Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:10282/2018
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth-Ép Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseke Tibor
Telefon: +36 92502109
E-mail: cseke@ ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 5230 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
6. rész: Zalaegerszeg, Csilla utca felújítás
Zalaegerszeg, Csilla utcának Balatoni út - Hétvezér utca közötti szakaszon 0+000 - 0+465,03 km sz. között az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg építését követően, új kopóréteg húzása.
CPV:
Fő tárgy: 45233140
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 124 - 281345

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: „Zalaegerszeg, Csilla utca felújítás vállalkozási szerződés keretében”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5234503 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A módosítás oka - pont szöveg folytatása:
", ezért azok megépítése pótmunkaként történhet, melynek költsége Vállalkozó árajánlata (1. sz. melléklet) alapján 1.432.582,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.819.379,- Ft. Tekintettel arra, hogy a Szerződésben nem áll tartalék-keret rendelkezésre, a burkolatépítési munkák előtt elvégzendő víznyelők és bekötőcsatornák létesítéséhez a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a Kbt. 141 § szerint. Műszaki ellenőr Szerződés 10.7. pontja szerinti, pótmunka indokoltságát alátámasztó nyilatkozata a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi."
A szerződés módosítás eredményeként a vállalkozói díj 15%-ot nem meghaladóan változik, továbbá a víznyelők beépítése nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 5230 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zalaegerszeg, Csilla utcának Balatoni út - Hétvezér utca közötti szakaszon 0+000 - 0+465,03 km sz. között az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg építését követően, új kopóréteg húzása.
Pótmunka: a Csilla u. 3-9. sz. ingatlanokat érintő 4 db víznyelő és azok bekötőcsatornáinak kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20819630
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés vonatkozó pontja a módosítás előtt:
- 5.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 19.387.048 forint + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-háromszáznyolcvanhétezer-negyvennyolc forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
Vállalkozó kötelezettsége burkolat felújítási kiviteli terv készíttetése , melyet a Megrendelőnek és a helyi közút kezelőjének jóvá kell hagynia.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
- Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést:
5.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 19.387.048 forint + 1.432.582,- Ft (pótmunka) + 5.621.300,- Ft (ÁFA), azaz húszmillió¬nyolcszáztizenkilencezer-hatszázharminc forint + ÁFA, mindösszesen 26.440.930,- Ft azaz Huszonhatmillió-négyszáznegyvenezer-kilencszázharminc forint vállalkozói díj illeti meg.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
Vállalkozó kötelezettsége burkolat felújítási kiviteli terv készíttetése, melyet a Megrendelőnek és a helyi közút kezelőjének jóvá kell hagynia.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás. "
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A munkaterület átadásra 2018. február 19. napján került sor. 2018. március 9. napján lakossági bejelentés érkezett a Megrendelőhöz a Zalaegerszeg, Csilla u. 3. sz. ingatlan tulajdonosától a csapadékvíz elvezetésének problémájával kapcsolatban. A bejelentés kivizsgálása, a lehetséges műszaki megoldások egyeztetése céljából 2018. március 20. napján megrendelő, műszaki ellenőr, kivitelező és bejelentő részvételével helyszíni bejárás történt. A bejáráson megállapításra került, hogy a csapadékvíz-elvezetési probléma a Csilla u. 3-9. sz. ingatlanokat érinti, az útburkolatnál mélyebben fekvő telkekről a csapadékvíz kivezetése nem biztosított. Jelen lévők a műszaki megoldást tekintve az érintett ingatlanok előtti szakaszon víznyelők kiépítésében és azok Csilla u. nyugati oldalán lévő árokba való bekötésében állapodtak meg. Az utólagos igényként felmerült 4 db víznyelő és azok bekötőcsatornáinak kiépítése nem szerepelt a közbeszerzési dokumentációban - folyt. VI.3.-ban!!
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 19387048 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20819630 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben