Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/218
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.13.
Iktatószám:18185/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:9012 Győr, Tenkes utca, hrsz: 26735
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új rádiómonitoring th. kialakítása Ménfőcsanakon
Hivatkozási szám: EKR000471202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata egy korábbi közbeszerzési eljárás keretében beszerzett mérőeszközök és antennák telepítése a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő antennatoronyra (9012 Győr, Tenkes utca, hrsz: 26735).
AT feladatai:
 Tervezési feladatok
 Szélkerék áttelepítése egy közelben lévő toronyra
 Mérőkonténer előkészítése, telepítése, elektromos energia csatlakoztatásának kiépítése
 Eszközök helyszínre szállítása
 Kerítés építése; torony és konténer között kábelhíd építése
 Antennatartók és a torony tetejére kerülő felépítmény felszerelése antennákkal együtt
 Túlfeszültség levezető patronok és antennakábelek telepítése, bekötése
 Antennaforgató és iránymérő vezérlőkábel beszerzése és telepítése
 Antennák, patch kábelek beszerzése
 Időjárás állomás szélsebességmérőjének és csapadék és páratartalom mérőjének felszerelése
 Biztonságtechnikai berendezések telepíthetőségének biztosítása az állomáson
 Állomás beüzemelése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17562964 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új rádiómonitoring th. kialakítása Ménfőcsanakon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45312300-0
71220000-6
45350000-5
45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9012 Győr, Tenkes utca, hrsz: 26735
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Új rádiómonitoring telephely kialakítása Ménfőcsanakon az alábbiak szerint:
• Szükséges tervezési feladatok elvégzése (kiviteli és megvalósulási terv készítése, használatbavételi eljárás lefolytatása)
• A torony tetején jelenleg üzemelő szélkerék áttelepítése egy a Magyar Telekom által megjelölt, egy a közelben lévő toronyra.
• Talaj előkészítése a konténer és a szükséges infrastruktúra fogadására. A mérőkonténer fogadószintjének kialakítása betonozással
• Elektromos energia csatlakoztatásának kiépítése fogyasztásmérővel földkábelen vezetve
• Merőkonténer előkészítése:
o Elektromos biztosítótábla és elosztó hálózat kiépítése (kábelcsatornázás), életvédelmi relé alkalmazása, csatlakozások kiépítése a konténeren belül. Konnektor sor kiépítése a konténer mind a négy belső oldalfalán.
o Informatikai hálózat és biztonságtechnikai eszközök szerelésének előkészítése
o Ajánlatkérő (AK) által biztosított hűtő-fűtő split klíma és beszerelése
o AK által biztosított két szabványos 19”-os rack keret beszerelése és bekábelezése.
o AK által biztosított szünetmentes tápegység, GPS és az Ethernet Switch beszerelése a mérőeszközöket tartalmazó rackbe
o Beltéri kialakítású, forgatható, zoom-olható, full HD felbontású IP dome kamera beépítése AK által javasolt helyre
• Mérőkonténer, toronyfelépítmény, antennák, kábelek, adapterek és a szereléshez szükséges valamennyi eszköz helyszínre szállítása
• Merőkonténer telepítése
• A telephely körül legalább 1800 mm magas kerítés építése pengés- vagy szögesdróttal a tetején
• Antennatartók és a torony tetejére kerülő felépítmény felszerelése AK által biztosított antennákkal együtt
• A torony és a konténer között kábelhíd építése
• AK által biztosított túlfeszültség levezető patronok és antennakábelek telepítése, és bekötése
• Antennaforgató vezérlőkábel valamint iránymérő vezérlőkábel beszerzése és telepítése az AK által biztosított túlfeszültség levezetőkkel együtt
• Antennák valamint a rackben lévő eszközök bekötéséhez szükséges patch kábelek beszerzése
• AK által biztosított Boreas típusú időjárás állomás szélsebességmérőjének felszerelése az antennatoronyra (kb. 15 m magasságban) valamint csapadék és páratartalom mérőjének felszerelése a konténerre (kábelezéssel)
• Villámvédelem, földelési ellenállás kiépítése, felülvizsgálata és dokumentálása
• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata és dokumentálása
• Erősáramú berendezések biztonsági felülvizsgálata és dokumentálása
• A telephelyre való bejutás, AK vagyontárgyaihoz való hozzáférés 0-24 óra között legyen biztosítva
• A meglévő monitoring állomások kialakításával azonos, illetve rendszertechnikailag azokhoz illeszkedő biztonságtechnikai berendezések telepíthetőségének biztosítása az állomáson. Ajánlattevőnek a kivitelezés során biztosítani kell, hogy maradjon szabad hely a kábelcsatornában a biztonságtechnikai kábelek behúzására is.
• AK-vel közösen az állomás beüzemelése
AK az elvégzett munkákra vonatkozóan a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított legalább 12 hónap garancia (jótállás) biztosítását vár el azzal, hogy a II.2.5) pontban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra tekintettel valamennyi, a felhívásban és dok.ban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az AK elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Részletes követelmények a közb.i dok.ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz: minimum 12, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)]  15
2 3. Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) (Kbt. 77. § (1)] 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új rádiómonitoring th. kialakítása Ménfőcsanakon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92782127
Postai cím: Hegyalja Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@novofer.hu
Telefon: +36 13198913
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10708204243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17562964
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Kreativ Alpin építőipari és szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69670130
Postai cím: Körte Utca 49
Város: Nyiregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kreativalpin@gmail.com
Telefon: +36 209417199
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14206900215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92782127
Postai cím: Hegyalja Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10708204243

Hivatalos név: SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77425607
Postai cím: Pázmány Péter Utca 12/a.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14844834213

Hivatalos név: Kreativ Alpin építőipari és szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69670130
Postai cím: Körte Utca 49
Város: Nyiregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14206900215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.2.5) pontban foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő közli továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő (NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.) ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők:
1. Ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege): nettó 17 562 964,- HUF
2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz: minimum 12, maximum 36 hónap , azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)]: 24 hónap
3. Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) (Kbt. 77. § (1)]: 0 naptári nap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges