Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/215
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.09.
Iktatószám: 20644/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Nyíregyházi Egyetem
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20814887
Postai cím: Sóstói Út 31/b
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NyE - NEPTUN követése, támogatása és kapcs. szolg.
Hivatkozási szám: EKR000745572018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 28 hónapra a dokumentációban részletezettek szerint.
A Nyíregyházi Egyetem a birtokában lévő licencigazolásban szereplő Neptun Egységes Tanulmányi Rendszernek a támogatását kívánja megoldani.
Fentiek mellett egyedi fejlesztési igények is felléphetnek a szerződés folyamán, ezekre is kér ajánlatkérő ajánlatot.
a) Havi support szolgáltatásba tartozó (bevezetett) modulok
Neptun.Net tanügyi adminisztrációs funkcionalitásai
Gyűjtőszámla funkcionalitás
E-számla vagy Elektronikusan archivált számla
TÜSZ gazd. Interfész
FIR adatkommunikációs programrendszer
Elektronikus kérvénykezelő
Kollégiumi adminisztrációs modul
TimeR® időpont foglalás
Neptun Meet Street
b) Kiegészítő tranzakciódíjas modulok, szolgáltatások
Fejlesztői óradíj keretében program fejlesztés, tanácsadás, oktatás: 24 óra/év (2 óra/hó)
Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás: 20 000 db/év (1667 db/hó)
Neptun irathitelesítési szolgáltatás: 5 000 db/év (417 db/hó)
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46515280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NyE - NEPTUN követése, támogatása és kapcs. szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 28 hónapra a dokumentációban részletezettek szerint.
A Nyíregyházi Egyetem a birtokában lévő licencigazolásban szereplő Neptun Egységes Tanulmányi Rendszernek a támogatását kívánja megoldani.
Fentiek mellett egyedi fejlesztési igények is felléphetnek a szerződés folyamán, ezekre is kér ajánlatkérő ajánlatot.
a) Havi support szolgáltatásba tartozó (bevezetett) modulok
Neptun.Net tanügyi adminisztrációs funkcionalitásai
Gyűjtőszámla funkcionalitás
E-számla vagy Elektronikusan archivált számla
TÜSZ gazd. Interfész
FIR adatkommunikációs programrendszer
Elektronikus kérvénykezelő
Kollégiumi adminisztrációs modul
TimeR® időpont foglalás
Neptun Meet Street
b) Kiegészítő tranzakciódíjas modulok, szolgáltatások
Fejlesztői óradíj keretében program fejlesztés, tanácsadás, oktatás: 24 óra/év (2 óra/hó)
Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás: 20 000 db/év (1667 db/hó)
Neptun irathitelesítési szolgáltatás: 5 000 db/év (417 db/hó)
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alább felsorolt opcionálisan megrendelhető modulok bevezetése (lehívása):
1. OTP Simple modul (amely kiváltja a korábbi OTP VPOS bankkártyás fizetés modult)
2. Active Directory
3. Erasmus modul
4. VIR interfész A fentieken túlmenően a jelen felhívás II.2.4) pont c) alpontjában előírt Kiegészítő tranzakciódíjas modulok, szolgáltatások esetében:
- a Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás: alapmennyiségen (20 000 db/év (1667 db/hó)) felül + 20% db számla, valamint
- a Neptun irathitelesítési szolgáltatás: alapmennyiségen (5000 db/év (417 db/hó)) felül+ 20 % db irat. Az opció lehívásának végleges időtartama: szerződés érvényességi ideje.
Az opciós rész lehívásának a módja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont alapján történő szerződésmódosítás.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
1.) A II.2.5) pont szerinti értékelési szempont (összehasonlítás alapja):
Ajánlati ár a szerződéses alapmennyiségre opcionális tételek nélkül 28 hónapra (nettó Ft)
A Felolvasólapon ezt az értéket kell szerepeltetni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti Utca 46
Város: Érd
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: feher.istvan@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11684057213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46515280
A szerződés/rész végleges összértéke: 46515280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges