Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/76
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.20.
Iktatószám:6630/2018
CPV Kód:32418000-6
Ajánlatkérő:ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:6728 Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.;Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10460
Postai cím: Budapesti út 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 1 336 0542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 1 336 0543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EDR rádió rendszer tervezése, kiépítése és üzemeltetése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32418000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Az EDR hálózati rádiós lefedettség szolgáltatás biztosítása az infrastruktúra folyamatos üzemeltetésén keresztül, napi 24 órás távfelügyelettel, 2 részben
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22 700 124 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EDR rádió rendszer tervezése, kiépítése, a Tetra reater berendezés telepítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32418000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében EDR rádió rendszer tervezése, kiépítése, a Tetra reater berendezés telepítése.
Az EDR rádiótelefon ellátás biztosítása érdekében az ajánlattevő feladata a beltéri antennarendszer kiépítése, illetve a Tetra reater berendezés telepítés.
Ezen kívül az ajánlattevő feladata kiépíteni 1 db ACY-7 donor Yagi antennát, 18 db Tetra splittert, 4db Tetra iránycsatollót, 17 db K800 10277 (körsugárzót vagy UFO-t) és 6 db K800 10278 antennát a beltérbe.
Az ajánlattevő feladata a Tetra repeater berendezést a „B” épület 2. emeletén a B-221 számú helyiségben, oldalfalra elhelyezni szünetmentes tápegységgel ellátva. Az ajánlattevő feladata az elektromos betáplálás kiépítése a szinti elosztóhoz (1×10 A). A tűzzáró rétegeket megbontás követően visszajavítandók az adott tűzzáró rétegeknek megfelelő tűzzáró anyaggal és technológiával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt
II.2.8) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Az EDR hálózati rádiós lefedettség szolgáltatás biztosítása az infrastruktúra folyamatos üzemeltetésén keresztül, napi 24 órás távfelügyelettel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a kiterjesztett EDR hálózati rádiós lefedettség szolgáltatás biztosítása az Infrastruktúra folyamatos üzemeltetésén keresztül, napi 24 órás távfelügyelettel, az EDR hálózatra vonatkozó feltételekkel összhangban, az Üzemeltetési időszak alatt, az OTSZ 201. § (2) bekezdésében rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében. Az üzemeltetési időszak kezdete az Infrastruktúra EDR rendszerbe való integrálásának időpontja. Az üzemeltetési időszak alatt az Ajánlattevő elvégzi az OTSZ. 248.§-a alapján üzemeltetői feladatként meghatározott 6 havonként esedékes időszakos felülvizsgálatot és karbantartást, melyet a Megrendelő által vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentál. Az első felülvizsgálatra és karbantartásra az Infrastruktúra EDR rendszerbe történő integrálásától számított 6 hónapon belül kerül sor.
Üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos mennyiségi adatok: A nyertes ajánlattevőnek az üzemeltetési feladatokat az EDR rendszer kiépítését és annak átvételét követő 5 évig kell ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EDR hálózati rádiós lefedettség kiterjesztése
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Száva u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
E-mail: kovan.gabor@pro-m.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1265 65 15
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619244-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19 352 604
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 352 604
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üzemeltetési szerződés EDR hálózati rádiós lefedettség biztosítása tárgyában
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Száva u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
E-mail: kovan.gabor@pro-m.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1265 65 15
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619244-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 347 520
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 347 520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges