Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/81
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.26.
Iktatószám: 6865/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: AK16992
Postai cím: Kossuth Lajos út 197
Város: Szászberek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ragály Erika jegyző
Telefon: 56/552-017
E-mail: phszaszberek@pr.hu
Fax: 56/552-017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szaszberek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Út- és közmű építés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Út- és közmű építés”
Teljesítés helye: Szászberek, 61/4. Hrsz.
Létesítendő az építési engedélyezési és kivitelei dokumentációnak megfelelő labdarúgó munkacsarnok a hozzá tartozó szociális és oktató helyiségekkel együtt külön eljárásban megvalósítandó felépítmény működéséhez és üzemeléséhez szükséges külső utak, járdák, közművek és a kertészeti munkák a telekhatáron belül.
A létesítményt zöldmezős beruházásként kell megvalósítani a kiírásnak megfelelően a felépítmény megvalósítására kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjével közösen.
A teljesítéskor az utaknak, parkolónak, a közműveknek és a kertészeti és zöldfelületi munkáknak teljeskörűnek, használatbavételre alkalmasnak és beüzemeltnek kell lennie.
Az építés főbb területi mennyiségei:
Telekterület: 4428 m2
Jelen eljárásnak nem része a felépítmény és a felépítmény külső falsíkjától számított egy méter távolságra történő közmű kivezetések és csatlakozási pontok kialakítása.
Az épülethez kialakításra kerül:
6 db személygépkocsi parkoló és 1 db. mozgáskorlátozott parkoló,
16 db biciklitároló
2315,9 m2 zöldfelület melyen minimum 6 db kétszernevelt fát kell ültetni a kertészeti tervek szerint. A maradék terület füvesített ültetett füves.
A közművek tekintetében a következő közművek létesítendők:
Villamosenergia betáp vezeték a mérőtől: egyidejű teljesítmény 87 kW 180 A
Gázenergia betáp vezeték a mérőtől: 12 m3/h PE 80/G anyagú föld alatti vezetékben elvezetve
Víz és szennyvíz csatlakozás a mérőtől és a befogadóig a telekhatárnál: a viz betáp vezeték a tüzivízzel együtt NA 100 a szennyvíz elvezetés NA 200 vezetéken
Csapadékcsatorna: felszíni vízelvezetés
Térvilágítás: 3 db 4 m magas LED lámpaoszlop átlag 15 lux megvilágítással.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 84225140 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Út- és közmű építés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5053 Szászberek, 61/4. Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Út- és közmű építés”
Teljesítés helye: Szászberek, 61/4. Hrsz.
Létesítendő az építési engedélyezési és kivitelei dokumentációnak megfelelő labdarúgó munkacsarnok a hozzá tartozó szociális és oktató helyiségekkel együtt külön eljárásban megvalósítandó felépítmény működéséhez és üzemeléséhez szükséges külső utak, járdák, közművek és a kertészeti munkák a telekhatáron belül.
A létesítményt zöldmezős beruházásként kell megvalósítani a kiírásnak megfelelően a felépítmény megvalósítására kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjével közösen.
A teljesítéskor az utaknak, parkolónak, a közműveknek és a kertészeti és zöldfelületi munkáknak teljeskörűnek, használatbavételre alkalmasnak és beüzemeltnek kell lennie.
Az építés főbb területi mennyiségei:
Telekterület: 4428 m2
Jelen eljárásnak nem része a felépítmény és a felépítmény külső falsíkjától számított egy méter távolságra történő közmű kivezetések és csatlakozási pontok kialakítása.
Az épülethez kialakításra kerül:
6 db személygépkocsi parkoló és 1 db. mozgáskorlátozott parkoló,
16 db biciklitároló
2315,9 m2 zöldfelület melyen minimum 6 db kétszernevelt fát kell ültetni a kertészeti tervek szerint. A maradék terület füvesített ültetett füves.
A közművek tekintetében a következő közművek létesítendők:
Villamosenergia betáp vezeték a mérőtől: egyidejű teljesítmény 87 kW 180 A
Gázenergia betáp vezeték a mérőtől: 12 m3/h PE 80/G anyagú föld alatti vezetékben elvezetve
Víz és szennyvíz csatlakozás a mérőtől és a befogadóig a telekhatárnál: a viz betáp vezeték a tüzivízzel együtt NA 100 a szennyvíz elvezetés NA 200 vezetéken
Csapadékcsatorna: felszíni vízelvezetés
Térvilágítás: 3 db 4 m magas LED lámpaoszlop átlag 15 lux megvilágítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében a 36 hónapon felüli, ép 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Vállalkozói Díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Párisi u. 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: ballerandras@peszter.hu
Telefon: +36 30 6002264
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788821-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63045950
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84225140
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Út- és közmű építési munkák, közmű építési munkák, kertészeti munkák, külső villamosságo munkák (erős- és gyengeáram), épületgépészeti munkák, földmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Párisi u. 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788821-2-41

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44

Hivatalos név: Expert Építő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építők útja 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14087026-2-13

Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi u. 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726-2-13

Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges