Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/207
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.26.
Iktatószám:19022/2018
CPV Kód:35121000-8
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros város közigazgatási területe, lásd Kd.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pearl Enterprises Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Telefon: +36 25544180
E-mail: somfaine@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújváros - intelligens gyalogátkelők telepítese
Hivatkozási szám: EKR000317092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35121000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A gyalogosvédelmi rendszer működésének lényege, hogy jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőknél a zebra vonalában az úttestbe épített figyelemfelhívó erősségű LED lámpák lépjenek működésbe a zebrára lelépni készülő gyalogos érzékelésekor, mozgásérzékelők segítségével, hogy az autósok a megszokottnál jóval korábban észleljék az átkelni szándékozó gyalogost. A gyalogos áthaladását követően a lámpák automatikusan kikapcsolnak. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22760110 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Intelligens gyalogátkelők telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34924000-0
További tárgyak:35121000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros város közigazgatási területe, lásd Kd.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelők telepítése
- Jól látható, nagy fényerő éjjel és nappal, ami azt jelenti, hogy a féktávolságon kívül észlelhető a gyalogos átkelése annak megkezdésekor nappal és éjszaka is (min. 600 lumen).
- Időjárás álló (hó, eső, UV sugárzás stb.). A helyi időjárási viszonyoknak megfelelő ellenálló képesség: -25 és +40 C° hőmérsékleti tartományban üzemeltethető, vagy ennél szélsőségesebb időjárási viszonyoknak ellenáll, IP 65 vízálló képesség, jég álló képesség, UV álló képesség.
- Útburkolat kezelési eljárások elleni védelem, vagyis nyáron locsolás, télen hókotrás és síkosság mentesítés elviselése( telepítés minősége, eszköz ellenálló képessége ezeknek megfelelő).
- Nagy mechanikai ellenállás, azaz elviselje a rendszeres autóbusz, illetve a teherautók általi terhelést. A telepített eszközök burkolatai ill. telepítésüknek technológiája elegendő szilárdságú. A rendszer megfelelő a nehézgépjárművek rendszeres közlekedési területeire.
- A gyalogátkelő helyen átkelésre váró, és az átkelést megkezdő gyalogosforgalom pontos érzékelése. A rendszer csak a valóban a gyalogátkelőhelyre lelépni szándékozó gyalogosokra lép működésbe,a járdák párhuzamosan haladóknak nem.
- Automata rendszer, vagyis a rendszer önállóan működik, nem igényel kezelői személyzetet.
- Lényeges szempont a minél jobb, mindkét oldali láthatóság, kerülendő a fényforrás takarásba kerülése.
- A rendszer egész évben 0-24 órában megbízhatóan működik. Fontos a folyamatos üzemelés, lehet akkumulátoros a rendszer abban az esetben amennyiben közvilágításról működik, és lehet szünetmentes táppal ellátott is, amennyiben folyamatos energia ellátást kap a rendszer.
- Szempont továbbá a fenntartható működtetési költség, energiafelhasználás és karbantartási költség, amely LED technológiát jelent
Egyéb jellemzők:
- Aktív LED-ekre vonatkozóan:
 min. 1 tonna / m2 terhelhetőség
 Kétirányú világítás
 min. IP 68 szabvány

- Érzékelésre vonatkozóan:
 Mozgásirány érzékelés
 min. IP 68 szabvány
- Vezérlőre vonatkozóan:
 Fényerőszabályzási lehetőség
 Villogás intenzitás beállítása
 Időtartam, ütem beállítása, mely a villogás sűrűségének állítási lehetőségét jelenti.
 Szünetmentes működés , vagyis a folyamatos energia ellátás biztosítása, ami lehet folyamatos tápellátás villamos hálózatról, szünetmentes táp használatával, vagy közvilágításra való csatlakozás akkumulátor használatával a nappali üzemeléshez.
A kivitelező feladatai 12 db gyalogátkelőhely vonatkozásában:
- A szükséges engedélyes tervek elkészítése
- A szükséges engedélyek beszerzése, engedélyezési eljárások lefolytatása. Ezen engedélyek az útburkolattal kapcsolatos engedélyeket jelentik (útbontási, forgalom irányítási, közterület foglalási.. stb.), valamint a villamos terv engedélyezési eljárás lefolytatása, a villamos energia rácsatlakozása érdekében. Valamennyi szükséges engedély, és engedélyezési eljárás lefolytatása a kivitelező feladata, a hozzá kapcsolódó költségeket az ajánlattevő fedezi.
- A munkálatok elvégzéséhez és a működéshez szükséges 220 V rendelkezésre állásának biztosítása, a kivitelező feladata.
- Az érzékelő szenzoroszlopok állításához szükséges alapozás (12db)
- A munkavégzés során a működéshez szükséges eszközöket olyan mélységbe kell elhelyezni, hogy a későbbi az építési területhez kapcsolódó javításokat, aszfaltburkolat javításokat ne akadályozza.
EGYÉB JELLEMZŐK:
- Az intelligens gyalogátkelő rendszer a telepítést követően rendőrségi térfigyelő rendszerbe integrálható legyen.
Próbaüzem: teljesítési helyszínenként 48 óra.
Az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; az ajánlati elem minimum értéke: 24hónap, legkedvezőbb szintje: 36hónap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza .
Az ajánlatkérő a 2.értékelési részszempontesetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza. Pont:0-100
Az értékelés részletes leírását a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Intelligens gyalogátkelők telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99085076
Postai cím: Rózsahegy Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.laszlo@pearl-energia.hu
Telefon: +36 706009061
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12992395209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22760110
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99085076
Postai cím: Rózsahegy Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12992395209

Hivatalos név: New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44085986
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22783459241

Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209

Hivatalos név: Lifesun Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33188890
Postai cím: Vécsey Károly Utca 8/N
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24089294219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges