Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.05.
Iktatószám: 19523/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye: Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara (1163 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.);Budapesti Gazdasági Egyetem Rektorátusa (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.);Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.) – 4 db szerver;Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45828083
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kirchhof Attila
Telefon: +36 1469-6600/6867
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés összesen 40 db szerver eszköz supportja (Hardware és software) tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000246552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés összesen 40 db szerver eszköz supportja (Hardware és software) tárgyában
1. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara (1163 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.)- 15 db szerver
2. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Rektorátusa (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.) – 7 db szerver
3. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.) – 4 db szerver
4. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.) – 14 db szerver
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BGE- Külkereskedelmi Kar-15 db szerver
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72253200-5
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara (1163 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara (1163 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.)- 15 db szerver
Feladatok:
1.1.1. Távdiagnosztika és távtámogatás
Telefonos segítségnyújtás, a probléma okának meghatározását követően AJÁNLATKÉRŐ és AJÁNLATTEVŐ megegyeznek az elhárítás módjáról és időzítéséről.
1.1.2. Helyszíni hardvertámogatás
Helyszínen biztosított technikai támogatás.
1.1.3. Alkatrészek
AJÁNLATTEVŐ biztosít minden szükséges alkatrészt és az alkatrészek cseréjéhez szükséges anyagot a szerződésben szereplő hardvertermék üzemképességének fenntartásához – a rendelkezésre álló és ajánlott műszaki fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészeket és anyagokat is ideértve.
1.1.4. Garantált eredmény
Helyszínre érkezés után AJÁNLATTEVŐ hivatalos képviselője addig marad a helyszínen, míg a termék ismét működőképes nem lesz, vagy legalább jelentős előrelépés tapasztalható.
1.1.5. A szolgáltatás korlátai
A szolgáltatás nem terjed ki – egyebek mellett – az alábbi feladatok elvégzésére:
- Az operációs rendszer, egyéb szoftverek és adatok helyreállítása.
- Csatlakozási és kompatibilitási problémák javítása.
- Hálózati és szoftverhibák elhárítása.
- AJÁNLATTEVŐ által biztosított rendszerjavítások, javítófájlok, patch-ek vagy módosítások telepítésének elmulasztása miatt igényelt szolgáltatások nyújtása.
- AJÁNLATTEVŐ által korábban javasolt megelőző lépések végrehajtásának elmulasztása miatt szükséges szolgáltatások nyújtása.
1.1.6. Érintett hardver eszközök:
Melléklet: Műszaki leírás Excel táblázat
II. Szoftvertámogatás
2.1. A szolgáltatás jellemzői
AJÁNLATTEVŐNEK jelen műszaki leírás 1.1.6. pontja szerinti hardver eszközökkel kapcsolatban felmerült szoftverprobléma megoldásához kell gyártói szoftvertámogatást biztosítania, ahol ezt a táblázat (xls. eszközlista) a Gyártói/Szoftvertámogatás oszlopban „igen”-nel jelöli.
2.1.1. Szoftverprobléma bejelentése
AJÁNLATKÉRŐ a szoftver üzembe helyezéssel és működtetéssel kapcsolatos problémákat telefonon, elektronikus úton vagy faxon jelentheti AJÁNLATTEVŐ felé.
2.1.2. Problémaelemzés és megoldás
AJÁNLATTEVŐ segítséget nyújt az azonosítható és az AJÁNLATKÉRŐ által újra előidézhető szoftverproblémák megoldásában.
2.1.3. Szoftverjellemzőkkel és - használattal kapcsolatos tanácsadás
AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t a termék legújabb szolgáltatásairól, az ismert problémákról és a rendelkezésre álló megoldásokról, valamint tanácsokat és segítséget nyújt a használattal kapcsolatban.
2.1.4. Szoftverprobléma-elkülönítés (OPCIÓ)
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését.
2.1.5. Telepítési támogatás (OPCIÓ)
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban.
2.1.6. A szolgáltatás korlátai
AJÁNLATTEVŐ nem támogatja tovább a külső gyártó termékét, ha már a külső gyártó sem biztosít az adott termékhez támogatást.
III. Szolgáltatási szintek
3.1. Szolgáltatási szinttel kapcsolatos definíciók
3.1.1. A rendelkezésre állás időtartama
- A szolgáltatás munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, normál munkaidőben (8-17 óra között) vehető igénybe.
- A szolgáltatás munkaszüneti napokon és normál munkaidőn kívül is igénybe vehető.
3.1.2. Helyszíni válaszidő hardverhiba esetén
- Helyszíni megjelenés a következő munkanapon (NBD – next business day)
- Helyszíni megjelenés a szolgáltatás kérést követően a lehető legrövidebb időn belül (CTR – call to repaire)
3.1.3. Távoli válaszidő szoftverprobléma esetén
- AJÁNLATKÉRŐ visszahívása telefonon 2 órán belül
Opciós tétel meghatározása:
„Egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtása 200 óra keret erejéig. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
Karakterkorlát miatt részletesebb adatok a dokumentációban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e az alábbi képzettségű (a képzettségek között és/vagy kapcsolat értendő) szakemberek valamelyikével? (folytatás az ÖT. VI.1.2.pontjában ill. a közbeszerzési dokumentumokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fizetendő havi ellenszolgáltatás (lsd.ÖT és dok) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Szoftverprobléma-elkülönítés
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését. AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t, ha a probléma hardver eredetű. Amennyiben AJÁNLATKÉRŐ rendelkezik helyszíni hardvertámogatási szerződéssel, a probléma automatikusan továbbításra kerül a hardverprobléma-diagnosztizáló részleghez.
Szoftver probléma esetén AJÁNLATTEVŐ a szoftveres probléma megoldásában AJÁNLATKÉRŐ részére támogatást nyújt.
Telepítési támogatás
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban. Fentiek keretében AJÁNLATTEVŐ a hálózati környezetben telepített termékekkel kapcsolatban is biztosít támogatást.
A telepítési támogatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy AJÁNLATTEVŐ komplett szoftvercsomagokat telepítene vagy konfigurálna.
Ajánlatkérő ajánlatot kér a szerződés hatálya alatt a szerverek üzemeltetése során felmerülő szoftver-problémák megoldásának támogatása és esetleges szoftver telepítés támogatása érdekében „egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtására is 200 óra keret erejéig. Az opcionális feladatokra vonatkozó műszaki tartalmat a 2.1.4 és 2.1.5 pont tartalmazza. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR karakterkorlát miatt a felhívás tartalmának teljes kifejtését a mellékletben csatolt - pdf és excel - közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (felhívás, útmutató, szerződéstervezet, költségvetés excel)!

II.2.1)
Elnevezés: BGE- Rektorátus - 7 db szerver
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72253200-5
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Gazdasági Egyetem Rektorátusa (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Rektorátusa (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.) – 7 db szerver
Feladatok:
1.1.1. Távdiagnosztika és távtámogatás
Telefonos segítségnyújtás, a probléma okának meghatározását követően AJÁNLATKÉRŐ és AJÁNLATTEVŐ megegyeznek az elhárítás módjáról és időzítéséről.
1.1.2. Helyszíni hardvertámogatás
Helyszínen biztosított technikai támogatás.
1.1.3. Alkatrészek
AJÁNLATTEVŐ biztosít minden szükséges alkatrészt és az alkatrészek cseréjéhez szükséges anyagot a szerződésben szereplő hardvertermék üzemképességének fenntartásához – a rendelkezésre álló és ajánlott műszaki fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészeket és anyagokat is ideértve.
1.1.4. Garantált eredmény
Helyszínre érkezés után AJÁNLATTEVŐ hivatalos képviselője addig marad a helyszínen, míg a termék ismét működőképes nem lesz, vagy legalább jelentős előrelépés tapasztalható.
1.1.5. A szolgáltatás korlátai
A szolgáltatás nem terjed ki – egyebek mellett – az alábbi feladatok elvégzésére:
- Az operációs rendszer, egyéb szoftverek és adatok helyreállítása.
- Csatlakozási és kompatibilitási problémák javítása.
- Hálózati és szoftverhibák elhárítása.
- AJÁNLATTEVŐ által biztosított rendszerjavítások, javítófájlok, patch-ek vagy módosítások telepítésének elmulasztása miatt igényelt szolgáltatások nyújtása.
- AJÁNLATTEVŐ által korábban javasolt megelőző lépések végrehajtásának elmulasztása miatt szükséges szolgáltatások nyújtása.
1.1.6. Érintett hardver eszközök:
Melléklet: Műszaki leírás Excel táblázat
II. Szoftvertámogatás
2.1. A szolgáltatás jellemzői
AJÁNLATTEVŐNEK jelen műszaki leírás 1.1.6. pontja szerinti hardver eszközökkel kapcsolatban felmerült szoftverprobléma megoldásához kell gyártói szoftvertámogatást biztosítania, ahol ezt a táblázat (xls. eszközlista) a Gyártói/Szoftvertámogatás oszlopban „igen”-nel jelöli.
2.1.1. Szoftverprobléma bejelentése
AJÁNLATKÉRŐ a szoftver üzembe helyezéssel és működtetéssel kapcsolatos problémákat telefonon, elektronikus úton vagy faxon jelentheti AJÁNLATTEVŐ felé.
2.1.2. Problémaelemzés és megoldás
AJÁNLATTEVŐ segítséget nyújt az azonosítható és az AJÁNLATKÉRŐ által újra előidézhető szoftverproblémák megoldásában.
2.1.3. Szoftverjellemzőkkel és - használattal kapcsolatos tanácsadás
AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t a termék legújabb szolgáltatásairól, az ismert problémákról és a rendelkezésre álló megoldásokról, valamint tanácsokat és segítséget nyújt a használattal kapcsolatban.
2.1.4. Szoftverprobléma-elkülönítés (OPCIÓ)
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését.
2.1.5. Telepítési támogatás (OPCIÓ)
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban.
2.1.6. A szolgáltatás korlátai
AJÁNLATTEVŐ nem támogatja tovább a külső gyártó termékét, ha már a külső gyártó sem biztosít az adott termékhez támogatást.
III. Szolgáltatási szintek
3.1. Szolgáltatási szinttel kapcsolatos definíciók
3.1.1. A rendelkezésre állás időtartama
- A szolgáltatás munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, normál munkaidőben (8-17 óra között) vehető igénybe.
- A szolgáltatás munkaszüneti napokon és normál munkaidőn kívül is igénybe vehető.
3.1.2. Helyszíni válaszidő hardverhiba esetén
- Helyszíni megjelenés a következő munkanapon (NBD – next business day)
- Helyszíni megjelenés a szolgáltatás kérést követően a lehető legrövidebb időn belül (CTR – call to repaire)
3.1.3. Távoli válaszidő szoftverprobléma esetén
- AJÁNLATKÉRŐ visszahívása telefonon 2 órán belül
Opciós tétel meghatározása:
„Egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtása 200 óra keret erejéig. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
Karakterkorlát miatt részletesebb adatok a dokumentációban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e az alábbi képzettségű (a képzettségek között és/vagy kapcsolat értendő) szakemberek valamelyikével? (folytatás az ÖT. VI.1.2.pontjában ill. a közbeszerzési dokumentumokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fizetendő havi ellenszolgáltatás (lsd.ÖT és dok) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Szoftverprobléma-elkülönítés
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését. AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t, ha a probléma hardver eredetű. Amennyiben AJÁNLATKÉRŐ rendelkezik helyszíni hardvertámogatási szerződéssel, a probléma automatikusan továbbításra kerül a hardverprobléma-diagnosztizáló részleghez.
Szoftver probléma esetén AJÁNLATTEVŐ a szoftveres probléma megoldásában AJÁNLATKÉRŐ részére támogatást nyújt.
Telepítési támogatás
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban. Fentiek keretében AJÁNLATTEVŐ a hálózati környezetben telepített termékekkel kapcsolatban is biztosít támogatást.
A telepítési támogatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy AJÁNLATTEVŐ komplett szoftvercsomagokat telepítene vagy konfigurálna.
Ajánlatkérő ajánlatot kér a szerződés hatálya alatt a szerverek üzemeltetése során felmerülő szoftver-problémák megoldásának támogatása és esetleges szoftver telepítés támogatása érdekében „egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtására is 200 óra keret erejéig. Az opcionális feladatokra vonatkozó műszaki tartalmat a 2.1.4 és 2.1.5 pont tartalmazza. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR karakterkorlát miatt a felhívás tartalmának teljes kifejtését a mellékletben csatolt - pdf és excel - közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (felhívás, útmutató, szerződéstervezet, költségvetés excel)!

II.2.1)
Elnevezés: BGE - Pénzügyi és Számviteli Kar - 4 db szerver
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72253200-5
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.) – 4 db szerver
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.) – 4 db szerver
Feladatok:
1.1.1. Távdiagnosztika és távtámogatás
Telefonos segítségnyújtás, a probléma okának meghatározását követően AJÁNLATKÉRŐ és AJÁNLATTEVŐ megegyeznek az elhárítás módjáról és időzítéséről.
1.1.2. Helyszíni hardvertámogatás
Helyszínen biztosított technikai támogatás.
1.1.3. Alkatrészek
AJÁNLATTEVŐ biztosít minden szükséges alkatrészt és az alkatrészek cseréjéhez szükséges anyagot a szerződésben szereplő hardvertermék üzemképességének fenntartásához – a rendelkezésre álló és ajánlott műszaki fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészeket és anyagokat is ideértve.
1.1.4. Garantált eredmény
Helyszínre érkezés után AJÁNLATTEVŐ hivatalos képviselője addig marad a helyszínen, míg a termék ismét működőképes nem lesz, vagy legalább jelentős előrelépés tapasztalható.
1.1.5. A szolgáltatás korlátai
A szolgáltatás nem terjed ki – egyebek mellett – az alábbi feladatok elvégzésére:
- Az operációs rendszer, egyéb szoftverek és adatok helyreállítása.
- Csatlakozási és kompatibilitási problémák javítása.
- Hálózati és szoftverhibák elhárítása.
- AJÁNLATTEVŐ által biztosított rendszerjavítások, javítófájlok, patch-ek vagy módosítások telepítésének elmulasztása miatt igényelt szolgáltatások nyújtása.
- AJÁNLATTEVŐ által korábban javasolt megelőző lépések végrehajtásának elmulasztása miatt szükséges szolgáltatások nyújtása.
1.1.6. Érintett hardver eszközök:
Melléklet: Műszaki leírás Excel táblázat
II. Szoftvertámogatás
2.1. A szolgáltatás jellemzői
AJÁNLATTEVŐNEK jelen műszaki leírás 1.1.6. pontja szerinti hardver eszközökkel kapcsolatban felmerült szoftverprobléma megoldásához kell gyártói szoftvertámogatást biztosítania, ahol ezt a táblázat (xls. eszközlista) a Gyártói/Szoftvertámogatás oszlopban „igen”-nel jelöli.
2.1.1. Szoftverprobléma bejelentése
AJÁNLATKÉRŐ a szoftver üzembe helyezéssel és működtetéssel kapcsolatos problémákat telefonon, elektronikus úton vagy faxon jelentheti AJÁNLATTEVŐ felé.
2.1.2. Problémaelemzés és megoldás
AJÁNLATTEVŐ segítséget nyújt az azonosítható és az AJÁNLATKÉRŐ által újra előidézhető szoftverproblémák megoldásában.
2.1.3. Szoftverjellemzőkkel és - használattal kapcsolatos tanácsadás
AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t a termék legújabb szolgáltatásairól, az ismert problémákról és a rendelkezésre álló megoldásokról, valamint tanácsokat és segítséget nyújt a használattal kapcsolatban.
2.1.4. Szoftverprobléma-elkülönítés (OPCIÓ)
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését.
2.1.5. Telepítési támogatás (OPCIÓ)
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban.
2.1.6. A szolgáltatás korlátai
AJÁNLATTEVŐ nem támogatja tovább a külső gyártó termékét, ha már a külső gyártó sem biztosít az adott termékhez támogatást.
III. Szolgáltatási szintek
3.1. Szolgáltatási szinttel kapcsolatos definíciók
3.1.1. A rendelkezésre állás időtartama
- A szolgáltatás munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, normál munkaidőben (8-17 óra között) vehető igénybe.
- A szolgáltatás munkaszüneti napokon és normál munkaidőn kívül is igénybe vehető.
3.1.2. Helyszíni válaszidő hardverhiba esetén
- Helyszíni megjelenés a következő munkanapon (NBD – next business day)
- Helyszíni megjelenés a szolgáltatás kérést követően a lehető legrövidebb időn belül (CTR – call to repaire)
3.1.3. Távoli válaszidő szoftverprobléma esetén
- AJÁNLATKÉRŐ visszahívása telefonon 2 órán belül
Opciós tétel meghatározása:
„Egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtása 200 óra keret erejéig. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
Karakterkorlát miatt részletesebb adatok a dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e az alábbi képzettségű (a képzettségek között és/vagy kapcsolat értendő) szakemberek valamelyikével? (folytatás az ÖT. VI.1.2.pontjában ill. a közbeszerzési dokumentumokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fizetendő havi ellenszolgáltatás (lsd.ÖT és dok) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Szoftverprobléma-elkülönítés
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését. AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t, ha a probléma hardver eredetű. Amennyiben AJÁNLATKÉRŐ rendelkezik helyszíni hardvertámogatási szerződéssel, a probléma automatikusan továbbításra kerül a hardverprobléma-diagnosztizáló részleghez.
Szoftver probléma esetén AJÁNLATTEVŐ a szoftveres probléma megoldásában AJÁNLATKÉRŐ részére támogatást nyújt.
Telepítési támogatás
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban. Fentiek keretében AJÁNLATTEVŐ a hálózati környezetben telepített termékekkel kapcsolatban is biztosít támogatást.
A telepítési támogatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy AJÁNLATTEVŐ komplett szoftvercsomagokat telepítene vagy konfigurálna.
Ajánlatkérő ajánlatot kér a szerződés hatálya alatt a szerverek üzemeltetése során felmerülő szoftver-problémák megoldásának támogatása és esetleges szoftver telepítés támogatása érdekében „egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtására is 200 óra keret erejéig. Az opcionális feladatokra vonatkozó műszaki tartalmat a 2.1.4 és 2.1.5 pont tartalmazza. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR karakterkorlát miatt a felhívás tartalmának teljes kifejtését a mellékletben csatolt - pdf és excel - közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (felhívás, útmutató, szerződéstervezet, költségvetés excel)!

II.2.1)
Elnevezés: BGE - Ker. Vendip. Idegenf. Kar 14 db szerver
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72253200-5
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.) – 14 db szerver
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e az alábbi képzettségű (a képzettségek között és/vagy kapcsolat értendő) szakemberek valamelyikével? (folytatás az ÖT. VI.1.2.pontjában ill. a közbeszerzési dokumentumokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fizetendő havi ellenszolgáltatás (lsd.ÖT és dok) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Szoftverprobléma-elkülönítés
AJÁNLATTEVŐ biztosítja a szoftverprobléma elkülönítését. AJÁNLATTEVŐ tájékoztatja AJÁNLATKÉRŐ-t, ha a probléma hardver eredetű. Amennyiben AJÁNLATKÉRŐ rendelkezik helyszíni hardvertámogatási szerződéssel, a probléma automatikusan továbbításra kerül a hardverprobléma-diagnosztizáló részleghez.
Szoftver probléma esetén AJÁNLATTEVŐ a szoftveres probléma megoldásában AJÁNLATKÉRŐ részére támogatást nyújt.
Telepítési támogatás
AJÁNLATKÉRŐ szoftver telepítési támogatást vehet igénybe, amennyiben nehézségek merülnek fel a termék telepítésekor, illetve tanácsra van szüksége a megfelelő telepítési módszerrel vagy a különálló alkalmazások frissítésével kapcsolatban. Fentiek keretében AJÁNLATTEVŐ a hálózati környezetben telepített termékekkel kapcsolatban is biztosít támogatást.
A telepítési támogatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy AJÁNLATTEVŐ komplett szoftvercsomagokat telepítene vagy konfigurálna.
Ajánlatkérő ajánlatot kér a szerződés hatálya alatt a szerverek üzemeltetése során felmerülő szoftver-problémák megoldásának támogatása és esetleges szoftver telepítés támogatása érdekében „egyéb támogatás és tanácsadás szolgáltatás” nyújtására is 200 óra keret erejéig. Az opcionális feladatokra vonatkozó műszaki tartalmat a 2.1.4 és 2.1.5 pont tartalmazza. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR karakterkorlát miatt a felhívás tartalmának teljes kifejtését a mellékletben csatolt - pdf és excel - közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (felhívás, útmutató, szerződéstervezet, költségvetés excel)!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: BGE- Külkereskedelmi Kar-15 db szerver
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy – ahogy azt ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatásban, valamint az eljárást megindító felhívásban jelezte - az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Etalon-Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63478512
Postai cím: Kresz Géza Utca 53/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12348813241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: BGE- Rektorátus - 7 db szerver
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy – ahogy azt ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatásban, valamint az eljárást megindító felhívásban jelezte - az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Etalon-Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63478512
Postai cím: Kresz Géza Utca 53/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12348813241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: BGE - Pénzügyi és Számviteli Kar - 4 db szerver
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy – ahogy azt ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatásban, valamint az eljárást megindító felhívásban jelezte - az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Etalon-Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63478512
Postai cím: Kresz Géza Utca 53/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12348813241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: BGE - Ker. Vendip. Idegenf. Kar 14 db szerver
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy – ahogy azt ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatásban, valamint az eljárást megindító felhívásban jelezte - az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
2. A közbeszerzési eljárás 4. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Etalon-Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63478512
Postai cím: Kresz Géza Utca 53/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12348813241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges