Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/85
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.04.
Iktatószám:7278/2018
CPV Kód:48100000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt
Teljesítés helye:HU - 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Leonardo SNS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt
Nemzeti azonosítószám: AK19400
Postai cím: Róna utca 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
Telefon: +36 14611321
E-mail: szemeredi.anna@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.filmalap.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.filmalap.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Filmes utómunka szoftverek éves liszenszének és egy éves kiterjesztett garanciájának beszerzése 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Filmlabor igazgatóságán használt filmes utómunka szoftverek éves
liszenszét és egy éves kiterjesztett garanciáját kívánja beszerezni, a következők szerint.
A rendszerek gyártója, a liszensz nyújtója és a kiterjesztett garancia kötelezettje a Filmlight Ltd. (a továbbiakban: Gyártó)
Ajánlatkérő rendszerének összetevői, amelyekhez a liszenszek és a kiterjesztett garanciák tartoznak:
1 db Baselight Four rendszer és 1 db Baselight One rendszer, valamint a hozzájuk kapcsolódó 1 db Baselight Conform szoftver
1 db Blackboard
1 db Slate
1 db Northlight II szkenner
1 db Flux Store
Ajánlatkérő a beszerzés részletes feltételeit és a közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció II.
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS című fejezetében határozza meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21531569,5 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján filmes utómunka szoftverek éves liszenszének és egy éves kiterjesztett garanciájának beszerzése 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU - 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Filmlabor igazgatóságán használt filmes utómunka szoftverek éves
liszenszét és egy éves kiterjesztett garanciáját kívánja beszerezni, a következők szerint.
A rendszerek gyártója, a liszensz nyújtója és a kiterjesztett garancia kötelezettje a Filmlight Ltd. (a továbbiakban: Gyártó)
Ajánlatkérő rendszerének összetevői, amelyekhez a liszenszek és a kiterjesztett garanciák tartoznak:
1 db Baselight Four rendszer és 1 db Baselight One rendszer, valamint a hozzájuk kapcsolódó 1 db Baselight Conform szoftver
1 db Blackboard
1 db Slate
1 db Northlight II szkenner
1 db Flux Store
1. A Baselight Four rendszerhez tartozó csomag tartalma:
Éves Baselight telefonos és e-mailes terméktámogatás a következőket foglalja magában:
-Hardver - a Gyártó termékei közül Ajánlatkérő használatában lévő hardver rendszerekben keletkező hiba feltárása;
-Szoftver - Gyártó termékei közül Ajánlatkérő használatában lévő operációs rendszer és alkalmazás e-mail, telefon és
távdiagnisztikai hibaelhárítása. Szoftverhibák javításának rendelkezésre bocsátása. A rendszerhez tartozó Baselight Conform
rendszerekre vonatkozó liszensz és garanciakiterjesztés beleértendő a fényelő rendszer terméktámogatásába.
A kapcsolódó Baselight hardver elemek javítása keretében
- a Control panelek kivételével a hibás hardver elemek Gyártó általi cseréje a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében
cserealkatrész csereeszköz előreküldése mellett.
2. A Baselight ONE rendszerhez tartozó csomag tartalma:
Éves Baselight telefonos és e-mailes terméktámogatás Baselight ONE rendszerhez a következőket foglalja magában:
- Hardver - a Gyártó termékei közül Ajánlatkérő használatában lévő hardver rendszerekben keletkező hiba feltárása;
- Szoftver - a Gyártó termékei közül Ajánlatkérő használatában lévő operációs rendszer és alkalmazás e-mail, telefon és
távdiagnosztikai hibaelhárítása. Szoftverhibák javításának rendelkezésre bocsátása. A rendszerhez tartozó Baselight Conform
rendszerekre vonatkozó liszensz és garanciakiterjesztés beleértendő a fényelő rendszer terméktámogatásába.
A kapcsolódó Baselight hardver elemek javítása keretében
a Control panelek kivételével a hibás hardver elemek Gyártó általi cseréje a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében
cserealkatrész csereeszköz előreküldése mellett.
3. Blackboard 1 hardver javítás csomagja
Az éves Blackboard 1 hardver javítás a következőket tartalmazza:
- A Gyártó Blackboard 1 termékének javítása
Együtt rendelendő az „Éves Baselight telefonos és e-mailes terméktámogatás Baselight FOUR rendszerhez” szerződéssel
4. Slate hardver javítás csomagjának tartalma
Az éves Slate hardver javítás a következőket tartalmazza:
- A Gyártó Slate termékének javítása és az Ajánlatkérőhöz történő visszaszállítása.
5. FLUX terméktámogatás csomagjának tartalma
FLUX Store karbantartás
- távoli diagnosztika, e-mailes és telefonos hibaelhárítás.
- A hibás hardver elemek Gyártó általi cseréje a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében cserealkatrész csereeszköz
előreküldése mellett
- Szoftver frissítések
- helyszíni javítás költségeit a csomag nem tartalmazza.
6. Northlight 2 - Silver csomagjának tartalma
Az éves Northlight 2 Silver terméktámogatás a következőket tartalmazza:
- Gyártó termékei közül Ajánlatkérő használatában lévő operációs rendszer és Northlight alkalmazás e-mail, telefon és
távdiagnisztikai támogatása. Szoftverhibák javításának rendelkezésre bocsátása.
- Hardver - távdiagnosztika és telefonos hibaelhárítás. Cserealkatrészek biztosítása Gyártó listaárának 70 %-áért.
7. Baselight Conform csomagjának tartalma
- 1 éves licenc hosszabbítás
8. Az 1-7. pontban szereplő szoftver csomagokhoz tartozó új szoftver funkciók, hardver elemek, helyszíni javítások csomagja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont –
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4917 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés "Filmes utómunka szoftverek éves liszenszének és egy éves kiterjeszetett garanciájának beszerzése 218
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Leonardo SNS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlőkert utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: info@leonardo.sns.hu
Telefon: +361 2500165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11917168-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21420000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21531569,5
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Leonardo SNS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlőkert utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11917168-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges