Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/79
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.24.
Iktatószám:6734/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67.752.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: • Menedzselt intézményi adathálózat: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények számára zárt szinkron adathálózat és központi Internet kijárat biztosítása szolgáltató által menedzselt végponti routerekkel, valamint a városi képviselők részére Internet kapcsolat biztosítása.
• Menedzselt központi tűzfalszolgáltatás: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények közös Internet kijáratának védelmére tűzfal szolgáltatás biztosítása.
• Menedzselt Internet szolgáltatás: Szombathelyi végpontok számára Internet szolgáltatás biztosítása Szolgáltató által menedzselt routerrel.
• HotSpot szolgáltatás és Internet biztosítása rendezvényekhez: Vezeték nélküli hozzáférési szolgáltatás biztosítása a város megadott pontjait lefedve, melyek segítségével WiFi interfészekkel rendelkező számítógépek, mobil készülékek használói számára lehetővé válik, hogy hozzáférjenek az Internethez. Továbbá a Szombathely Megyei Jogú Város által megrendezésre kerülő úgynevezett „nagy rendezvények” helyszínén megfelelő sávszélességű, garantált Internet elérés biztosítása.
• Integrált menedzsmentszolgáltatás: A hálózati eszközök különböző tulajdonságainak, állapotainak automatikus begyűjtése; üzemeltetési riportok készítésének lehetősége és dokumentációs rendszer biztosítása.
2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
Kizárólag minden műszaki követelményt kielégítő, részletes műszaki megoldást tartalmazó ajánlat adható be.
Az ajánlattevőnek minden szolgáltatásra érvényes ajánlatot kell adnia.
Az ajánlat nem tartalmazhat opcionális vagy több verziós tételeket.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a mellékletben felsorolt 95 db végpont közül 65 db önkormányzati végpont kiépítése kötelező, azonban az üzemeltetés során a további 30 db végpont kiépítését többletköltség nélkül szükséges biztosítania.
3. MENEDZSELT INTÉZMÉNYI ADATHÁLÓZAT
# Intézményi hálózat
# Zárt, szinkron IP alapú adathálózat az önkormányzati intézmények számára.
# A telephelyeket és a minimális telephelyi hozzáférési sávszélességeket a telephelylista melléklet tartalmazza.
# A központi telephelyen (Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth utca 1-3.) a csatlakozó intézmények összes, a kiírásban szereplő minimum sávszélességének legalább 50%-át biztosítani kell az Internet irányába.
# Szolgáltató a központi telephelyre két független nyomvonalon, eltérő technológiával, (amiből az egyik optikai) építi ki a kapcsolatot ezzel biztosítva a kiemelkedően magas rendelkezésre állást.
# Menedzselt központi routerek.
# Internet kapcsolat
# Szolgáltatói oldalon rendelkezni kell legalább két független Internet betáplálással (egymástól elkülönülő nyomvonalon a BIX-ig) és redundáns központi infrastruktúrával.
# Elvárás a legalább 750 Mbit/s szimmetrikus garantált sávszélesség
# Menedzselt redundáns Internet router.
# 16 db publikus IP cím.
# Üzemeltetés
# Az év minden napján biztosított a 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
# A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül biztosított.
4. MENEDZSELT KÖZPONTI TŰZFALSZOLGÁLTATÁS
# Tűzfal rendszer
# Minden kapcsolat zárt VLAN-ban csatlakozzon a központ felé
# Redundáns kiépítésű központi infrastruktúra.
# Az intézményi hálózat felől érkező forgalmat átvezeti a tűzfal rendszeren, azaz a központi LAN az intézmények felől is tűzfallal védett.
# A tűzfal áteresztőképessége megfeleljen az Intézmények felől várható igényeknek.
# Legalább 25 egyidejű Internet felől érkező titkosított belső hálózati hozzáférés (VPN) terminálásra.
# Szolgáltatás bevezetés
# A szolgáltatás részét képzi a tűzfal szabályrendszerek folyamatos felülvizsgálata és az új tűzfalalkalmazásba történő migrációja.
# Az új, konszolidált szabályrendszer kialakításához az Ajánlattevő biztosítson szakértői konzultációs lehetőséget.
# Üzemeltetés
# Az év minden napján biztosított a 0-24 óráig elérhető hibabejelentő szolgáltatás.
# A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
5. MENEDZSELT INTERNET SZOLGÁLTATÁS
Az egyéni mobil Internet szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
• Internet hozzáférés
o 25 db Szombathely város területén lévő Internet csatlakozás.
o A csatlakozások maximális sebessége névleges 150/20 Mbit/s, belföldön korlátlan adatkerettel.
o A szerződés időtartama alatt a végpontok igény esetén áthelyezhetők új címre.
o Az Internet csatlakozást termináló végberendezés (WiFi képességű router) a szolgáltatás részét képzi, de laptopon önállóan is használható legyen.
• Üzemeltetés
o Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
o A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
6. HOTSPOT SZOLGÁLTATÁS ÉS INTERNET BIZTOSÍTÁSA RENDEZVÉNYEKHEZ
A szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
• HotSpot rendszer
o A HotSpot rendszer kialakításának teljes költsége, így különösen, de nem kizárólagosan az antenna elhelyezési, engedélyezési költségei is az ajánlattevőt terhelik.
o Vezeték nélküli hozzáférési szolgáltatás biztosítása a város megadott pontjait lefedve, melyek segítségével WLAN interfészekkel rendelkező számítógépek, illetve arra alkalmas mobiltelefonok használói számára lehetővé válik, hogy hozzáférjenek az Internethez. Továbbá a Szombathely Megyei Jogú Város által megrendezésre kerülő úgynevezett „nagy rendezvények” helyszínén megfelelő sávszélességű, garantált Internet elérés biztosítása.
o A városi hálózat HotSpot szolgáltatás számára kijelölt célterületek:
• Ferences-kert a Történelmi Témapark
• Savaria tér
• Fő tér
o A területet előzetes felmérés szerint 6-8 darab nagy rendelkezésre állású HotSpot eszközzel fedhető le.
o A rendszerhez való csatlakozás MAC cím azonosítás alapján működjön egy automata regisztrációs folyamaton keresztül. A csatlakozott eszköz 5/1 Mbit/s sávszélességgel üzemelhet napi maximum 2 órán keresztül. Az időkeret napi több alkalommal is megszakítható a felhasználó által. A sávszélességet nem kötelező garantálni.
• Hozzáférési pont
o Elvárás a kültéri, időjárásálló kialakítás
o 802.11a/b/g/n szabvány támogatása. (dual band)
o Legyen képes AP-to-AP kommunikációra is
o Egy AccessPoint legalább 200 kliens kiszolgálására legyen képes egyidejűleg
o Kimenő teljesítménye legyen állítható, tekintettel a különböző cellaméretekre.
• Internet kapcsolat biztosítása városi rendezvényekhez
o A Szombathely Megyei Jogú Város által megrendezésre kerülő úgynevezett „nagy rendezvények” helyszínén minimum 30 Mbits / 30 Mbit/s sávszélességű garantált Internet elérés biztosítása.
o Az Internet hozzáférés legyen alkalmas nagysebességű Internet elérésre, vagy akár streaming alkalmazásra is.
o A város területén megrendezésre kerülő rendezvények száma maximum évi 10 db, melyek egyenként maximum 5 nap hosszúságúak lehetnek.
o A rendezvények minimum 3 nappal a megnyitás előtt kerülnek bejelentésre.
• Üzemeltetés
o Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
o A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
7. INTEGRÁLT MENEDZSMENTSZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
• Menedzsment rendszer
o Az aktuális elérhetőségi állapot megjelenítése dashboard és szűrhető lista vagy térkép formában.
o Az állapot változások naplózása, felületen való megjelenítése, kereshető formában.
o A hálózaton forgalmazó kliens eszközök MAC és IP címének, DNS nevének összegyűjtése SNMP+DNS alapon (mely switch porton melyik eszköz forgalmazott, mikor láttuk ott utoljára), ezek megjelenítése kereshető, exportálható riport formájában.
o Legyen képes a kijelölt interfészeken a forgalom mérésére, grafikonos ábrázolására és topN riportban való megjelenítésére.
• A menedzsment rendszer működéséhez szükséges szoftver és hardver biztosítása ajánlattevő feladata.
• Üzemeltetés
o Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
o A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 4 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó HUF/hónap / Súlyszám: 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. (2) bekezdés c) pontja alapján.
Indokolás: A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A műszaki-technikai sajátosság, illetőleg a beszerzési igény kielégítésére vonatkozó más reális alternatíva kizártságának indoka:
Ajánlatkérő már 2016. évben is a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárást folytatta le az Isis-Com Kft. - Közbeszerzési Hatóság által is elfogadott - kizárólagossági jogi nyilatkozatára tekintettel, melynek eredményeként 2016. szeptember 29. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő 18 hónapos időtartamra kötött szerződést a szolgáltatóval a városi hálózati üzemeltetési feladatok ellátására.
Az Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft. által kialakított és jelenleg is üzemeltetett „Internet alapú városi hálózat” 95 db mikrohullámú technológiával és 1 db optikai hálózattal ellátott végpontjainak, valamint az ezt kiszolgáló gerinchálózatnak - ami a teljes rendszer 70 %-a - a kizárólagos tulajdonosa az Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Ezen hálózaton más távközlési és informatikai szolgáltató nem szolgáltathat, ahhoz hozzáférése nincs, és az Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.-vel szemben törvényi kötelezettség nem áll fenn a hálózat átengedésére.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5170 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc u. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13106113-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67752000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13106113-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Ajánlattevő neve: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1.
Adószáma: 13106113-2-18
Ajánlati ár (nettó HUF/hónap): 1.882.000 Ft/hó + 5% ÁFA
Az önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény iktatószáma: 5170/2018
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges