Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/158
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.08.16.
Iktatószám: 14615/2018
CPV Kód: 71311300-4
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GTH Holding Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) - hitelesítési eljárás lefolytatása a NIF Zrt. - mint Megrendelő - által Magyarország vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó létesítményei vonatkozásában megvalósítandó projektjei esetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése és Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. üteme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A NIF Zrt. Ajánlatkérő által „Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve, illetve a
30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) - hitelesítési eljárás lefolytatása a
NIF Zrt. - mint Megrendelő - által Magyarország vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó
létesítményei vonatkozásában megvalósítandó projektjei esetében” tárgyában az Európai Unió
Hivatalos Lapjában TED 2015/S 207-375850 számon indított eljárás alapján megkötött
keretmegállapodás 2. részében lefolytatott konzultációk eredményéről szóló negyedéves
hirdetmény a Kbt. 30. § (3) bek. alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
472 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése és Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. üteme
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GTH Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179773908
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311300-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179773908
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GTH Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízó által 2016. október 28-án kiadott konzultációs felhívás alapján megkötött megbízási szerződés szerint mind a Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése műszaki rész, mind a Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. üteme rész tekintetében egy tanúsítási feladatként került meghatározásra tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a két rész műszaki kivitelezésének határidejét közel azonos időpontra tervezte.
Tekintettel arra, hogy a Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. üteme rész megvalósításának befejezését egyelőre nem lehet meghatározni, indokolttá vált a Székesfehérvár állomás vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése résztől történő különválasztása, hogy ez utóbbi rész tekintetében a szerződést a felek le tudják zárni. Ennek keretében indokolt a Szerződésben a tanúsításra megállapított megbízási díj elválasztása a két rész tekintetében, illetve annak az elvégendő feladatok mennyiségéhez történő arányosítása és a részfeladatok teljesítési határidejének szétválasztása az egyes részek tekintetében. Indokolt továbbá ennek megfelelően az arányos díjazás két részletben történő kifizetéséről történő rendelkezés. A határidők tekintetében az eredeti szerződésben meghatározott feltételek nem változnak, csupán a két rész tekintetében különválnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy a Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. üteme rész tekintetében a felek számára nem volt előrelátható, hogy a közbeszerzés becsült értékéhez képest jelentősen magasabb ajánlatok fognak beérkezni, ezért forráshiányra tekintettel eredménytelen lesz a közbeszerzés, így a projekt megvalósítása elhúzódik. A fent írtak alapján megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás csupán a szerződésben meghatározott feladatok 2 részre bontását jelenti, nem befolyásolja sem az eredeti szerződésben meghatározott befejezési határidőt, sem az szerződés ellenértékét, tehát nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 179773908 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 179773908 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben