Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.11.
Iktatószám: 11763/2018
CPV Kód: 50000000-5
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye: H-6728 Szeged, Budapesti út 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pentolt Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10460
Postai cím: Budapesti út 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: tűzjelző rendszer, oltórendszer, video rendszer, behatolásjelző és beléptető rendszer és felügyeleti rendszer karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatással együtt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ELI-ALPS lézer kutatóközpontban található tűzjelző rendszer, oltórendszer, video rendszer, behatolásjelző és beléptető rendszer és felügyeleti rendszer (a továbbiakban: Siemens MM8000 biztonságtechnikai rendszer) karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatással együtt a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Tűzjelző rendszer (Siemens): Az ajánlatadó feladata, az intézmény területén felszerelt tűzjelző rendszer és oltásvezérlő rendszerek karbantartása, amely fogadja az objektumban felszerelt érzékelők és jelzést adó eszközöket (tűz, füst).
Behatolásjelző (Siemens): Az ajánlatadó feladata, hogy az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen behatoló elriasztásra, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer felülvizsgálata, karbantartása.
Beléptetőrendszer (Siemens): A kutatóközpont épületeiben meghatározott pontokon alkalmas személyek azonosítására, regisztrálására és megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására szolgáló kiépített beléptető rendszer, az annak részét képező menedzsment rendszer és a dozimetriai rendszerrel való kapcsolatot biztosító egyedi illesztő szoftver karbantartása.
Biztonsági kamera rendszer (Siemens Seetec): Az ajánlatadó feladata, hogy a lézerkutató központban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi IP CCTV rendszer karbantartása, amely a képek rögzítést és visszajátszását biztosítja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29510000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: található tűzjelző rendszer, oltórendszer, video rendszer, behatolásjelző és beléptető rendszer és felügyeleti rendszer karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatással együtt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak: 50312300-8
50312600-1
50323000-5
50324200-4
50330000-7
50340000-0
50413200-5
50532000-3
50600000-1
50700000-2
50710000-5
50800000-3
72250000-2
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siemens MM8000 biztonságtechnikai rendszer összes elemének teljes körű karbantartását évi két alkalommal kell elvégezni. A karbantartással érintett eszközök listáját a műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Siemens MM8000 biztonságtechnikai rendszer - a kutatóközpont kivitelezési munkáit elvégző fővállalkozó jótállási kötelezettsége körébe nem eső - bármilyen jellegű hibájának javítása, a hiba elhárítása.
Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer (Siemens): 1 db FC724 tűzjelző központ, 1 db FC726 tűzjelző központ, 53.160 fm beépített kábelhossz, 42 db XC-1005-A oltóközpont karbantartása.
Végpontok száma: 1500 db
Oltópalackok száma: 200 db
Behatolásjelző (Siemens): 1 db SPC 6350.320 behatolásjelző központ, 11.350 fm beépített kábelhossz karbantartása
Videórendszer kameráinak száma: 200 db
Végpontok száma: 300 db
Beléptetőrendszer (Siemens): 32 db ADE5300 ajtóvezérlő, 10.090 fm beépített kábelhossz karbantartása
Beléptetési pontok száma:150 db
Biztonsági kamera rendszer (Siemens Seetec): 1 db IP CCTV rendszer karbantartása, amely a képek rögzítést és visszajátszását biztosítja.
123 db CFMW1025 beltéri dóm kamera, 70 db CCMW1025 kültéri boksz kamera, 8 db CCID1445-DN36 speed dome kamera karbantartása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének határideje (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 4 óra, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 48 óra) 10
2 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a bejelentéstől számított hibaelhárítási idő (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 8 óra, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 72 óra) 10
3 Hány fő, a felhívás M.2 pontjának első francia bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel 5
x Költség szempont – 1 A karbantartási és általános hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül számított összege 65
2 Az eseti hibaelhárítás keretében cserélendő alkatrészek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - vételára 10
  Ár szempont – Legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés karbantartási és hibaelhárítási feladatokra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pentolt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda útja 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@pentolt.hu
Telefon: +36 12508686
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3612508687
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11451077-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29510000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29510000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pentolt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda útja 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11451077-2-41

Hivatalos név: SBT Protect Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 16-18. IV./1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24311562-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatást 2018. január 19-én töltötte fel a Közbeszerzési Adatbázisba.
Az eljárást megindító felhívást 2018. január 30-án küldte meg közvetlenül a kiválasztott gazdasági szereplőknek.
Megajánlott értékek:
1. A karbantartási és általános hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül számított összege: 9 800 000 Ft.
2. Az eseti hibaelhárítás keretében cserélendő alkatrészek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - vételára: 5 924 169 Ft.
3. Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének határideje (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 4 óra, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 48 óra): 4 óra
4. Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a bejelentéstől számított hibaelhárítási idő (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 8 óra, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 72 óra): 8 óra
5. Hány fő, a felhívás M.2 pontjának első francia bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakembert von be az alkalmassági feltétel igazolásán felül (az ajánlat legkedvezőbb szintje: 1 fő): 3 fő
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges