Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/170
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.04.
Iktatószám: 15337/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 1. rész: 2030 Érd, Felső u. 51., 22789. hrsz;2030 Érd, Tállya u. 3., 20977. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt;LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda felújítások
Hivatkozási szám: EKR000412582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Tetőfedés és bádogozás javítása. Homlokzati vakolatjavítás (leverés – 120 m2, újra vakolás és színezés): 298 m2 Részleges nyílászáró csere redőny és szúnyogháló nélkül. Bútorlap falburkolat: 50 m2 Lábazat átfestése: 54 m2 Tető és homlokzat fa részeinek mázolása lazúrozása, állványozással: 48 m2 Alagsorban szárító vakolat: 70 m2 Greslap az alagsorban: 49,21 m2 Az alagsorban 7 db, a volt kazánház/új kerti játék- és szerszám tárolóban 4 db lámpatestet kell beépíteni. Homlokzaton világítás kiépítése: 10db Foglalkoztatókban parkettára laminált padló fektetése: 197 m2 Belső vakolatjavítások (368 m2) tisztasági festéssel (872,9 m2) együtt. Bútorozás, udvari játékok telepítése. 2. rész: Hullámpala tetőfedés cseréje zsindelyre: 48,80 m2 Homlokzat hőszigetelése. (15cm vtg.): 212 m2 Lábazat hőszigetelése. (12cm vtg.): 44 m2 Homlokzati nyílászárók cseréje redőny és szúnyogháló nélkül. Tető és homlokzat fa részeinek mázolása állványozással: 34 m2 Bútorozás, udvari játékok telepítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98775674 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tündérkert óvoda felújítása, Érd, Felső u. 51.,
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1. rész: 2030 Érd, Felső u. 51., 22789. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőfedés és bádogozás javítása a beázó vápánál. - Homlokzati vakolatjavítás (leverés – 120 m2, újra vakolás és színezés). - 298 m2 - Részleges nyílászáró csere redőny és szúnyogháló nélkül. - Bútorlap falburkolat. – 50 m2 - Lábazat átfestése. - 54 m2 - Tető és homlokzat fa részeinek mázolása lazúrozása, állványozással. - 48 m2 - Önálló logopédusi szoba kialakítása az alagsorban leválasztással. - Alagsorban szárító vakolat. – 70 m2 - Greslap az alagsorban. – 49,21 m2 - Az alagsorban 7 db, a volt kazánház/új kerti játék- és szerszám tárolóban 4 db lámpatestet kell beépíteni. - Homlokzaton világítás kiépítése. 10db - Foglalkoztatókban parkettára laminált padló fektetése. - 197 m2 - Belső vakolatjavítások (368 m2) tisztasági festéssel (872,9 m2) együtt. - Kézmosó kiépítése az alagsorban. - Meglévő kazángépészet bontása, a kazán melléképület felújítása, játék-és kerti-szerszámtárolóvá alakítása. - Új gázkazán telepítése. - Katasztrófavédelmi intézkedések (menekülési útvonalak jelölése, CO érzékelő, elektromos rendszer felülvizsgálat, tűzvédelmi fő kapcsoló kiépítése). - Villámvédelem. - Öntött gumi burkolatú játszóterület kialakítása. -226 m2 - Udvari játékok elhelyezése. Homlokzati vakolatjavítás: A homlokzatot a teljes felületen le kell verni, majd javítani a következő rétegrenddel: Baumit MultiWhite felújító- és simítótapasz (vagy műszakilag egyenértékű), üvegszövet hálóval, dübellel rögzítve. Homlokzatfesték helyett homlokzati vékonyvakolat készül, pl. Baumit SilikonTop vakolat, kapart 1,5 mm, 1. színcsoport vagy műszakilag egyenértékű. Az utcai homlokzat lábazata fölé bádogos lefedés szükséges. A szomszéd felőli homlokzat nem része a felújításnak. Homlokzati nyílászárók cseréje: Ablakonként 1 db résszellőzőt kell elhelyezni. A műanyag külső párkány helyett fehérre festett fémlemez párkányok készülnek. Redőnyöket, szúnyoghálót nem kell elhelyezni. Alagsori helyiségek munkái: Feltételezzük, hogy az alagsor a földszinti vizesblokk hibája miatt ázik, és ennek javítása után megszűnik a vizesedés. A vízszigetelési munkák (fal,- és padlóbontás, falazat alatt bevert, hullámosított, saválló fémlemez, bitumenes lemez szigetelés stb.) elmaradnak. Linóleum burkolat helyett hidegburkolat készül. Bútorozás, udvari játékok beszerzése és telepítése. Padlóburkolatok: A meglévő parkettaburkolat megmarad, a lábazatát el kell bontani. A parkettára páraelvezető alátét anyag kerül (pl. Grabo Vaporex vagy műszakilag egyenértékű), arra laminált padló burkolat (8 mm vastag, 32-es kopásállóságú). Belső ajtók: CPL fóliás ajtók helyett ZK ajtólapok beépítése. Akadálymentes kialakítás: Automata küszöb beépítése nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60 hónapig(az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tállya Tagóvodája felújítása, Érd,Tállya u. 3.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Tállya u. 3., 20977. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hullámpala tetőfedés cseréje zsindelyre. – 48,80 m2 Homlokzat hőszigetelése. (15cm vtg.) – 212 m2 Lábazat hőszigetelése. (12cm vtg.) – 44 m2 Homlokzati nyílászárók cseréje redőny és szúnyogháló nélkül. Tető és homlokzat fa részeinek mázolása állványozással. - 34 m2 Foglalkoztatókban parkettára laminált burkolat fektetése. -115,8 m2 Belső vakolatjavítások. - 33,3 m2 Belső tisztasági festés. – 635 m2 Cserépkályhák elbontása. 3db Világítás felújítása 2 foglalkoztatóban és a folyosó egy részén. Homlokzaton világítás kiépítése. 10db Bútorozás, udvari játékok beszerzése, telepítése. Katasztrófavédelmi intézkedések (menekülési útvonalak jelölése, CO érzékelő, elektromos rendszer felülvizsgálat, tűzvédelmi fő kapcsoló kiépítése szükség szerint) Villámvédelem. Bútorlap falburkolat. -102 m2 Betonjárda bontása. Udvari tárolóépület felújítása (zsindely fedés, vakolat javítás). Udvari játékok elhelyezése. Kertépítési munkák. – 20m2 Homlokzati vakolatjavítás: A homlokzatot a teljes felületen le kell verni, majd javítani a következő rétegrenddel: Baumit MultiWhite felújító- és simítótapasz (vagy műszakilag egyenértékű), üvegszövet hálóval, dübellel rögzítve. Homlokzatfesték helyett homlokzati vékonyvakolat készül, pl. Baumit SilikonTop vakolat, kapart 1,5 mm, 1. színcsoport vagy műszakilag egyenértékű. Az utcai homlokzat lábazata fölé bádogos lefedés szükséges. A szomszéd felőli homlokzat nem része a felújításnak. Homlokzati nyílászárók cseréje: Ablakonként 1 db résszellőzőt kell elhelyezni. A műanyag külső párkány helyett fehérre festett fémlemez párkányok készülnek. Redőnyöket, szúnyoghálót nem kell elhelyezni. Alagsori helyiségek munkái: Feltételezzük, hogy az alagsor a földszinti vizesblokk hibája miatt ázik, és ennek javítása után megszűnik a vizesedés. A vízszigetelési munkák (fal,- és padlóbontás, falazat alatt bevert, hullámosított, saválló fémlemez, bitumenes lemez szigetelés stb.) elmaradnak. Linóleum burkolat helyett hidegburkolat készül. Bútorozás nem készül. A meglévő parkettaburkolat megmarad, a lábazatát el kell bontani. A parkettára páraelvezető alátét anyag kerül (pl. Grabo Vaporex vagy műszakilag egyenértékű), arra laminált padló burkolat (8 mm vastag, 32-es kopásállóságú). Belső ajtók: CPL fóliás ajtók helyett ZK ajtólapok beépítése. Akadálymentes kialakítás: Automata küszöb beépítése nem szükséges. Világítótest csere: Az alagsorban 7 db, a volt kazánház/új kerti játék- és szerszám tárolóban 4 db lámpatestet kell beépíteni. Komplett elektromos felújítás nem készül, csak a kiírás szerinti műszaki tartalom megvalósítása szükséges. Homlokzatvilágítás kiépítése szükséges: a meglévő kiállásoknál új LED lámpákat kell elhelyezni, egyéb szükséges helyeken napelemes led lámpákat mozgásérzékelővel. A földszinti részen foltonként glettelés és tisztasági festés készül, az alagsorban teljes felületen glettelés, festés, a volt kazánház/új kerti játék- és szerszám tárolóban mészfestés. Parkoló az utcán: A parkoló változatlan formában megmarad, új korlát sem készül. Gumiburkolatok: A terv szerinti gumiburkolaton felül 2 db meglévő, megmaradó és 1 db új kerti játék köré is szükséges az előírás szerinti méretű gumiburkolat kialakítása. Aszfaltjavítások: Aszfaltozási munkák nem készülnek, az utcai és kerti aszfalt burkolatok változatlan formában megmaradnak, de a főbejárati lépcső szintjének kiegyenlítését meg kell oldani. Egyéb: A volt kazánház/új kerti játék- és szerszám tároló nem lesz fűtött tér, a homlokzati ajtót nem kell hőszigetelni, a tető hőszigetelés elhagyható. A meglévő mennyezeti betonyp lapok megmaradnak, azokat rendbe tenni, javítani. Aljzatbeton, hidegburkolat, vakolás. A belső vakolás, vakolatjavítás a következők szerint készül: alagsori helyiségek körítő falainak vakolása teljes felületen, földszinten foltonkénti javítás. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése itt is irányadó.A részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60 hónapig (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tündérkert óvoda felújítása, Érd, Felső u. 51.,
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99864613
Postai cím: Galántai Út 64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lamzrt.hu
Telefon: +36 30/2882215
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677342207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52549986
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52009654
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EUROSZAK Építőipari, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89397343
Postai cím: Ipoly Utca 78
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453024207

Hivatalos név: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99864613
Postai cím: Galántai Út 64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677342207

Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55264121
Postai cím: Rekettye Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tállya Tagóvodája felújítása, Érd,Tállya u. 3.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99864613
Postai cím: Galántai Út 64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lamzrt.hu
Telefon: +36 30/2882215
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677342207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47077875
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46766020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EUROSZAK Építőipari, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89397343
Postai cím: Ipoly Utca 78
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453024207

Hivatalos név: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99864613
Postai cím: Galántai Út 64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677342207

Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55264121
Postai cím: Rekettye Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges