Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:10075/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kaposvár, 0425/25. hrsz., 0425/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu, kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Deseda turisztikai fejlesztésének kivitelezési munkáira (TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002)
Hivatkozási szám: IT-1007.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Deseda turisztikai fejlesztésének kivitelezési munkáira (TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002) 1. rész: Vízi turizmus fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45242100-6
45212140-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, 0425/25. hrsz., 0425/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvár, Deseda tavon és közvetlen környezetében vízi turizmus fejlesztése, az alábbi főbb mennyiségek szerint:
- vízi túra útvonal kijelölése, ezen belül
• folyamkilométer tábla 6 db
• vízmélység jelző 5 db
- vízi túra útvonal túrakikötőinek kialakítása, ezen belül
• túrakikötők kialakítása 5 db
• kikötőhelyek mellé pihenőhely építése 5 db
- vízi túra központ kialakítása és a vízi mentés feltételeinek megteremtése, ezen belül
• vízi túra központ kialakítása 570,34 m2
• kültéri fitnesz park kialakítása 150 m2
• szabadtéri oktató és pihenő terület kialakítása 1 db
- a vízi túra útvonal mentén a sajátos élővilág bemutatása, ezen belül
• információs tábla elhelyezése kikötőknél 5 db
A tervezett beruházás keretein belül a szabadidős vízi turizmus feltételeinek megteremtése történik, amelyek részletesen az alábbiak:
- vízi túra útvonal kijelölése a Deseda vízfelületén a strandtól indulva 1 km-enként folyamkilométer jelzésével
- 5 db túrakikötő kialakítása stégek telepítésével és pihenőhelyek kialakításával
- vízi túra központ kialakítása és a vízi mentés feltételeinek megteremtése a meglévő csónakház földszintjének az átalakításával, akadálymentesítésével
- az épület környezetében fitnesz pálya kialakítása
- az épület környezetében kültéri oktató és pihenő terület kialakítása oktató táblákkal, tűzrakó hellyel, padokkal, piknik szettel
- a vízi túra útvonal mentén a sajátos élővilág bemutatása a kikötőhelyeknél elhelyezett pihenőkhöz kapcsolódva

Ajánlattevő feladata továbbá, hogy a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása során energetikai számítás és tanúsítvány készíttetésével kimutassa, hogy az épület jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkezik a projekt befejezésekor, mint jelen állapotában,
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, építési engedély köteles változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17866 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Deseda turisztikai fejlesztésének kivitelezési munkáira (TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002) 1. rész: Vízi turizmus fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151497350
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45242100-6
45212140-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, 0425/25. hrsz., 0425/2. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvár, Deseda tavon és közvetlen környezetében vízi turizmus fejlesztése, az alábbi főbb mennyiségek szerint:
- vízi túra útvonal kijelölése, ezen belül
• folyamkilométer tábla 6 db
• vízmélység jelző 5 db
- vízi túra útvonal túrakikötőinek kialakítása, ezen belül
• túrakikötők kialakítása 5 db
• kikötőhelyek mellé pihenőhely építése 5 db
- vízi túra központ kialakítása és a vízi mentés feltételeinek megteremtése, ezen belül
• vízi túra központ kialakítása 570,34 m2
• kültéri fitnesz park kialakítása 150 m2
• szabadtéri oktató és pihenő terület kialakítása 1 db
- a vízi túra útvonal mentén a sajátos élővilág bemutatása, ezen belül
• információs tábla elhelyezése kikötőknél 5 db
A tervezett beruházás keretein belül a szabadidős vízi turizmus feltételeinek megteremtése történik, amelyek részletesen az alábbiak:
- vízi túra útvonal kijelölése a Deseda vízfelületén a strandtól indulva 1 km-enként folyamkilométer jelzésével
- 5 db túrakikötő kialakítása stégek telepítésével és pihenőhelyek kialakításával
- vízi túra központ kialakítása és a vízi mentés feltételeinek megteremtése a meglévő csónakház földszintjének az átalakításával, akadálymentesítésével
- az épület környezetében fitnesz pálya kialakítása
- az épület környezetében kültéri oktató és pihenő terület kialakítása oktató táblákkal, tűzrakó hellyel, padokkal, piknik szettel
- a vízi túra útvonal mentén a sajátos élővilág bemutatása a kikötőhelyeknél elhelyezett pihenőkhöz kapcsolódva

Ajánlattevő feladata továbbá, hogy a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása során energetikai számítás és tanúsítvány készíttetésével kimutassa, hogy az épület jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkezik a projekt befejezésekor, mint jelen állapotában,
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, építési engedély köteles változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151497350
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.
A Megrendelő számára kellő gondosság mellett sem előre látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 60 nap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében. Tekintettel arra, hogy a rövid, tartalékidőt nem tartalmazó kivitelezési időtartam nem ad lehetőséget a késedelem eredeti szerződéses határidőn belül történő kezelésére, a Szerződés befejezési határidejét 2018. július 30. napjára javasoljuk módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmények a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozták, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 151497350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151497350 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben