Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.09.10.
Iktatószám:14779/2018
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Mátészalka Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 072.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Viadukt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04960
Postai cím: Hősök tere tér 9.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Botond
Telefon: +36 44501330
E-mail: projektiroda@mateszalka.hu
Fax: +36 44501360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mateszalka.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi Helyi Közutak Fejlesztése Mátészalkán
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hodászi út 0+000 - 0+416 kmsz. közötti szakaszán stabilizált út megépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 072.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízszintes vonalvezetés:
A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján kerül kialakításra.
Egyenes 0+000 - 0+416 kmsz
Magassági vonalvezetés:
A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével.
Emelkedik 0+000 - 0+050 kmsz 0,01 %-ot
Esik 0+050 - 0+160 kmsz 0,09 %-ot
Emelkedik 0+160 - 0+331 kmsz 2,46 %-ot
Esik 0+331 - 0+416 kmsz 1,02 %-ot
Keresztmetszeti kialakítás:
A tervezett út burkolatszélessége 5,50, mindkét szélén süllyesztett szegélykővel lezárva. Az útpadka szélessége 0,5 - 0,5 m. A tervezett út helyszínrajzi kialakításánál figyelembe vettük az esetlegesen később kialakítandó, gyalogos forgalmat biztosító járda helyszükségletének biztosítását az út É-i oldala mellett. Az útburkolat kétoldali esésű, oldalesése 2,5% - 2,5%, a padka oldalesése 5%.
pályaszerkezet kialakítása:
A tervezett pályaszerkezet:
• 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiékelve.
• 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
Létesítményjegyzék - Hodászi út:
Sorszám Létesítmény megnevezése Egység Mennyiség
1 Régi útalap, földmű bontása m3 2499,36
2 Úttükör kialakítása m2 2558,4
3 Homokos kavics fagyvédő réteg beépítése m3 541,2
4 Zúzottkő útalap beépítése m2 541,2
5 Süllyesztett szegély építése fm 787
6 Teherbíró útpadka alá fagyvédő homokos kavics rtg. 15 cm vtg. m3 59,04
7 Teherbíró útpadka készítése m3 78,72
8 KRESZ tábla oszlop elhelyezése db 2
9 KRESZ tábla elhelyezése db 2
ÉPÍTÉSI FOLYAMAT
A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell szállítani hatósági engedéllyel rendelkező inert - a kivitelezés helyéhez legközelebb lévő - hulladék elhelyező telepre. A tervezett tükörszint alatti 50 cm-es vastagságban építési törmelékekkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét kell vék elhelyez U≥7 egyenlőtlenségi együttható értékkel rendelkező homokkal. A talajjavító réteg részére tükröt kell kialakítani. A tükröt a burkolat esésével megegyezően kell elkészíteni. A tükörben simító hengerlést kell végezni. A burkolat, a kiemelt szegélyek elkészülte után a nemesített padkát is meg kell építeni 0,50 -
0,50 m szélességben. A süllyesztett szegélyt a kapubejárók vonalában le kell süllyeszteni. A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.
Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot Tr 90 % -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 50 cm-es réteg tömörsége Tr 92 % legyen.
A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű tükörszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírási modulus (E2) értéke 50 MN/m² értéknél kisebb nem lehet. A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése. A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.
Elvárás az e-ÚT 03.01.13.18 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti megvalósítás.
A kivitelezés során kivitelező köteles az Építési Normagyűjtemény kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is vezetni.
Elvárás a Vibrációs henger alkalmazása a kivitelezés során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1916740497

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12395 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Viadukt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkő u. 34/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36868217
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 072.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízszintes vonalvezetés:
A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján kerül kialakításra.
Egyenes 0+000 - 0+416 kmsz
Magassági vonalvezetés:
A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével.
Emelkedik 0+000 - 0+050 kmsz 0,01 %-ot
Esik 0+050 - 0+160 kmsz 0,09 %-ot
Emelkedik 0+160 - 0+331 kmsz 2,46 %-ot
Esik 0+331 - 0+416 kmsz 1,02 %-ot
Keresztmetszeti kialakítás:
A tervezett út burkolatszélessége 5,50, mindkét szélén süllyesztett szegélykővel lezárva. Az útpadka szélessége 0,5 - 0,5 m. A tervezett út helyszínrajzi kialakításánál figyelembe vettük az esetlegesen később kialakítandó, gyalogos forgalmat biztosító járda helyszükségletének biztosítását az út É-i oldala mellett. Az útburkolat kétoldali esésű, oldalesése 2,5% - 2,5%, a padka oldalesése 5%.
pályaszerkezet kialakítása:
A tervezett pályaszerkezet:
• 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiékelve.
• 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
Létesítményjegyzék - Hodászi út:
Sorszám Létesítmény megnevezése Egység Mennyiség
1 Régi útalap, földmű bontása m3 2499,36
2 Úttükör kialakítása m2 2558,4
3 Homokos kavics fagyvédő réteg beépítése m3 541,2
4 Zúzottkő útalap beépítése m2 541,2
5 Süllyesztett szegély építése fm 787
6 Teherbíró útpadka alá fagyvédő homokos kavics rtg. 15 cm vtg. m3 59,04
7 Teherbíró útpadka készítése m3 78,72
8 KRESZ tábla oszlop elhelyezése db 2
9 KRESZ tábla elhelyezése db 2
ÉPÍTÉSI FOLYAMAT
A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell szállítani hatósági engedéllyel rendelkező inert - a kivitelezés helyéhez legközelebb lévő - hulladék elhelyező telepre. A tervezett tükörszint alatti 50 cm-es vastagságban építési törmelékekkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét kell vék elhelyez U≥7 egyenlőtlenségi együttható értékkel rendelkező homokkal. A talajjavító réteg részére tükröt kell kialakítani. A tükröt a burkolat esésével megegyezően kell elkészíteni. A tükörben simító hengerlést kell végezni. A burkolat, a kiemelt szegélyek elkészülte után a nemesített padkát is meg kell építeni 0,50 -
0,50 m szélességben. A süllyesztett szegélyt a kapubejárók vonalában le kell süllyeszteni. A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.
Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot Tr 90 % -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 50 cm-es réteg tömörsége Tr 92 % legyen.
A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű tükörszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírási modulus (E2) értéke 50 MN/m² értéknél kisebb nem lehet. A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése. A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.
Elvárás az e-ÚT 03.01.13.18 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti megvalósítás.
A kivitelezés során kivitelező köteles az Építési Normagyűjtemény kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is vezetni.
Elvárás a Vibrációs henger alkalmazása a kivitelezés során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36868217
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Viadukt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkő u. 34/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kiadott műszaki leírástól eltérően a 2. közbeszerzési rész vonatkozásában a tervezett útburkolat mindkét szélét süllyesztett szegélykő helyett kiemelt szegéllyel kell lezárni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nevezett út mentén a későbbi - megnövekedett - gyalogos forgalom biztosításának lehetősége miatt járda kialakítása válik szükségessé, melytől az autós forgalmat biztonsági szempontokból célszerű kiemelt szegéllyel elválasztani. Ezáltal a jelenlegi beruházás műszaki tartalmának módosítása mind közlekedésbiztonságilag, mind költséghatékonyság szempontjából indokolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36868217 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36868217 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben