Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.05.
Iktatószám: 1867/2018
CPV Kód: 35120000-1
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata
Teljesítés helye: Árubeszerzés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16000
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető
Telefon: +36 14210669
E-mail: kozbesziroda@pesterzsebet.hu
Fax: +36 12892536
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pesterzsebet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pesterzsebet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kamerarendszer bővítése
Hivatkozási szám: KB-1702/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Teleste rendszerben működő kamerarendszer bővítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34977000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kamerarendszer bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TELESTE RENDSZERBEN MŰKÖDŐ TÉRFIGYELŐ RENDSZER BŐVÍTÉSE AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN:
1. feladat: A térfigyelő rendszerben üzemelő analóg PTZ kamerás helyszínek fejlesztése
1.1 A meglévő 28 db analóg kamera és enkóder cseréje 2 megapixel felbontású IP PTZ kamerákra (a megadott minumum követelményeknek megfelelő típusra), a helyszíni viszonyokhoz illeszkedő egyedi kamerakonzolok szállítása, valamint a végponti berendezések cseréje szükség szerint (kültéri szekrény, túlfeszültség védelem, hálózati eszközök, stb).
1.2 Az egyes alközpontok (3 db) és kamerák (28 db) közötti elavult kábelhálózatok fejlesztése úgy, hogy az egyes fejlesztett helyszínek és alközpontok között legalább 100Mbps full duplex hálózati kapcsolat valósuljon meg.
1.3 Az egyes alközpontok és a térfigyelő központ közötti elavult hálózati kapcsolatok fejlesztése olyan módon, hogy a felújított hálózaton 1Gbps full duplex hálózati kapcsolat valósuljon meg.
1.4 Az egyes alközpontokban megfelelő kapacitású Cisco 2960 kompatibilis multicast switch-ek telepítése szükséges, melyek 1Gbps full duplex hálózati kapcsolatot biztosítanak a térfigyelő központ felé. Az egyes alközpontban meg kell valósítani a hálózati és egyéb eszközök cseréjét szükség szerint, hogy a fenti elvárás megfelelői szakmaisággal biztosítható legyen.
2. feladat: Közterületi térfigyelő rendszer bővítése 7 új kamera helyszínnel
2.1 7 új térfigyelő kamerahelyszín kiépítése a megadott műszaki minimum követelményeknek megfelelő 2 megapixeles IP PTZ kamerával, kültéri szekrénnyel, a helyszíni viszonyokhoz illeszkedő kamerakonzollal, a tervezés-engedélyeztetés során meghatározott tartószerkezetekkel.
2.2 A 7 új kamerahelyszín villamos betápláló hálózatának kiépítése, szükség szerint oszlop állítással.
2.3 A 7 új kamerahelyszín és a térfigyelő központ közötti adatátviteli hálózat kialakítása.
3. feladat: A rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése 1 új kamerahelyszínnel
3.1 Egy új rendszámfelismerő kamerahelyszín kiépítése a megadott műszaki minimum követelményeknek megfelelő 2 megapixeles rendszámfelismerő IP kamerával és infra megvilágítással, kültéri szekrénnyel, a helyszíni viszonyokhoz illeszkedő kamerakonzollal, a tervezés-engedélyeztetés során meghatározott tartószerkezetekkel.
3.2 Az új rendszámfelismerő kamerahelyszín villamos betápláló hálózatának kiépítése, szükség szerint oszlop állítással.
3.3 Az új rendszámfelismerő kamerahelyszín és a térfigyelő központ közötti adatátviteli hálózat kialakítása.
4. feladat: A térfigyelő központ fejlesztése
4.1. A térfigyelő szoftver frissítése
4.2. A térfigyelő központ tárolási kapacitásának bővítése új, a rendszerhez illeszkedő hálózati rögzítő szállításával olyan módon, hogy a rendszer alkalmas legyen a 28 kamera cseréje valamint a 8 kamerás bővítés miatti tárkapacitás igény növekedés, valamint további legalább 20 db 2 megapixeles kamera rögzítésére 5 napos időtartamra, 25 fps képfrissítés mellett.
4.3 Új, a jelenlegi rendszámfelismerő rendszerrel megegyező, ahhoz illeszkedő rendszámfelismerő szerver szállítása, mely alkalmas az új rendszámfelismerő kamerával együtt négy új rendszámfelismerő kamera kezelésére.
4.4 Térfigyelő szoftver kamera licenc bővítése 8 kamerával.
4.5 Rendszámfelismerő rendszer licenc bővítése 1 kamerával.
5.feladat: Tervezés, engedélyeztetés, mérnöki tevékenységek
5.1 A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges villamos tervek elkészítése.
5.2 A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges adatátviteli hálózati tervek elkészítése.
5.3 A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése.
2 megapixeles IP PTZ kamerákkal szembeni műszaki minimum követlemények
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Felbontás: 1920 x 1080
- Minimumális megvilágítás színes: 0.05 lux, fekete-fehér: 0.01 lux.
- Optikai zoom: 30x
- kültéri kivitel (IP66, IK10)
2 megapixeles rendszámfelismerő IP kamerával szembeni minimum műszaki követelmények
- 1/1.8" progressive scan CMOS
- felbontás: 1920 x 1080 60 fps-sel
- auto írisz
- auto back focus
- 120dB WDR
- Minimumális megvilágítás IR nélküli színes: 0.002 lux, fekete-fehér: 0.0002 lux
- 11-40 mm optika
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés vállalkozási szerződési elemekkel kiegészítve kamerarendszer bővítésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/01/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: budapest@multialarm.hu
Telefon: +3616662160
Internetcím(ek): (URL) https://multialarm.hu
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34977000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: átviteli hálózat fejlesztés egyes részfeladatai, villamos betápláló hálózat egyes részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges