Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/33
Beszerzés tárgya: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.15.
Iktatószám: 2533/2018
CPV Kód: 35123000-2
Ajánlatkérő: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye: Árubeszerzés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DPK Kft.;Invitech Megoldások Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15700
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 10.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Benedek Zoltán főigazgató
Telefon: +36-96596501
E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu
Fax: +36 96242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.lumniczerkorhaz.hu/index.php/home/kozbeszerzes-menu.html
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére
Hivatkozási szám: K.3/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35123000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelmet nyújtott be a „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című, EFOP-2.2.18-17 azonosító számú felhívásra.
Ajánlatkérő EFOP-2.2.18-17-2017-00066 azonosító számú „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben” című támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült.
Ajánlatkérő egységes betegazonosító (és nyomonkövető) rendszerek bevezetését tervezi a kapuvári Mozgásszervi Rehabilitációs és Krónikus Belgyógyászati Osztályain, továbbá a dénesfai Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályán. A betegazonosító (és nyomonkövető) rendszereknek integrálódniuk kell az intézmény által használt Phoenix-Pro Medikai és Ápolási rendszerhez.
Az intézmény osztályaira felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra kifejlesztett karkötőket/karszalagokat kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők, fertőtleníthető felülettel rendelkeznek és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára.
A bevezetésre kerülő betegazonosító (és nyomonkövető) rendszerek részét képezi a rendszerek működéséhez szükséges munkaállomások, szerverek, számítógépek/smart eszközök, szünetmentes tápok és valamennyi szükséges licenc biztosítása (azoknak az elemeknek a kivételével, amelyek a már meglévő HIS rendszer részei).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58.472.860 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály - Kapuvár
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35123000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tételszám Megnevezés Mennyiség
1. Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet a szükséges alkalmazói szoftverekkel 4 db
2. Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel 20 db
3. Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel 11 db
4. Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére 11 db
5. Betegazonosító karszalag nyomtató 4 db
6. Betegazonosító karszalag 10000 db
7. Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 SmartCard chipkártya olvasó min. 1 db, Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 5
2 NFC olvasó. Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 2
3 RFID olvasó. Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 2
4 Beépített vonalkód olvasó. Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 3
5 LTE modemek száma min. 1 db. Előny a több! 1 db = 1 pont, több db = 10 pont 3
6 1x Gigabit LAN. Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 2
7 EN 60601-1 megfelelőség. Előny a megléte! Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 3
8 Késedelmi kötbér: Minimum a nettó szerződéses ár 0,5 %-a/naptári nap 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 40
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17/2017-00066
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály - Kapuvár
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35123000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, 9365 Dénesfa, Fő u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tételszám Megnevezés Mennyiség
1. Számítógép konfiguráció asztali 1 db
2. Nővérhívó szoftver 1 db
3. Szoftverlicence 100 db
4. RTLS RF Router 16 db
5. Segélykérő jeladó karkötő, műanyag szíjjal 100 db
6. Fém óraszíj 20 db
7. Levétel ellen védett csat a karkötő szíjára 20 db
8. Speciális szerszám a csat bontásához 1 db
9. Nővérpultba kijelző tábla PC 4 db
10. Wifi pszihiátrián 2 db
11. Wifi kültéren 1 db
12. Switch 24/POE 4 db
13. Kábelezés 36 végponthoz 1 db
14. Földkábel fektetés 175 m 1 db
15. Villanyoszlop állítás 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér: Minimum a nettó szerződéses ár 0,5 %-a/naptári nap 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 63
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17/2017-00066
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16730 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

18758 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére -Egységes betegazonosító rendszer - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály - Kapuvár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DPK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách I. u. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
E-mail: tender@dpk.hu
Telefon: 0612903041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0612903041
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11076711-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23.966.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21.966.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 4.800.000 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: HIS integráció
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DPK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách I. u. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11076711-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére - Egységes betegazonosító rendszer - Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály, - Dénesfa
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: steinerg@invitech.hu
Telefon: 06705295954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0618011501
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25568509-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36.939.500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36.506.860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 960.000 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: HIS integráció
Implementációs feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25568509-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges