Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:10185/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Kiskőrös, Árpád u. 20., Kiskőrös, Árpád u. 18., Kiskőrös, Izsáki út 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖLDEN - Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23181
Postai cím: Kazinczy utca 5
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gyula Főigazgató
Telefon: 0677422802
E-mail: csuzdi74@gmail.com
Fax: 0677422802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a központi költségvetési szervek részére (KEHOP-5.2.11) - Kiskőrös
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a központi költségvetési szervek részére (KEHOP-5.2.11) - Kiskőrös
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskőrös, Árpád u. 20., Kiskőrös, Árpád u. 18., Kiskőrös, Izsáki út 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Kiskőrös, Árpád u. 20.:
Napelemek elhelyezése, bekötése:
Napelemek az épületek lapos tetején helyezkednek el. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a felső emeleti folyosón kerülnek elhelyezésre. Az épületben DC oldali lekapcsolásról nem kell gondoskodni, mert a napelemek az invertertől 4,6 méter távolságban helyezkednek el. Az épületben továbbá a túlfeszültségvédelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültségvédelmi eszköz is. A napelemek két 20kVA, - es, inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 -es solar kábel felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17665 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a központi költségvetési szervek részére (KEHOP-5.2.11) - Kiskőrös
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN - Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor sgt. 65. 3/19.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28084921
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiskőrös, Árpád u. 20., Kiskőrös, Árpád u. 18., Kiskőrös, Izsáki út 16.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Kiskőrös, Árpád u. 20.:
Napelemek elhelyezése, bekötése:
Napelemek az épületek lapos tetején helyezkednek el. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a felső emeleti folyosón kerülnek elhelyezésre. Az épületben DC oldali lekapcsolásról nem kell gondoskodni, mert a napelemek az invertertől 4,6 méter távolságban helyezkednek el. Az épületben továbbá a túlfeszültségvédelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültségvédelmi eszköz is. A napelemek két 20kVA, - es, inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 -es solar kábel felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28084921
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN - Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor sgt. 65. 3/19.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Munkavégzés megkezdésének időpontja: 2017. december 01 napja, befejezésének időpontja: 2018. június 08.napja
5.1. Szerződéses határidő: 2018. június 8.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Kbt. 141 § ( 4 ) bekezdés c.) pontjában foglaltak figyelembe vételével az alábbi indok alapján módosították a megkötött alapszerződést: Vállalkozó 2018. március 27.. napján írásban kezdeményezte az alapszerződés módosítását tekintettel arra, hogy árammérőhely átírására volt szükséges, melynek - kivitelezőtől független - hatósági ügyintézése átnyúlik, a kivitelezési határidőn és ennek kapcsán a szerződéses kivitelezés készre jelentése csak a mérőhely hívatalos átírása után lehetséges.
Felek egyezően nyilatkoznak, hogy jelen módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, ugyanakkor a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő közbeszerzési eljárásban nem volt bírálati szempont, ugyanakkor a szerződéses ellenérték változását a módosítás nem érinti, a vállalási ár változatlan maradt.
Tekintettel arra, hogy a Kbt 2. § ( 8 ) bekezdése értelmében a közbeszerzési szerződésekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V, törvény rendelkezéseit ( Ptk. 6:191 § ( 1 ) bek. ) kell alkalmazni a Kbt-ben foglalt eltérésekkel - a módosítás a Felek egybehangzó akarata alapján készült az alapszerződés időbeli hatályának fennállása alatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28084921 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28084921 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben