Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/50
Beszerzés tárgya: Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.10.
Iktatószám: 3692/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfolakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Felújítási, építési munkák: Kőjurta, Kézműves ház, Jurta tábor, Látogatói vizesblokk, Nimród park, Borkatedrális, Lovarda
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Lakitelek Népfőiskola Alapítvány részére:
- felújítási munkák elvégzése: Kőjurta, Kézművesház,
- építési munkák elvégzése: Jurta tábor, Látogatói vizesblokk, Nimród szabadidő és tájpark, Borkatedrális,Lovarda.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1373721824 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Felújítási, építési munkák: Kőjurta, Kézműves ház, Jurta tábor, Látogatói vizesblokk, Nimród park, Borkatedrális, Lovarda
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak: 45110000-1
45112000-5
45112710-5
45112721-5
45212000-6
45300000-0
45310000-3
45315000-8
45320000-6
45330000-9
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. 043 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Felújítások:
1./Kőjurta:
Hasznos alapterület 52,35 m2.
A már meglévő épület homlokzatának és belső terének szükség szerinti felújítása. Épület körüli kavicsjárda kiépítése az ereszlefolyóknál beton folyóka csapadék kivitelezéssel készül. A bejárati oszlopok hőszigetelése. Az ablakok alatt íves külső horganylemez könyöklő kiépítése. Belső falfestés felületkezeléssel. Külső nyílászárók csiszolása, javítása, felületkezelése fenyő lazúrfestéssel. A hajópadló burkolat felcsiszolása, hézagolása, lakkozása, hajlítható fa színű műanyag lábazati szegéllyel.
2./ Kézművesház:
Hasznos alapterület 61 m2
A már meglévő épület általános felújítására kerül sor: építészet, gépészet és elektromos szerelés, héjazat csere, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés és színezés.
Építési munkák:
3./ Jurta tábor
Alapterület 89,88 m2
A jelenlegi hét jurtahely az áthelyezés miatt elbontandó. Elektromos kiállások is kiépítésre kerülnek a jurtánál.
4./ Látogatói vizesblokk
Hasznos alapterület 88,57 m2
A Népfőiskolára érkező csoportokat, valamint nyári időszakban a jurta tábor lakóinak ellátását szolgálja.
5./ Nimród szabadidő és tájpark
Földterület: 7,5 hektár
7,5 hektáron sportolásra és szabadidős célra alkalmas tájpark kerül kialakításra. A szabadidőparkba belekerül egy footgolf pálya is, mely 18 lyuk kialakításával a Nimród csillagképet ábrázolja, mely lehetőséget teremt a kozmikus egyensúly megalkotására. A pálya egyes szakaszai erdővel és cserje sávokkal lesznek leválasztva. Maga a csillagkép tanösvényként is szolgálhat, ahol az egyes pontokat levendulasávval kísért gyalogút köti össze, jelöli ki. A terület szélén és az északi végében egy erdei lovaspálya kerül kijelölésre, ahol az erdőben gyepes tisztásokon keresztül lehet körbe menni, miközben lóugrató akadályokon, vizes felületeken lehet gyakorolni. A területen három tó létesül, melyeken helyenként a kisebb szigetekre és félszigetekre a gyalogos átkelést biztosító gyalogos hidakat építünk. Az egész tájpark területén öntözőrendszer kerül kialakításra. Zenepavilon, Szélkerék és tanösvény készül.
6./ Borkatedrális:
Hasznos alapterület 331,83 m2
A tájpark részeként tájba illő kialakítással kerül megépítésre. Lehetőséget biztosít a programok megtekintésére a kilátó részről, valamint a pince részben a Magyarországra jellemző borok bemutatására és fogyasztására.
7./ Lovarda:
Hasznos alapterület 1491,78 m2
Új épületként kerül megépítésre, amely magában foglalja a lovas sporthoz kapcsolódó funkciókon kívül a Nimród szabadidő park látogatóinak öltöző igényeit is. Fenntartható gyephasználathoz igazodó, tájba és a Népfőiskola hangulatához illeszkedő, környezetbarát természetes anyagokból épülő istálló, lovaspálya és külső lelátó létrehozása. A lovaspályához kapcsolódó öltöző a külső footgolf pályát is kiszolgálja. A nézők elsősorban az emeleti és hátsó lelátót látogatják. A külső-belső lovaspálya között közvetlen összeköttetéssel biztosítva lesz a bemelegítő és edzőpálya.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 ISO 9001 tanúsítvány megléte  6
2 ISO 14001 tanúsítvány megléte  6
3 Az előírt napi késedelmi kötbért meghaladóan vállalt többlet napi késedelmi kötbér mérték (többletértéket érően maximálisan ajánlható a napi 0,1%-os mértéken felül: legfeljebb további 0,4%/nap):  6
4 Az előírt jótállást meghaladóan vállalt többlet jótállási időtartam (előírt min. 24 hónapot nem számítva legfeljebb +36 hónap)  12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár /előirányzatokkal/ / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: 1./ A Lovarda megépítési és átadási véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 300. nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18658 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felújítási, építési munkák: Kőjurta, Kézműves ház, Jurta tábor, Látogatói vizesblokk, Nimród szabadidő és tájpark, Borkatedrális, Lovarda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sugárút 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: ferroep@ferroep.hu
Telefon: +36 62553133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553133
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1078732138
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1373721824
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Füves sportpálya építési, kertépítészeti munkákra, táj-, és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, tájépítész alkalmazása,
Közlekedési építmények, vízgazdálkodási építmények és mélyépítési műtárgyak felelős műszaki vezetése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sugárút 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges