Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.09.
Iktatószám: 5170/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szombathely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67.752.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A megrendelt feladatok:
1.1. Menedzselt intézményi adathálózat: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények számára zárt adathálózat és központi Internet kijárat biztosítása szolgáltató által menedzselt végponti routerekkel, valamint a városi képviselők otthoni Internet kapcsolatának biztosítása.
1.2. Menedzselt központi tűzfalszolgáltatás: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények közös Internet kijáratának védelmére tűzfal szolgáltatás biztosítása.
1.3. Menedzselt Internet szolgáltatás: Szombathelyi végpontok számára Internet szolgáltatás biztosítása Szolgáltató által menedzselt routerrel.
1.4. HotSpot szolgáltatás és Internet biztosítása rendezvényekhez: Vezeték nélküli hozzáférési szolgáltatás biztosítása a város megadott pontjait lefedve, melyek segítségével WLAN interfészekkel rendelkező számítógépek, illetve arra alkalmas mobiltelefonok használói számára lehetővé válik, hogy hozzáférjenek az Internethez. Továbbá a Szombathely Megyei Jogú Város által megrendezésre kerülő úgynevezett „nagy rendezvények” helyszínén megfelelő sávszélességű, garantált Internet elérés biztosítása.
1.5. Központi szerver infrastruktúra támogatás biztosítása: a telepített és üzembe helyezett hardver eszközökhöz a szerződés futamidejére 24/7 NBD helyszíni garancia biztosítása.
1.6. Integrált menedzsmentszolgáltatás: A hálózati eszközök különböző tulajdonságainak, állapotainak automatikus begyűjtése; üzemeltetési riportok készítésének lehetősége és dokumentációs rendszer biztosítása egyetlen integrált rendszer felhasználásával.
2. Menedzselt intézményi adathálózat
2.1. Intézményi hálózat
2.1.1. Zárt IP alapú adathálózat az önkormányzati intézmények számára.
2.1.2. A telephelyeket és a minimális telephelyi hozzáférési sávszélességeket a telephelylista melléklet tartalmazza.
2.1.3. A központi telephelyen (Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth utca 1-3.) a csatlakozó intézmények összes, a kiírásban szereplő letöltési irányú minimum sávszélességének legalább 50%-át biztosítani kell a feltöltési irányba.
2.1.4. Menedzselt végponti routerek.
2.2. Internet kapcsolat
2.2.1. Redundáns nagy sebességű minimum (300Mbit/s+300Mbit/s) szimmetrikus, forgalom korlát nélküli Internet hozzáférés (2 független szolgáltatótól)
2.2.2. Menedzselt redundáns Internet router.
2.2.3. 16+16 db publikus IP cím.
2.3. Üzemeltetés
2.3.1. Az év minden napján biztosított a 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
2.3.2. A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül biztosított.
3. Menedzselt központi tűzfalszolgáltatás
3.1. Tűzfal rendszer
3.1.1. Minden kapcsolat titkosított VPN kapcsolattal csatlakozzon a központ felé
3.1.2. Redundáns kiépítésű, aktív/passzív üzemmódban működő 3 tűzfal zónát támogató megoldás.
3.1.3. Az intézményi hálózat felől érkező forgalmat átvezeti a tűzfal rendszeren, azaz a központi LAN az intézmények felől is tűzfallal védett.
3.1.4. A tűzfal áteresztőképessége 400Mb/s, illetve biztosítson a 200000 egyidejű kapcsolatszámot.
3.1.5. Legalább 25 egyidejű Internet felől érkező titkosított belső hálózati hozzáférés (VPN) terminálásra.
3.2. Szolgáltatás bevezetés
3.2.1. A szolgáltatás részét képzi a tűzfal szabályrendszerek folyamatos felülvizsgálata és az új tűzfalalkalmazásba történő migrációja.
3.2.2. Az új, konszolidált szabályrendszer kialakításához az Ajánlattevő biztosítson szakértői konzultációs lehetőséget.
3.3. Üzemeltetés
3.3.1. Az év minden napján biztosított a 0-24 óráig elérhető hibabejelentő szolgáltatás.
3.3.2. A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
4. Menedzselt Internet szolgáltatás
Az Internet szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
4.1. Internet hozzáférés
4.1.1. 21 db Szombathely város területén lévő Internet csatlakozás.
4.1.2. A csatlakozások sebessége névleges 15/5 Mbit/s korlátlan forgalmazással.
4.1.3. A szerződés időtartama alatt a végpontok igény esetén egyszer költöztethetőek új címre.
4.1.4. Az Internet csatlakozást termináló végberendezés (WiFi képességű router) a szolgáltatás részét képzi.
4.2. Üzemeltetés
4.2.1. Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
4.2.2. A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
5. HotSpot szolgáltatás és Internet biztosítása rendezvényekhez
A szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
5.1. HotSpot rendszer
5.1.1. A HotSpot rendszer kialakításának teljes költsége, így különösen, de nem kizárólagosan az antenna elhelyezési, engedélyezési költségei is az ajánlattevőt terhelik.
5.1.2. A szolgáltatás olyan szabványos vezeték nélküli hozzáférést biztosítson, amely WLAN interfészekkel rendelkező számítógépek (laptopok, kézi számítógépek), illetve arra alkalmas mobiltelefonok használói számára tegye lehetővé, hogy a WLAN-nal ellátott területeken nagy sebességgel férjenek hozzá az Internethez, elektronikus leveleikhez.
5.1.3. A városi hálózat HotSpot szolgáltatás számára kijelölt célterületek:
5.1.3.1. Ferences-kert a Történelmi Témapark
5.1.3.2. Savaria tér
5.1.3.3. Fő tér
5.1.4. A területet előzetes felmérés szerint 6 darab nagy rendelkezésre állású HotSpot eszközzel fedhető le.
5.1.5. A rendszerhez való csatlakozás MAC cím azonosítás alapján működjön egy automata regisztrációs folyamaton keresztül. A csatlakozott eszköz 5/0,5 Mbit/s sávszélességgel üzemelhet napi maximum 2 órán keresztül. Az időkeret napi több alkalommal is megszakítható a felhasználó által. A sávszélességet nem kötelező garantálni.
5.2. Hozzáférési pont
5.2.1. Elvárás a kültéri, fémházas időjárásálló kialakítás
5.2.2. 802.11a/b/g/n szabvány támogatása.
5.2.3. Legyen képes AP-to-AP kommunikációra.
5.2.4. Kimenő teljesítménye legyen állítható, tekintettel a különböző cellaméretekre.
5.3. Internet kapcsolat biztosítása városi rendezvényekhez
5.3.1. A Szombathely Megyei Jogú Város által megrendezésre kerülő úgynevezett „nagy rendezvények” helyszínén maximum 30Mbits/30Mbits sávszélességű garantált Internet elérés biztosítása.
5.3.2. Az Internet hozzáférés legyen alkalmas nagysebességű Internet elérésre, vagy akár streaming alkalmazásra is.
5.3.3. A város területén megrendezésre kerülő rendezvények száma maximum évi 10 db, melyek egyenként maximum 5 nap hosszúságúak lehetnek.
5.3.4. A rendezvények minimum 3 nappal a megnyitás előtt kerülnek bejelentésre.
5.4. Üzemeltetés
5.4.1. Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
5.4.2. A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 2 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
6. Központi szerver infrastruktúra biztosítása
A telepített és üzembe helyezett eszközök szolgáltatásával kapcsolatos műszaki elvárások:
6.1. Szerver konfiguráció
6.1.1. A telepített és üzemeltetett központi alkalmazásokhoz szerver hardver infrastruktúra támogatás biztosítása.
6.2. Üzemeltetés
6.2.1. Üzemeltetés keretében a telepített és üzemeltetett szolgáltatások biztosítása.
7. Integrált menedzsmentszolgáltatás
A szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárások:
7.1. Menedzsment rendszer
7.1.1. Az eszközök és interfészek állapotának figyelése ICMP és SNMP státusz alapon (felületről konfigurálható módon).
7.1.2. Automatikusan begyűjtött topológia alapján való korreláció, ez alapján a root cause-ok megjelölése.
7.1.3. Az aktuális elérhetőségi állapot megjelenítése dashboard és szűrhető lista vagy térkép formában.
7.1.4. Az állapot változások naplózása, felületen való megjelenítése, kereshető formában.
7.1.5. A hálózaton forgalmazó kliens eszközök MAC és IP címének, DNS nevének összegyűjtése SNMP+DNS alapon (mely switch porton melyik eszköz forgalmazott, mikor láttuk ott utoljára), ezek megjelenítése kereshető, exportálható riport formájában.
7.1.6. Legyen képes a kijelölt interfészeken a forgalom mérésére, grafikonos ábrázolására és topN riportban való megjelenítésére.
7.2. A menedzsment rendszer működéséhez szükséges szoftver és hardver biztosítása ajánlattevő feladata.
7.3. Dokumentációs rendszer
7.3.1. Biztosítson automatikusan készíthető, általános célú rajzolóprogrammal offline is használható L2 és L3 topológia ábrát, mely részét képezi az eszköztípusokat és gyári számokat is nyilvántartó generált dokumentációnak. Az ajánlatkérő nem rendelkezik az ehhez kapcsolódó rajzoló programmal, így az Ajánlattevő feladat ennek biztosítása. A jelenlegi rendszergazdai munkaállomások száma 3 db, tehát összesen 3 felhasználó számára kell biztosítani a rajzoló programot.
7.4. Üzemeltetés
7.4.1. Az év minden napján, 0-24 óráig elérhető élőhangos hibabejelentő szolgáltatás.
7.4.2. A hibaelhárítás megkezdése (szükség esetén tartalékeszközzel a helyszínen) munkanapokon 8-17 óráig a bejelentéstől számított 4 órán belül, munkaidőn kívül és hétvégén 4 órán belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/hónap) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: kovacs.robert@isiscom.hu
Telefon: +36 94900900/+36 94501617
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13106113-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66.600.000
A szerződés/rész végleges összértéke: 67.752.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlati ár (nettó HUF/hónap): 1.882.000 Ft/hó + 5% ÁFA
2. A szerződés időtartama: 2018. április 10. - 2021. március 31.
3. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a hirdetmény közzétételi tárgyalásos eljárás megindításáról való tájékoztatásának napja: 2018. március 5.
4. A Közbeszerzési Hatóság elnökének az eljárás jogalapjának megalapozottságáról szóló hatósági döntésének száma: HNT-00059/4/2018.
5. Az ajánlatok értékelés a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges