Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:10062/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86535724
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Uramné Dr. Lantai Katalin
Telefon: +36 36411581
E-mail: projektiroda@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeleta Park Látogatóközpont kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000147042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (1-2. rész).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A következő helyett:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött (csak az 1. rész vonatkozásában).
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 (kétmillió) HUF.
A befizetés helye az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár 10035003-01743661-30005118
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az ajánlati felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (2) bekezdései alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerinti esetekben mely bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Helyesen:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött (csak az 1. rész vonatkozásában).
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 (kétmillió) HUF.
A befizetés helye az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár 10035003-01743661-30005118
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az ajánlati felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (2) bekezdései alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell, ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel. Elektronikus ajánlattétel esetén az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerinti esetekben mely bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Bontás helye
A következő helyett:
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel, az ajánlatok felbontásának feltételei a következők:
Dátum: 2018/06/12 Helyi idő: 14:00
Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. felől) Tárgyaló
Helyesen:
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel, az ajánlatok felbontásának feltételei a következők:
Dátum: 2018/06/27 Helyi idő: 14:00
Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. felől) Tárgyaló
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A fentieknek megfelelő részletes ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció „további közbeszerzési dokumentumok-ként” az EKR-be feltöltésre került. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy az eredetileg meghatározottól eltérően valamennyi iratmintát csatolt *.pdf formátumban kér feltölteni az ajánlat részeként, kizárólag a felolvasólapot kell az EKR által generált elektronikus mintában kitölteni. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek, ame-lyek ajánlatkérő, illetőleg a tervező általi feldolgozása, megválaszolása jelenleg folyamatban van, amennyiben a válaszok kap-csán a műszaki dokumentumok módosítására is szükség lesz, azokat ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján szintén elhelyezi az EKR-ben, a kiegészítő tájékoztatás megadásával egyidejűleg, illetve amennyiben a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 3.§ (1) bekezdés e) pontjában írt okból nem lehetséges a rendszer használata, akkor az erre az esetre meg-adott honlapcímen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben