Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 6019/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Zala Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zala Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK17242
Postai cím: Kosztolányi Dezső utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Filebics Tamás közbeszerzési referens
Telefon: +36 92549343
E-mail: filebics.tamas@zala.gov.hu
Fax: +36 92507755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államigazgatás
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A vállalkozás keretszerződés keretében a funkcionális feladatellátásának támogatásaként országosan bevezetésre került Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó termék és szolgáltatások nyújtása és biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: AZ EKEIDR Rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben elérhetővé váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
a) Havi szupport szolgáltatások
EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja, továbbá az EKEIDR Rendszer 485 fő felhasználói szám szerinti támogatás havi díja.
II. Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások (teljes mennyiség maximum 20%-a):
- Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
- EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése
- Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
- Terméktámogatási óradíj- EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás díja
- EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
A rendszer üzemeltetésére vonatkozóan Ajánlattevő köteles HelpDesk támogatást nyújtani törzsmunkaidőben az Ajánlatkérő rendszerének üzemeltetését végző csoport tagjainak.
Ajánlatkérő kérésére törzsmunkaidőn túl, hétvégéken, ünnepnapokon és bejelentett üzemszüneti napokon (törzsmunkaidőn kívül eső időszakban) telefonos és távoli elérésen keresztül készenlét keretében segítséget nyújt.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26666666 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A vállalkozás keretszerződés keretében a funkcionális feladatellátásának támogatásaként országosan bevezetésre került Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó termék és szolgáltatások nyújtása és biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 72262000-9
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AZ EKEIDR Rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben elérhetővé váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
a) Havi szupport szolgáltatások
EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja, továbbá az EKEIDR Rendszer 485 fő felhasználói szám szerinti támogatás havi díja.
II. Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások (teljes mennyiség maximum 20%-a):
- Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
- EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése
- Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
- Terméktámogatási óradíj- EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás díja
- EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
A rendszer üzemeltetésére vonatkozóan Ajánlattevő köteles HelpDesk támogatást nyújtani törzsmunkaidőben az Ajánlatkérő rendszerének üzemeltetését végző csoport tagjainak.
Ajánlatkérő kérésére törzsmunkaidőn túl, hétvégéken, ünnepnapokon és bejelentett üzemszüneti napokon (törzsmunkaidőn kívül eső időszakban) telefonos és távoli elérésen keresztül készenlét keretében segítséget nyújt.
Mennyiség:
A vállalkozás keretszerződés keretében a funkcionális feladatellátásának támogatásaként országosan bevezetésre került Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó termék és szolgáltatások nyújtása és biztosítása tárgyában összesen legfeljebb nettó 26.666.666 forint keretösszeg erejéig., Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott teljes mennyiséget lefedő keretösszeget maximum + 20%-os eltéréssel növelni az opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások ellenértékét figyelembe véve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott teljes mennyiséget lefedő keretösszeget maximum + 20%-os eltéréssel növelni az opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások ellenértékét figyelembe véve.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a 100§ (5) bekezdésére tekintettel a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A vállalkozás keretszerződés keretében a funkcionális feladatellátásának támogatásaként országosan bevezetésre került Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó termék és szolgáltatások nyújtása és biztosítása
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2030
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 26666666
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Indoka: A szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő a Poszeidon EKEIDR DMS Rendszerre (továbbiakban: Poszeidon vagy EKEIDR Rendszer) vonatkozó Licensz igazolás alapján korlátlan felhasználói számú örökös felhasználói joggal rendelkezik, azonban az EKEIDR Rendszerhez tartozó valamennyi szerzői jog kizárólagosan az SDA DMS Zrt. tulajdona. Ajánlatkérő vagy más harmadik személy az EKEIDR Rendszer vonatkozásában semmilyen vagyoni, átdolgozási, továbbfejlesztési jogot nem szerzett, azaz a Rendszer jogvédelem alatt áll és bármilyen a Rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyedi fejlesztések elvégzésére vonatkozó feladattal más cég nem bízható meg, illetve más cég a feladatot a fent említett körülmények miatt nem tudja teljesíteni.
A kizárólagos jogokon túlmenően a szoftverrendszert kifejlesztő, támogató és a rendszerkövetést végző cégen kívüli személy műszaki-technikai ismeretek hiányában nem lenne képes egy folyamatosan üzemelő rendszer fejlesztésekor fellépő hibajelenséget az Ajánlatkérők által elvárt, szerződésben rögzíteni kívánt rendelkezésre állással elhárítani.
A fent hivatkozott jogi és műszaki-technikai okok miatt Ajánlatkérő beszerzési igényeinek kielégítése más gazdasági szereplő igénybevételével nem lehetséges, ajánlattevő a tárgyi eljárás során nem jogosult igénybe venni alvállalkozót, valamint ajánlatában nem jelölhet meg alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet és nem jogosult más ajánlattevővel közösen ajánlatot tenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges