Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/171
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.05.
Iktatószám: 15203/2018
CPV Kód: 50532000-3
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest;Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Creativ Bartex Solution Kft.;Creativ Bartex Solution Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Skidata parkolástechnikai rendszer karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000089362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 10 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a műszaki leírás 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, garanciális és nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie. Skidata termék (alkatrész) mellett, vagy helyett más gyártó által forgalmazott termék is elfogadható, ami az eredetivel minden jellemzőben egyenértékű, a rendszerrel kompatibilis.
1. részajánlati körben: 9 - az (1. rész) II.2.4) pontban megjelölt - helyszínen
2. részajánlati körben: 2 - a (2. rész) II.2.4) pontban megjelölt - helyszínen
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkolástechnika karbantartás - garanciális
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 9 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, garanciális és nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie. Skidata termék (alkatrész) mellett, vagy helyett más gyártó által forgalmazott termék is elfogadható, amennyiben az az eredetivel minden jellemzőben egyenértékű, a rendszerrel kompatibilis.
A Vállalkozónak a jelölt parkolási rendszer alap és támogató szoftverei tekintetében teljes körű hozzáférési joggal (forgalmazási, telepítési, javítási és karbantartási) kell rendelkeznie. Megrendelő olyan, komplex szolgáltatást kíván igénybe venni, amely alkalmas a jelenleg üzemeltetett és a jövőben üzemeltetendő új parkolóiban működő parkolás-technikai rendszereinek karbantartására, garanciális és nem garanciális javítására, eseti hibaelhárítására is.
A Munkavégzés az alábbi parkoló helyszíneken történik:
Etele P1 P+R parkoló
Etele P2 P+R parkoló
Őrmező P1 P+R parkoló
Őrmező P2 P+R parkoló
Újpest-városkapu P+R parkoló
KÖKI Terminál P+R parkoló
Hűvösvölgy P+R parkoló
Pillangó utca P+R parkoló
Örs vezér tere P+R parkoló
Társaságunk jelenleg SKIDATA gyártmányú eszközökkel (fizető automaták, be-,kijárati terminálok, stb.) felszerelt parkolókat üzemeltet Monera gyártmányú (OTP kompatibilis) bankkártya terminálokkal és Sherpa pénzügyi program alkalmazásával. Három darab parkolás-technikai szerver működik, három különböző parkolóban.
A KÖKI Terminál P+R parkolóban telepített szerverhez csatlakoznak a helyi, Kőbánya-Kispest P+R parkoló mellett - az Újpest-városkapu P+R, Hűvösvölgy P+R, Pillangó utca P+R, és az Örs Vezér tere P+R távoli parkolók - ahol a központi adatkezelési, pénzügyi és adminisztrációs centrum került kialakításra. A helyszínek közötti informatikai kapcsolatot a Budapest Közút Zrt. biztosítja.
Az Etele P1 P+R parkolóban telepített szerverhez közvetlen optikai kábelen csatlakozik az Etele P2 P+R parkoló, az Őrmező P1 P+R parkolóban telepített szerverhez pedig közvetlen optikai kábelen az Őrmező P2 P+R parkoló csatlakozik.
A KÖKI Teminál kezelőhelységében található szerveren a Parking. Logic V.10 (R27) parkolás-technikai szoftver fut, Windows Server 2012 R2 operációs rendszer alatt, az Etele téri és őrmezői szervereken a SKIDATA Parking. Logic V.08 (R25) verziójú szoftvere fut, Windows Server 2008 R2 operációs rendszer alatt. A kézi munkaállomásokon a Skidata parkolás-technikai szoftver mellett - főként pl. áfás számlák kiállítására, letéti díjak kezelésére, nyilvántartására - a sERPa pénzügyi program működik a Skidata parkolás-technikai szoftverrel együttműködve, különálló programként.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő a megküldött elektronikus hibajegy kézbesítési visszaigazolásától a helyszínen megkezdett kivizsgálásig eltelt idő (1,2,3,4, vagy 5 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár a "Segédlet" 6. fejezete szerint Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A reakcióidő vonatkozásában megajánlható időt ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel határozta meg.

II.2.1)
Elnevezés: Parkolástechnika karbantartás - nem garanciális
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 2 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie. Skidata termék (alkatrész) mellett, vagy helyett más gyártó által forgalmazott termék is elfogadható, amennyiben az az eredetivel minden jellemzőben egyenértékű, a rendszerrel kompatibilis.
A Vállalkozónak a jelölt parkolási rendszer alap és támogató szoftverei tekintetében teljes körű hozzáférési joggal (forgalmazási, telepítési, javítási és karbantartási) kell rendelkeznie. Megrendelő olyan, komplex szolgáltatást kíván igénybe venni, amely alkalmas a jelenleg üzemeltetett és a jövőben üzemeltetendő új parkolóiban működő parkolás-technikai rendszereinek karbantartására és nem garanciális javítására, eseti hibaelhárítására is.
A Munkavégzés az alábbi parkoló helyszíneken történik.
Helyszín (Cím)
Kőbánya-Kispest P+R parkoló (X. ker. Regina köz.)
KÖKI Terminál P+R parkoló (XIX. ker. Vak Bottyán u. 75. )
Társaságunk jelenleg SKIDATA gyártmányú eszközökkel (fizető automaták, be-,kijárati terminálok, stb.) felszerelt parkolókat üzemeltet Monera gyártmányú (OTP kompatibilis) bankkártya terminálokkal és sERPa pénzügyi program alkalmazásával. Három darab parkolás-technikai szerver működik, három különböző parkolóban.
A KÖKI Terminál P+R parkolóban telepített szerverhez csatlakoznak a helyi, Kőbánya-Kispest P+R parkoló mellett - az Újpest-városkapu P+R, Hűvösvölgy P+R, Pillangó utca P+R, és az Örs Vezér tere P+R távoli parkolók - ahol a központi adatkezelési, pénzügyi és adminisztrációs centrum került kialakításra. A helyszínek közötti informatikai kapcsolatot a Budapest Közút Zrt. biztosítja.
A KÖKI Teminál kezelőhelységében található szerveren a Parking. Logic V.10 (R27) parkolás-technikai szoftver fut, Windows Server 2012 R2 operációs rendszer alatt. A kézi munkaállomásokon a Skidata parkolás-technikai szoftver mellett - főként pl. áfás számlák kiállítására, letéti díjak kezelésére, nyilvántartására - a sERPa pénzügyi program működik a Skidata parkolás-technikai szoftverrel együttműködve, különálló programként.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő a megküldött elektronikus hibajegy kézbesítési visszaigazolásától a helyszínen megkezdett kivizsgálásig eltelt idő (1,2,3,4, vagy 5 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár a "Segédlet" 6. fejezete szerint Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A reakcióidő vonatkozásában megajánlható időt ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel határozta meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11652 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parkolástechnika karbantartás - garanciális
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Creativ Bartex Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49658123
Postai cím: Hunyadi Tér 25.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
E-mail: juhasz.csilla@chello.hu
Telefon: +36 309826147
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789103217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Creativ Bartex Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49658123
Postai cím: Hunyadi Tér 25.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789103217

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkolástechnika karbantartás - nem garanciális
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Creativ Bartex Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49658123
Postai cím: Hunyadi Tér 25.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
E-mail: juhasz.csilla@chello.hu
Telefon: +36 309826147
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789103217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Creativ Bartex Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49658123
Postai cím: Hunyadi Tér 25.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789103217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges