Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10256/2018
CPV Kód:45242000-5
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AMNON POLSKA SP ZO.O.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +3614524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +3614524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csillaghegy- Árpád Forrás Fürdőbe vízicsúszdák tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45242000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csillaghegy- Árpád Forrás Fürdőbe vízicsúszdák tervezése és kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45242000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csillaghegy - Árpád Forrás Fürdőbe vízicsúszdák tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő feladata:
-2 db vízicsúszda tervezése, (engedélyes és kiviteli tervek elkészítése) módosított építési engedély megszerzése.
-A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő épületébe 2 db csúszda beleintegrálása az elfogadott kiviteli terveken megjelölt indulási és érkezési helyeket figyelembe véve.
-A kivitelezés során minden olyan feladatot, mely a csúszdák üzemszerű működéséhez szükséges nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9504 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csillaghegy - Árpád Forrásfürdőbe vízicsúszdák tervezése és kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMNON POLSKA SP ZO.O.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Al.Korfantego u. 2.
Város: Katowice
NUTS-kód: PL22A
Postai irányítószám: 40-004
Ország: PL
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45242000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1038 Budapest, pusztakúti út 2-6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csillaghegy - Árpád Forrás Fürdőbe vízicsúszdák tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő feladata:
-2 db vízicsúszda tervezése, (engedélyes és kiviteli tervek elkészítése) módosított építési engedély megszerzése.
-A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő épületébe 2 db csúszda beleintegrálása az elfogadott kiviteli terveken megjelölt indulási és érkezési helyeket figyelembe véve.
-A kivitelezés során minden olyan feladatot, mely a csúszdák üzemszerű működéséhez szükséges nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMNON POLSKA SP.Z O.O.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Al. Korfantego u. 2.
Város: Katowice
NUTS-kód: PL22A
Postai irányítószám: 40-004
Ország: PL
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés I. számú módosítására 2018. 02. 14-én azért volt szükség mert a csúszda alaptestek kitűzése és kiásása közben előzetesen be nem mért 2 helyen közműalagút nyúlványokat talált Vállalkozó, mely miatt az alapozási terveket módosítani kellett. Figyelembe véve a csúszda nyomvonalának és a meglévő fák megtartását, az alaptestek helyének és nagyságának megváltoztatása komoly gondot jelentett Vállalkozónak, mely időben az alapozási munkák hosszát jelentősen növelte.A teljesítés véghatáridejét 2018. június 01-re módosították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 27-s épületben a meglévő belső falak, álmennyezetek , falburkolatok bontását követően vált láthatóvá a vasbetonszerkezet korrodáltsága , amelyet un. betonkozmetikával kellett ellátni.A vízbetörések miatt a faltest megcsúszott az altalajon , mely statikai megerősítést igényelt. A statikai megerősítések elvégzéséig a csúszdaelemek indulási és érkezési pontjai nem telepíthetők, ezért a szerződés II. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2018. augusztus 15-re módosították a felek. A szerződés III.3 pontját ,- amely a részszámlázás feltételeit is módosítja,- a felek szintén módosították.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 118000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 118000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben