Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/84
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.03.
Iktatószám:6532/2018
CPV Kód:72611000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IBM hardvereszközök garanciakiterjesztése és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72611000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszköz karbantartási és szoftvertámogatási szerződés - IBM hardvereszközök garanciakiterjesztése és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48760000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: IBM hardvereszközök garanciakiterjesztése és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: IBM hardvereszközök garanciakiterjesztése és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása eszköz karbantartási és szoftvertámogatási szerződés keretében, az alábbiak szerint.
Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi eszközök közül a Power szerverekre gyártói garanciakiterjesztés biztosítása, amely magába foglalja az 5x8 NBD (next business day) hardvergaranciát és a szoftverek követését és támogatását 1 évre (12 hónapra). A többi eszközre 1 éves (12 hónapos) 5x8 NBD hardvergarancia az elvárás.
Valamennyi eszköz vonatkozásában a teljesítés kezdő időpontja a szerződés aláírásának napja, időtartama: a szerződés aláírásától számított 12 hónap határozott időtartam, amely időtartam összesen legfeljebb négy alkalommal negyedéves (3 hónapos) periódusokkal meghosszabbodik, amennyiben Ajánlatkérő adott soron következő negyedévre vonatkozóan a szerződésben foglaltak szerint nem jelzi ellenkező igényét (egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a szerződést).
Description Machine Type Model/ Feature Order/Serial Quantity
POWER 750 8233 E8B 064942R 1
8 CORE 3.2 GHZ POWER7 PROC 8233 EPA4 064942R 2
POWER 750 8233 E8B 064943R 1
8 CORE 3.2 GHZ POWER7 PROC 8233 EPA4 064943R 2
POWER 750 8408 E8D 068283T 1
3.5 GHZ 8 CORE POWER7 PROCDCM 8408 EPT8 068283T 2
POWER 750 8408 E8D 068284T 1
3.5 GHZ 8 CORE POWER7 PROCDCM 8408 EPT8 068284T 2
IBM PowerSC Standard Edition 8408 E8D 068284T 16
IBM PowerSC Standard Edition 8408 E8D 068283T 16
Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX 8233 E8B 064943R 16
Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX 8408 E8D 068283T 16
Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX 8408 E8D 068284T 16
Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX 8233 E8B 064942R 16
Software Maintenance Systems Director Standard Edition SWMA DIR STD 8233 E8B 064943R 16
Software Maintenance Systems Director Standard Edition SWMA DIR STD 8408 E8D 068283T 16
Software Maintenance Systems Director Standard Edition SWMA DIR STD 8408 E8D 068284T 16
Software Maintenance Systems Director Standard Edition SWMA DIR STD 8233 E8B 064942R 16
Software Maintenance for IBM PowerVM Enterprise Edition SWMA PVM EE 8233 E8B 064943R 16
Software Maintenance for IBM PowerVM Enterprise Edition SWMA PVM EE 8408 E8D 068283T 16
Software Maintenance for IBM PowerVM Enterprise Edition SWMA PVM EE 8408 E8D 068284T 16
Software Maintenance for IBM PowerVM Enterprise Edition SWMA PVM EE 8233 E8B 064942R 16
Machine Control Program Remote Support MCP REMOTE SPT 7042 CR7 06AF66C 1
Machine Control Program Remote Support MCP REMOTE SPT 7042 CR6 0663AEC 1
RS/6000 SYSTEM RACK 7014 T42 0696BCD 1
RS/6000 SYSTEM RACK 7014 T42 06BBB8D 1
RACK MOUNT HW MANAG CONSOLE 7042 CR6 0663AEC 1
RACK MOUNTED HW MNG CONSOLE 7042 CR7 06AF66C 1
FLAT PANEL CONSOLE KIT 7316 TF3 104447T 1
FLAT PANEL CONSOLE KIT 7316 TF3 104798P 1
SAN24B 4 EXPRESS 2498 B24 10403RR 1
SAN24B 4 EXPRESS 2498 B24 10403TC 1
TS3310 TAPE LIBRARY 3576 L5B 1323818 1
STORWIZE V7000 CONTROLLER 24 2076 124 78N1XLM 1
STORWIZE V7000 CONTROLLER 24 2076 124 78N1XMD 1
STORWIZE V7000 CONTROLLER 24 2076 124 78N1XMG 1
STORWIZE V7000 CONTROLLER 24 2076 124 78N1XN2 1
STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N200P 1
STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N211B 1
STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N2128 1
STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N213A 1
Az egyes hardver- illetve szoftvertermékekre vonatkozó (eszköz-karbantartási és szoftvertámogatási) szolgáltatásokat a szerződés aláírásától számított 12 hónap határozott időtartamban kell nyújtani, amely időtartam összesen legfeljebb négy alkalommal negyedéves (3 hónapos) periódusokkal meghosszabbodik, amennyiben Ajánlatkérő adott soron következő negyedévre vonatkozóan a szerződésben foglaltak szerint nem jelzi ellenkező igényét (egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a szerződést).
A nyertes ajánlattevő köteles jótállást vállalni a beépítésre kerülő termékekért. A jótállás kezdetének időpontja a termék átvételének időpontja. A jótállási dokumentációt nyertes Ajánlattevő a teljesítést követően köteles átadni Ajánlatkérő részére.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő rendelkezik IBM Business Platinum Partneri minősítéssel 10
2 Ajánlattevő rendelkezik IBM Expert Server Systems minősítéssel 5
3 Ajánlattevő rendelkezik IBM Expert Storage Systems minősítéssel 5
4 Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata:az eljárást megindító felhívás III.1.3) alpont szerinti szakember alkalmassági köv. körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített ajánlati ár (garanciakiterjesztés szolgáltatás+szoftvertámogatási szolgáltatás ellenértéke 24 hónap)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2494 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eszköz karbantartási és szoftvertámogatási szerződés - IBM hardvereszközök garanciakiterjesztése és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombocz Zoltán u. 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: lajos.torok@intercomputer.hu
Telefon: +36 14113720
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14113749
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12857074-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48760000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12857074-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges