés érdekében (igen/nem) 6
4 Vágóasztal: Hengerrés 0,1 és 42 mm között szabadon állítható (igen/nem) 6
5 Vágóasztal: Energia-hatékony vákuumszivattyú használatának lehetősége a tésztadarab nagyságokhoz tartozó szalag alatt elhelyezett sablonoknak köszönhetően (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2016-02477 ”Kapacitásbővítő beruházás a BALMAZ-SÜTÖDE Kft. sütőipari üzemében”
II.2.13) További információ A közbeszerzési eljárás jogalapja a Kbt. 21. § (6) bekezdése, mely szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni az alkalmazandó eljárásrend tekintetében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján, mivel a beszerzés tárgyának (új sütőipari gépek szállítása és beüzemelése) egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges, mivel Ajánlatkérő egyértelműen és pontosan megfogalmazta a műszaki leírásban a szállítandó áru konkrét műszaki paramétereit, jellemzőit és erre tekintettel csak olyan szakcégek fognak az eljárás során ajánlatot tenni, akik ezen követelményeknek megfelelnek. Ajánlatkérő célja a minél szélesebb körű verseny biztosítása.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett technológiai berendezésre eső szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 0,5%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett technológiai berendezésre eső szerződéses ellenérték 10%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul vagy a nyertes ajánlattevő a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Teljesítési biztosíték: nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti, forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű nettó ajánlati ár) 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, a szerződés hatálybalépésekor. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés időpontjáig (a sütőipari gépek hiba és hiánymentesen Ajánlatkérő részére történő leszállítása, beüzemelése, Ajánlatkérő kezelő személyzetének betanítása) érvényben kell maradnia. Amennyiben a biztosított cselekmény bekövetkezik (teljesítés megtörténte) Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jótállás: 12 hónap, teljeskörű jótállás, üzemóra korlátozása nélkül, a teljesítés időpontjától (a technológiai berendezések sikeres leszállításának, átadásának, beüzemelésének, a betanítás időpontjától) számítva
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénzügyi fedezet forrása: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Pályázati azonosító: GINOP-1.2.2-15-2016-02477
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A támogatási intenzitása: 50,000000 %
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Ajánlatkérő 2 (kettő) darab számla benyújtását írja elő. Azaz az ajánlatkérő egy részszámlát és egy végszámlát fogad be. Ajánlatkérő előleget biztosít. Ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosítékot nem ír elő.
A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján Nyertes Ajánlattevő jogosult a szerződéses összeg 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Ajánlattevő a szerződéskötést követően nyújthatja be előleg igényét Ajánlatkérőhöz.
Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a részszámlában és a benyújtásra kerülő végszámlában történik egyenlő mértékben, két részletben.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
1. számla (részszámla) az egyösszegű ajánlati ár nettó 75% + ÁFA összegét kell tartalmaznia. A részszámlát a szállításra kész gépek készre jelentésekor nyújthatja be nyertes Ajánlattevő.
2. számla (végszámla) az egyösszegű ajánlati ár nettó 25 % + ÁFA összegét kell tartalmaznia. A végszámlát a kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be nyertes Ajánlattevő.
A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.
1. rész-szempont: A nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-0) + 0;
2-6. rész-szempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
igen válasz: 100 pont
nem válasz: 0 pont
A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 900.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján nyújtható az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő - OTP Fiók Balmazújváros (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2. ) által vezetett 11738091-21452093-00000000 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartamára kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:
az Ajánlatkérő számlájára történő befizetést igazoló pénzintézeti bizonylat példányával, vagy
az átutalást igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített példányával, vagy
a garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességvállalás szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindhárom fordulatát tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a www.matrixaudit.hu honlapon, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.
A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:
- faxon Dr. Kovács Viktória részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy
- elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva) a kovacs.viktoria@debkoz.hu email címre) vagy
- a Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy
- az ajánlatban be kell nyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)
A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.
3) Részajánlat tételének lehetősége: Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani.
A beszerzés tárgya egy modulokból felépülő rendszer (gépsor) amelynek elemei az alapanyagból a késztermék előállításáig egy összefüggő folyamatot szolgálnak ki, a funkciók szervesen összekapcsolódnak, amelyeknek egymással való kompatibilitását, a beállítás, beüzemelés teljesítését csak egy ajánlattevő által szállított rendszer esetén tartja az ajánlatkérő megvalósíthatónak. A jótállási és szavatossági igények érvényesítéséhez fűződő érdek is megköveteli, hogy az áru hibáiért és hiányosságaiért egy kötelezett álljon helyt
4) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
5) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények:
Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.)
Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tól írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:
“BALMAZ-SÜTÖDE Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
AJÁNLAT-
„Adásvételi szerződés péktermékek előállításához szükséges sütőipari technológiai berendezések beszerzésére”
Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik.
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát eredeti aláírt példányban kell ajánlatához csatolnia.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
6) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
7) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
8) Határidő: Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában meghatározott kezdési határidő az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
9) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
10) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
11) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
12) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
13) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a Dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
14) Az ajánlattétel során figyelembe kell venni, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (dokumentum) átdolgozására is.
15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
16) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket.
17) Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
18) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
19) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
20) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
21) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
22) Ajánlatkérő az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást nyújt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges