Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/101
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.29.
Iktatószám:7967/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46-48., Ajánlatkérő telephelye: 1011 Budapest, Fő u. 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Atoll Developers Kft.
Ajánlatkérő típusa:Bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16280
Postai cím: Nagymező utca 46-48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: 0613749337
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: 0612694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.eximbank.hu
 
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK18846
Postai cím: Nagymező utca 46-48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: 0613749337
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: 0612694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.eximbank.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Bank
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: „Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.”
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
További tárgyak:72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46-48.,
Ajánlatkérő telephelye: 1011 Budapest, Fő u. 1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.”
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett MAR szoftver fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az ATOLL Developers Kft.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az ATOLL Developers Kft. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 57 millió forint kimerüléséig terjed.
A MAR rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok:
• Külföldi vállalatok minősítésének megvalósítása
• Scoring Master továbbfejlesztése (V2)
• Országkockázati scoring megvalósítása MAR-ban
• Szubszuverén szegmens minősítés megvalósítása MAR-ban
• Projekt vállalkozások minősítésének megvalósítása MAR-ban
• Limitkalkuláció belföldi vállalatok szegmensére (beruházási, forgóeszköz típus)
• 2018-as és 2019-es Kockázatkezelői terület igények megvalósítása
• Alkalmazás modulok kiegészítése limitkalkulációs funkciók kezelésével
• Egyéb modernizációs feladatok
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv , felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Ajánlati Ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Nettó Ajánlati Ár elemei:
1. MAR rendszer fejlesztésének nettó ajánlati ára (Ft/óra)
2. MAR szoftvertámogatási szolgáltatások nettó ajánlati ára (Ft/hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.”
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Atoll Developers Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745904-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 57000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Kbt. 135. § (5)az ajánlatkérő a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges